De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Globaal geformuleerde examenprogramma’s vmbo Jacqueline Kerkhoffs Programmamanager beroepsonderwijs (vmbo en mbo) Henny Jacobs Senior.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Globaal geformuleerde examenprogramma’s vmbo Jacqueline Kerkhoffs Programmamanager beroepsonderwijs (vmbo en mbo) Henny Jacobs Senior."— Transcript van de presentatie:

1 Globaal geformuleerde examenprogramma’s vmbo Jacqueline Kerkhoffs Programmamanager beroepsonderwijs (vmbo en mbo) j.kerkhoffs@slo.nl Henny Jacobs Senior leerplanontwikkelaar h.jacobs@slo.nl

2 Klein onderhoud examenprogramma’s •Globaal formuleren van eindtermen •Aanwijzen van vaste exameneenheden voor het centraal examen en het schoolexamen: geen roulatiesysteem meer •Repareren van fouten: kleine wijzigingen, met uitzondering van aardrijkskunde, geschiedenis en MVT: koppeling aan ERK •Meer vrijheid voor scholen voor invulling van het schoolexamen •Voorschriften rond PTA blijven zoals ze zijn •Invoering: augustus 2007 in het derde leerjaar

3 Voorbeeld van globaal geformuleerde exameneenheid 1 Oud De kandidaat kan: •zijn/haar non-verbale en verbale uitingsmogelijkheden zowel afzonderlijk als in samenhang in spel toepassen Non-verbale uitingsmogelijkheden zijn: mimiek, gebaren Verbale uitingsmogelijkheden zijn: taal- en stemgebruik •tijdens spel opgegeven spelgegevens geïntegreerd gebruiken spelgegevens zijn: rol, actie, ruimte/plaats, verhaal, tijd, motief •functionele voorzetten geven waarop medespelers kunnen reageren •zowel ingestudeerd als geïmproviseerd functioneel inspelen op het spel van anderen Nieuw De kandidaat kan: •Zich verbaal en non-verbaal uiten in een (rollen)spel, individueel en in samenspel met andere spelers

4 Voorbeeld van globaal geformuleerde exameneenheid 2 Oud WI/K/4? Algebraïsche verbanden De kandidaat kan •tabellen maken, aflezen, vergelijken en interpreteren –een tabel maken, al dan niet op een beeldscherm, van het verband tussen variabelen in een gegeven situatie. Variabelen mogen met meer dan één letter worden aangeduid –regelmatigheden in een tabel vaststellen en beschrijven met woorden, grafieken, woordformules of vuistregels –grootste of kleinste waarde vaststellen in een tabel –controleren of een gegeven verband bij een gegeven tabel hoort –bij een gegeven tabel conclusies trekken over de bijbehorende situatie –bij een gegeven tabel vaststellen welke waarden bij de context zinvol zijn –bij een gegeven tabel beschrijven of van het bijbehorende verband stijgt of daalt Nieuw WI/K/4 Algebraïsche verbanden De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij : •tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren bij verschillende typen verbanden; •geschikte wiskundige modellen gebruiken

5 Klein onderhoud examenprogramma’s •Voor alle vakken en programma’s in het vmbo Beschikbaar begin 2007 •Voor nieuwe beroepsgerichte programma’s en LO2. Beschikbaar eind 2007: –Technologie in de gemengde leerweg –ICT route –Techniek breed –Sport dienstverlening en veiligheid –Intersectorale programma’s •Voor elke leerweg een eigen examenprogramma

6 Klein onderhoud examenprgramma’s •Beroepsgerichte programma’s in GL gecombineerd tot één CSPE –MEI: samenvoeging van Metaal, electrotechniek en installatietechniek –Economie: samenvoeging van Handel, Administratie en Verkoop –Zorg en welzijn: samenvoeging van Verzorging en Uiterlijke verzorging –Bouw: bouw breed –HTV: consumptief breed –1 voor nieuwe examenprogramma’s met als uitgangspunt technologie voor de gemengde leerweg •Schoolexamen GL mag afdelingsexamen zijn

7 Examenprogramma’s vmbo 1/3 Centraal examen •Exameneenheden 2/3 Schoolexamen

8 Examenprogramma’s vmbo 1/3 Centraal examen uitgewerkt in voorschrijvende syllabus •Exameneenheden 2/3 Schoolexamen uitgewerkt in voorbeeldmatige handreikingen

9 HOE en WAT •Examenprogramma’s schrijven voor WAT er geleerd moet worden, niet HOE •Binnen het schoolexamen mogelijkheden voor: –Vakkenintegratie –Keuze voor didactiek –Andere examenmomenten –Andere examenvormen

10 Meer informatie •www.minocw.nl: voor examenprogramma’s. Deze worden in de loop van maart ook aan alle scholen gestuurdwww.minocw.nl •www.examenblad.nl: voor syllabi van Cevo als voorschrijvende toelichting op de centrale exameneenheden. Deze worden in de loop van maart ook aan vmbo-scholen gestuurdwww.examenblad.nl •www.slo.nl: voor handreikingen van SLO voor alle vakken en programma’s: komen alleen op internet beschikbaar en zijn te downloaden. Beschikbaar in de loop van 2007www.slo.nl


Download ppt "Globaal geformuleerde examenprogramma’s vmbo Jacqueline Kerkhoffs Programmamanager beroepsonderwijs (vmbo en mbo) Henny Jacobs Senior."

Verwante presentaties


Ads door Google