De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPE GL 2009 Technologie in de GL Platformbijeenkomst Technologie in de gemengde leerweg Kirsten van Ingen 13 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPE GL 2009 Technologie in de GL Platformbijeenkomst Technologie in de gemengde leerweg Kirsten van Ingen 13 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 SPE GL 2009 Technologie in de GL Platformbijeenkomst Technologie in de gemengde leerweg Kirsten van Ingen 13 januari 2008

2 Spe GL 2009 Technologie in de GL –Het spe GL is gebaseerd op het nieuwe examenprogramma Technologie in de GL. –De examenstof is te vinden in de syllabus van de CEVO. Zie www.examenblad  2009  vmbo GL  nw beroepsgericht.www.examenblad –Er is net als in 2008 één identiek spe voor de drie differentiaties (economie, techniek en zorg en welzijn). –Het spe GL is identiek aan het spe GL voor ICT-route en Intersectoraal.

3 Verdeling examinering CE/SE bij GL

4

5

6

7 Spe GL 2009 Technologie in de GL Opzet examen 2009 Een spe ontwikkelen waarin binnen de vastgestelde examenstof, reële prestatie-eisen aan de leerlingen worden gesteld. Dat betekent eisen opschroeven, want er is gebleken dat de kandidaten meer kunnen.

8 Spe GL 2009 Technologie in de GL Rol van Cito Complexiteit opdrachten verhogen. Opdrachten minder voorstructureren. Antwoordmodellen strenger maken.

9 Spe GL 2009 Technologie in de GL Rol van docent Examencondities creëren zoals bedoeld (zie instructie voor de examinator). Geen opgaven aanpassen, vervangen, overslaan. Niet van tevoren oefenen met leerlingen. Leerling zelfstandig laten werken  niet helpen met spe. Correctievoorschrift volgen. Inzenden afnamegegevens van éérste afname naar Cito (dus géén herkansingsresultaten)

10 Spe GL 2009 Technologie in de GL Schematisch overzicht Spe 2009: Inleiding + 6 onderdelen, 390 minuten

11 Normering Normeren examen na afloop van afname. Doel: N-term zo vaststellen dat reële prestatie-eisen aan leerlingen worden gesteld, die over de jaren heen vergelijkbaar zijn. N = N-term = normeringsterm = ijkvariabele die na afloop van het examen wordt vastgesteld. Normeringsterm is in 2009 niet bindend. 2010  cspe  bindende normering.

12 Normering Totstandkoming N-termen 1 Vooraf: experts schatten moeilijkheidsgraad in. Bij Technologie dit jaar voor het eerst met behulp van Standard Setting. Standard Setting: panel van 7 à 10 docenten schat per item in hoeveel scorepunten een ‘grenskandidaat’ behaalt.

13 Normering Totstandkoming N-termen 2 Tijdens en na de afname: Reacties op spe via CEVO-examenlijn. Docenten zenden afnamegegevens éérste afname naar Cito (WOLF). Cito maakt toets- en itemanalyse (tia) en brengt ‘technisch normeringsadvies’ uit.

14 Normering Totstandkoming N-termen 3 Tijdens de normeringsvergadering van de CEVO: adviseert Cito + CEVO-vaksectie over N-term o.b.v. –Mening expertpanel; –reacties via CEVO-examenlijn; –statistiek stelt het dagelijks bestuur CEVO de N-term vast en kunt u de cijfers bekendmaken

15 Activiteitenplanning In de activiteitenplanning worden alle activiteiten voor de afname van het spe 2009 beschreven. Zie www.examenblad.nl  septembermededeling eindexamens 2009  III.5 informatie per beroepsgericht programma.www.examenblad.nl

16 Experts gezocht De standard setting voor het spe 2009 vindt in februari - maart plaats. De standard setting gebeurt tijdens twee bijeenkomsten: 1.Een trainingsbijeenkomst over het spe 2008 (februari/maart). 2.Een bijeenkomst om de standaard te bepalen voor het spe 2009 (maart). Wij zoeken hiervoor nog docenten. Heeft u belangstelling, laat het ons weten. (kirsten.vaningen@cito.nl)

17 Bedankt voor uw aandacht. Vragen?


Download ppt "SPE GL 2009 Technologie in de GL Platformbijeenkomst Technologie in de gemengde leerweg Kirsten van Ingen 13 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google