De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (on)gezonde leerling?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (on)gezonde leerling?"— Transcript van de presentatie:

1 De (on)gezonde leerling?
Sint Joris School 2 november 2009 De (on)gezonde leerling?

2 Sint Jorisschool 2 november 2009
De (on)gezonde leerling? Wie wat waar? Ambulatorium van het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Dr. Huub Theunissen Gz-psycholoog/ psychotherapeut

3 Wat doen wij bij het ambulatorium?
Wij doen (academisch) onderwijs, onderzoek en hulpverlening binnen de sociale wetenschappen (psychologie en pedagogiek) Wij hebben een aanbod binnen de 2e lijn GGz én binnen de 1e lijn GGz Er is een team KJJ Psychodiagnostiek De ouders/school bij onderzoek en behandeling betrekken One way screen en DVD opnamen Behandeling en begeleiding (onder meer SOVA) Metingen

4 Het gebruik van classificaties en diagnostiek
Sint Jorisschool 2 november 2009 De (on)gezonde leerling Het gebruik van classificaties en diagnostiek Veel gebruikt worden etiketten als ADHD en ASS of PDD-NOS enz. Dat lijkt handig, maar is dat vaak ook niet Een classificatie is niet het zelfde als een diagnose Binnen één categorie zijn de jeugdigen zeer verschillend Er is een belangrijk verschil tussen het beschrijven van gedrag en het verklaren van gedrag Bij het verklaren van gedrag van jeugdigen is het nodig rekening te houden met de ontwikkeling en groei van de jeugdige ofwel de ontwikkelingsfase

5 Het zelfbeeld, IK BEN of HEB ……
Sint Jorisschool 2 november 2009 De (on)gezonde leerling Het zelfbeeld, IK BEN of HEB …… Niet kunnen leren en vervelende ervaringen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van het zelfbeeld Het zelfbeeld wordt afgeleid van reacties van derden én van een vergelijking met leeftijdgenoten en ideaalfiguren Een groot verschil tussen werkelijk zelfbeeld en ideaalbeeld leidt tot een negatieve stemming (depressie) Het zelfbeeld wordt gevoed vanuit ervaringen en het is belangrijk dat die een positieve kleur hebben en tegelijk realistisch zijn

6 Sint Jorisschool 2 november 2009
De (on)gezonde leerling Wie heeft er klachten? Pubers en adolescenten zijn geen volwassenen! Er is sprake van minder zelfinzicht en zelf controle. Dat geldt des te meer de jeugdige met problemen De omgeving heeft vaak meer last van het gedrag dan de jeugdige zelf De kijk op (ab)normaal is nogal verschillend wanneer we jeugdige en volwassenen met elkaar vergelijken. De kijk op (ab)normaal is nogal verschillend wanneer we volwassenen (leerkrachten, ouders) onderling met elkaar vergelijken De kijk op (ab)normaal wordt beïnvloed door eigen ervaringen

7 Ontwarren van kindspecifiek en contextspecifiek
Sint Jorisschool 2 november 2009 De (on)gezonde leerling Ontwarren van kindspecifiek en contextspecifiek De classificatie leidt er toe dat er te veel nadruk komt op de jeugdige en te weinig gekeken wordt naar de (on)mogelijkheden van de context (handelings-verlegenheid) Een beschrijving (diagnose) van het kindspecifieke kan de volwassene helpen (psycho educatie) (onder- of overvragen verminderen) Een beschrijving van de context kan helpen te bepalen of er sprake is van ontwikkelingsbevordering dan wel ontwikkelingsstagnering (wel of geen hulp) Er is altijd een wisselwerking tussen ouders, jeugdige, school en ……..

8 Verbeter je kind, begin bij jezelf deel I
Sint Jorisschool 2 november 2009 De (on)gezonde leerling Verbeter je kind, begin bij jezelf deel I Objectiveren van sterke en zwakke kanten (in plaats van uitgaan van eigen oordelen) Wie vraagt er eigenlijk om hulp? Meestal de omgeving (ouders/school). Wat kunnen we nu wel of niet vragen van onze zoon/dochter, van deze leerling? Gevraagde en ongevraagde hulp in een goed evenwicht brengen ten gunste van het eerste (juist bij pubers!) De ouders en leerkrachten als model (met ook de eigen sterke en zwakke kanten!) Hoe was u als puber? Laten we het daar maar niet over hebben!!

9 Verbeter je kind, begin bij jezelf deel II
Sint Jorisschool 2 november 2009 De (on)gezonde leerling Verbeter je kind, begin bij jezelf deel II Verdeel de opvoedingstaken (en loop elkaar niet in de weg!) Belonen werkt echt beter dan straffen!! Voor het stellen van grenzen is straffen een gebrekkig hulpmiddel. Regeren is vooruit zien! Niet achter de feiten aan lopen, maar anticiperen en experimenteren Maak gebruik van elkaars ervaringen en kennis. Ga niet zelf het wiel uitvinden

10 Sint Jorisschool 2 november 2009
De (on)gezonde leerling Stellingen deel I 1. Het gebruik van termen als ADHD en ASS enz. moet worden afgeschaft en worden vervangen door een beschrijving van sterke en zwakke kanten 2. Ouders en school hebben de taak jeugdigen te ondersteunen in het ontwikkelen van een positieve én realistische zelf waardering 3. Ouders en school hebben de taak klachten en problemen te signaleren want jeugdigen zijn daar zelf niet zo goed toe in staat 4. We zijn het niet eens over wat er aan de hand is met een leerling. Of over wat (on)gezond of (ab)normaal is. 5. De context speelt een rol in de (on)gezonde ontwikkeling van de jeugdige. Er is sprake van handelings (ver)(ge)legenheid.

11 Sint Jorisschool 2 november 2009
De (on)gezonde leerling Stellingen deel II 6. In het objectiveren van sterke en zwakke kanten is het belangrijk met elkaar ervaringen en opvattingen te delen 7. Bij pubers is het alleen ongevraagd adviseren en ingrijpen een riskante zaak die de ontwikkeling niet stimuleert 8. Het maken van een taakverdeling in de opvoeding is bij pubers nodig om te komen tot duidelijkheid. 9. In de opvoeding is het nodig van incidenten te leren en te komen tot maatregelen met een vooruitziende blik. 10. Belonen werkt beter dan straffen


Download ppt "De (on)gezonde leerling?"

Verwante presentaties


Ads door Google