De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke Besluitvorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke Besluitvorming"— Transcript van de presentatie:

1 Politieke Besluitvorming
5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

2 terugkoppeling [feedback]
Politiek Systeem het geheel van betrekkingen, waardoor opvattingen, verlangens en eisen van individuen, groepen en instellingen in bindende beslissingen worden omgezet . Vereenvoudigd systeem: Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel omzetting [conversie] bedenken van en discussiëren over mogelijke oplossingen Invoer [input] wensen en eisen Uitvoer [output] besluiten terugkoppeling [feedback] effect en reacties

3 Politieke actoren  hoofdstuk 6 Omgevingsfactoren = reikwijdte.
interne factoren (NL) economisch groei? cultureel normen/waarden? geografisch infrastructuur? technologisch mogelijkheden? sociaal maatschappelijke klassen/groepen? demografisch bevolkingssamenstelling? externe factoren (mondiaal) internationale organisaties internationale verdragen internationale ontwikkelingen Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

4 Easton – uitgebreider model = hulpmiddel vereenvoudigen werkelijkheid
onderdelen onderscheiden oorzaak-gevolg zichtbaar maken Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel Poortwachters Fase Invoer Omzetting Uitvoer burgers pressiegroepen massamedia pol. partijen pressiegroepen massamedia pol. partijen ambtenaren adviesorganen regering en parlement ministers ambtenaren Actoren agendavorming beleidsvoorbereiding beleidsbepaling besluiten wetten maatregelen eisen wensen behoeften Inhoud Terugkoppeling OMGEVINGSFACTOREN

5 (te) sterk vereenvoudigd botsing belangen en ideeën?
politieke machtsverhoudingen en electorale overwegingen gericht op maatregelen inhoudelijke politieke discussie is onderbelicht Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

6 (H)ERKENNEN VAN PROBLEMEN
Peter Bachrach en Morton S. Baratz Welke problemen komen we tegen? Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel Barrière 1 Barrière 2 Barrière 3 Barrière 4 eisen, wensen en verlangens politieke wensen en verlangens politieke agenda-punten besluiten wetten en maatregelen (H)ERKENNEN VAN PROBLEMEN AFWEGEN BESLUITVORMING UITVOERING

7 Meer actoren om rekening mee te houden:
Adviesorganen v/d staat: * Raad van State * Sociaal-Economische Raad * Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid Adviesraden: * Onderwijsraden * College voor Zorgverzekeraars Planbureaus * Centraal Planbureau * Sociaal en Cultureel Planbureau Externe adviesbureaus Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

8 Politieke Besluitvorming
5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel


Download ppt "Politieke Besluitvorming"

Verwante presentaties


Ads door Google