De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Ouderenpsychologie: de grijsheid voorbij”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Ouderenpsychologie: de grijsheid voorbij”"— Transcript van de presentatie:

1 “Ouderenpsychologie: de grijsheid voorbij”
Betoog van Nederlands psychologe Anne Margriet Pot bron foto: www,google.be

2 Wat is ouderenpsychologie?
- De ouderenpsychologie is een subspecialisatie van de klinische psychologie en stelt zich ten doel de geestelijke gezondheid van ouderen te bevorderen - Ouderenpsychologie bouwt voort op de gerontologie, deze vorm van psychologie zet de oudere (cliënt, centraal

3 Drie soorten verschillen tussen ouderen
- Verschil tussen cohorten - Verschil in groei psychologische en biologische veroudering - Verschil vanwege sociaal-culturele pluriformiteit

4 Verschil tussen cohorten
Het grootste en voornaamste verschil is dat later geboren cohorten meer opleiding hebben genoten (cohorte = geheel van individuen of paren die eenzelfde demografische gebeurtenis beleefd hebben in eenzelfde periode)

5 Verschil in groei psychologische en biologische veroudering
Sommige ouderen zijn extreem kwetsbaar, terwijl andere ouderen tonen dat gezondheid tot op zeer hoge leeftijd behouden kan blijven Vb.: Iemand wordt depressief van een kleine tegenslag terwijl iemand anders opgewekt blijft ondanks een levensbedreigende aandoening

6 Verschil vanwege sociaal-culturele pluriformiteit
Dit zijn variaties in behoeftes, manier van leven en het beeld dat men heeft van ouder worden

7 Effecten van psychologische interventies bij ouderen vanuit het perspectief van het verschil
Mevrouw Pot ondervindt volgende conclusie: In psychologische interventies en het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten ervan is er nog maar weinig rekening gehouden met het perspectief van het verschil

8 Consequenties voor de ontwikkeling van interventies en het onderzoek naar de effectiviteit
Mevrouw Pot kwam tot de volgende conclusie: Bij de ontwikkeling van interventies en het doen van effectonderzoek is het van belang om vanuit de oudere zelf te denken en rekening te houden met het perspectief van het verschil

9 Besluit Volgens Mevrouw Pot verdient ouderenpsychologie meer aandacht in het initieel en post initieel onderwijs aan psychologen om zo de psychologische hulpverlening aan ouderen te verbeteren. Ook is ze van mening dat de ouderenpsychologie behoefte heeft aan verdieping. Bron: google.be


Download ppt "“Ouderenpsychologie: de grijsheid voorbij”"

Verwante presentaties


Ads door Google