De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taghon Geert 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taghon Geert 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Taghon Geert 2011

2

3 Zijn ouders de dag van vandaag meer hulpeloos dan vroeger?
Verlies van familie-gevoel = minder verbondenheid Werknormen = sterke veranderingen => geen duidelijke begrenzing meer en dit beschadigd het aanwezig zijn. Je bent er, maar tezelfdertijd niet Communicatie in gezinnen = sterke verandering => Vroeger eenduidiger en minder mogelijkheden We leven in een ‘schuld’ maatschappij.

4 Media Wat we zeker weten ! Onveiligheidsgevoel

5 Agressie een nieuw fenomeen?
Vroeger Zichtbaar Nu Onzichtbaar POSITIEF: 80% !! % => 5% problematisch

6 Vormen van agressie: VERBALE AGRESSIE Psychologische agressie
Fysieke agressie (incl. automutilatie) Onopzettelijke agressie Speelse agressie Conformistische agressie

7 Oorzaken van agressie:
Agressie ten gevolge van (psycho)pathologie Instrument Emotie Angst Patroon Reputatie Instrumentele agressie: Agressie ten gevolg van Grensoverschrijding en frustratie

8 Kenmerken frustratie-agressie:
Frustraties stapelen zich op Onvoorspelbaarheid van agressie Boosheid: emoties! Minder controle over het eigen gedrag Het kan iedereen zijn De organisatie als deelgenoot Het triggermoment Grensoverschrijding die leidt tot agressie of depressie

9 Frustratie (triggermoment) Angst Fysieke energie (vechten of vluchten)
Grensoverschrijding Frustratie (triggermoment) Angst Fysieke energie (vechten of vluchten) Energie richt Energie richt zich naar buiten zich naar binnen agressie depressie constructieve destructieve agressie agressie

10

11

12

13

14

15 Lichaamstaal en agressie:
"Het is onmogelijk om deze stelling niet te lezen." Naar P. Watzlawick, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, 1970.                                                Ogen? Voortekenen? Aanraking? Hoe dicht? Communicatie?

16 Basishouding : Neem de ander serieus! Laat de ander in zijn of haar eigenwaarde => cultuur Grijp snel in, laat niet escaleren. Neem en houd contact met de agressor Blijf vooral jezelf en controleer zo je eigen emoties (angst en irritaties) Herkader de situatie

17 => dus mijn evidentie is niet jouw evidentie
Mijn kader = niet => dus mijn evidentie is niet jouw evidentie

18 Dus probeer zicht te krijgen op de andere zijn
Elk eigen Dus probeer zicht te krijgen op de andere zijn “De wijze waarin we in staat zijn om achter de stoere dreigende houding, het kleine, kwetsbare kind te zien dat ons zo hard nodig heeft zal de kwaliteit van onze relatie mede bepalen.”

19 Dit is ook waar leerlingen naar kijken!
Het gaat niet om wat we zeggen dat we zullen doen, maar om wat we effectief doen! Dit is ook waar leerlingen naar kijken!

20 Moeilijk gedrag = moeilijke ouders
Moeilijk gedrag = moeilijke ouders? Moeilijke leerlingen = moeilijke leerkrachten? 1 + 1 = 5 5 antwoorden = 5 vaardigheden Gerald Patterson

21 Het coërcief proces of dwinggedrag
Normaal gegeven (koppigheidsfase) Meeste ouders in evenwicht In problematische gezinssituaties neemt dwinggedrag de overhand

22

23 5 antwoorden 5 ouderlijke vaardigheden: ouderlijke betrokkenheid
positieve bekrachtiging probleem oplossen discipline monitoring

24 1. Ouderlijke betrokkenheid
Interesse voor de leerling Verantwoordelijkheid opnemen als leerkracht voor ‘welzijn’ leerling Ondersteuning, positieve stimulering en betrokkenheid van leerkracht op leerling Doel = investeren in de relatie

25 Omgaan met moeilijke leerlingen start bij de R
Inhoud Relatie STRIJD Hoe denk ik dat je naar mij kijkt? Hoe wil ik dat je naar mij kijkt? = ?

26 2. Positieve bekrachtiging
Aanmoedigen en belonen van sociaal gewenst gedrag ‘Positief’ gedrag versterken, ‘negatief’ gedrag verzwakken Opletten van ‘té straf’

27 3. Probleemoplossende vaardigheden
Vaardigheden om met de leerling problemen af te lijnen, te overleggen. Inspraak leidt tot daling agressie. Liefst gezamenlijk beslissen en te evalueren. Gevoel van gezamenlijk verantwoordelijk te zijn.

28 4. Discipline Gelinkt aan het indijken van sociaal ongewenst gedrag bij leerlingen Natrekken en benoemen wat fout loopt Negeren van minder belangrijke regelovertredingen Daadwerkelijk gebruik van sancties of negatieve gevolgen

29 5. Monitoring of overzicht houden
Nadruk adolescenten Natrekken: wat, waar, met wie en tot wanneer Monitoring = toepassing en aanpassen aan leeftijd leerling

30 Reflecties: Agressie geen geïsoleerd fenomeen Erkenning = ‘must’
Schoolbeleid en visie op agressie moet kenbaar zijn Draag zorg voor de ‘zorg’ Haal de ‘cultuur’ in uw school binnen => zorg voor verbondenheid Vaardigheden van ouders = vaardigheden van leerkrachten


Download ppt "Taghon Geert 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google