De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van diagnose naar etiket Discussiemiddag 19 juni 2013 Centrum voor Ethiek 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van diagnose naar etiket Discussiemiddag 19 juni 2013 Centrum voor Ethiek 1."— Transcript van de presentatie:

1 Van diagnose naar etiket Discussiemiddag 19 juni 2013 Centrum voor Ethiek 1

2 Programma Discussie in groepen ( 15.00 - 15.45 uur) Pitches (15.45 - 16.30) Paneldiscussie (16.30 - 17.00) Borrel in de Brasserie 2

3 Groep 1 Wat betekent het voor een kind om een ‘label’ te krijgen? -Is ‘labeling’ in het belang van het kind of de maatschappij? 3

4 Groep 2 Ontslaat een ‘label’ iemand van persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn/haar gedrag? -Kunnen professionals een kind met een ‘label’ nog opvoeden? 4

5 Groep 3 Wat moeten gedragswetenschappers met het verzoek om een ‘label’ -Wat betekent een ‘label’ voor de attitude van de hulpverlener? 5

6 Groep 4 Tot welke belangenverstrengeling van wetenschap, financiering en (farmaceutische) behandeling leidt ‘labeling’? -Wat betekent belangenverstrengeling voor de validiteit van de diagnose? 6

7 Groep 5 Leidt ‘labeling’ tot een blinde vlek voor sociale contexten? -Wat betekent ‘labeling’ voor de verantwoordelijkheid van ouder en kind? 7

8 Groep 6 Wat is de betekenis van een ‘label’? -Welke gevolgen heeft een ‘label’ voor maatschappelijke deelname? 8

9 Groep 7 Wat is de interferentie tussen ‘labeling’ en preventie? -Wat zijn de gevolgen van vroegdiagnostiek? 9

10 Groep 8 Is objectieve classificatie mogelijk? -Wat betekent een ‘label’ voor de attitude van de hulpverlener? 10

11 Groep 9 Kunnen professionals zonder ‘labels’ adequaat helpen bij opvoedvragen? -Wat ontzeg je kinderen als je geen diagnostische ‘labels’ gebruikt? 11

12 Groep 10 Zijn ‘labels’ nodig als mensen in eigen kring elkaar helpen bij opvoedvragen? -Hoe maak je verschil tussen praktisch opvoedvragen en diagnostische ‘labels’? 12

13 Stellingen Labeling van kinderen zou ongedaan gemaakt kunnen worden De verantwoordelijkheid om de blinde vlek te voorkomen (wat betreft labeling) ligt meer bij de labelaar dan bij ouders en kind Een label is een oordeel over iemand dat niet vrijblijvend is Een label ontslaat een professionele opvoeder van de verantwoordelijkheid om bij de opvoeding breder te kijken dan het label Ook zonder labels kun je adequate hulp bieden De vergoeding van zorg mag niet gerelateerd zijn aan labeling Labelen helpt meer de hulpverlener dan de gediagnosticeerde 13


Download ppt "Van diagnose naar etiket Discussiemiddag 19 juni 2013 Centrum voor Ethiek 1."

Verwante presentaties


Ads door Google