De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie van de afname van CSPE’s op school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie van de afname van CSPE’s op school"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie van de afname van CSPE’s op school
Gerard de Gier Directeur AOC-Oost VMBO Groen Doetichem

2 Organisatie AOC-Oost 5 vestigingen Verticale opbouw VMBO/MBO
LL.: 2850 VMBO, 1600 BOL, (%) BBL Doetichem LL: 942 VMBO Examen: 256 kandidaten (70 GL, 10 LWT)

3 Inrichting beroepsgericht
Einde leerjaar 2 keuze vak: bloemschikken of dierhouderij of groene ruimte of plantenteelt of verwerking agr. Producten Einde leerjaar 3 keuze ondersteunend vak: A. bedrijfseconomie of A. techniek (soms beide vakken) GL: alleen agrarisch vak

4 Organisatie CSPE Ondersteuning: werkgroep examinering AOC-Oost
Septembermededelingen: info docenten Februari examens en instructie: info docenten Haalbaarheid? Randvoorwaarden? Organisatieaspecten?

5 Organisatie CSPE Examensecretaris: examenrooster,
randvoorwaarden (pc’s, ruimtes, terrein), indeling kandidaten, 2e examinator, vermenigvuldigen en opslag examens, geheimhouding, examentijdverlenging, budget materialen, omgaan met vragen en knelpunten, afwijken van de voorschriften?

6 Organisatie CSPE’s Afnameperiode april-mei:
Geen lesuitval andere klassen Standaard 2e examinator aanwezig: gezamenlijke beoordeling; soms deelbeoordeling Toezicht bij afname digitale toetsen Fasering en minitoetsen (sterk wisselend per examen en jaar)

7 Knelpunten Levende have De grillen van de natuur (weer)
De grillen van de regio Aansluiten bij de belevingswereld Organisatielast (budget, onderwijstijd, gebruik pc’s) Spanningsboog leerlingen (BB)

8 Knelpunten Soms naar de geest van de wet handelen
Bruto en netto examentijd Interpretatieruimte Dyscalculie Organiseerbaarheid en beschikbaarheid

9 Meerwaarde CSPE Theorie en praktijk ineen Daagt de examinator uit

10 Ideaal beroepsgericht examen
Authentieke omgeving Gekoppeld aan stage Jaar rond Gebaseerd op kennen en kunnen Gebaseerd op competenties Het vermogen om van ieder zijn/haar specifieke kwaliteiten gebruik te maken Voorbeelden: boerenbedrijf runnen, tuin adopteren voor een jaar


Download ppt "Organisatie van de afname van CSPE’s op school"

Verwante presentaties


Ads door Google