De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 5.1 Wie heeft het meeste te zeggen in Nederland?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 5.1 Wie heeft het meeste te zeggen in Nederland?"— Transcript van de presentatie:

1 Paragraaf 5.1 Wie heeft het meeste te zeggen in Nederland?
Door: Rick, Laurens, Jennifer, Daphne, Sanne en Eline

2 Inhoud Wisselwerking tussen politici en burgers Besluitvorming model
Barrières Actoren in de samenleving Machtsbron en machtsmiddelen Wie heeft de feitelijke macht in Nederland? Einde.

3 Wisselwerking tussen politici en burgers
Politieke participatie: Deelname van burgers aan de politieke besluitvorming. Model van politicologen: Brengt wisselwerking tussen burgers en politici in kaart. Terugkoppeling: De reactie van de samenleving op het uitgevoerde beleid. Eline

4 Besluitvorming model Agendavorming: Waarover burgers en politici spreken. Besluitvorming: De wijze waarop politici tot een beslissing komen. Beleidsuitvoering: De wijze waarop politici het beleid uitvoeren. Laurens

5 Barrières Derde barrière, als politici discussiëren over hoe problemen moeten worden opgelost. Vierde barrière, als er nog ruimte is om invloed uit te oefenen op genomen besluit. Sanne

6 Actoren in de samenleving
Ambtenaren: Iedere ambtenaar geeft advies, en weet veel over zijn eigen beleidsterrein. Massamedia: Burgers en politici komen te weten wat er beter kan. Pressiegroepen: Grote groepen die op een professionele manier te werk gaan. Actiegroepen: Kleine, tijdelijk samengestelde groepen. Advies- en overlegorganen: Verschillende groepen helpen elkaar. Individuele burgers: Iedere burger kan zelf in actie komen. Rick

7 Machtsbron en machtsmiddelen
Factor waarop de macht rust. 3 soorten: Electorale participatie: Op basis van burger initiatief. Gespreksparticipatie: Lid van een partij, brief schrijven of lobbyen. Protestparticipatie: In het openbaar demonstreren. Rick

8 Wie heeft de feitelijke macht in Nederland?
Drie theorieën over hoe de macht in de parlementaire democratie verdeeld is: Representatietheorie: Macht bij regering en parlement. Pluralismetheorie: Macht bij regering, partijen en pressiegroepen. Elitetheorie: Macht bij kleine groep ondernemers en hoge beleidsambtenaren. Jennifer & Daphne

9 Einde Zijn er nog vragen?


Download ppt "Paragraaf 5.1 Wie heeft het meeste te zeggen in Nederland?"

Verwante presentaties


Ads door Google