De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg
Wilma A.M Vollebergh

2 inhoudstabel auteur: Wilma Vollebergh
het ontbreken van allochtone jongeren in onderzoeken de ontwikkeling en escalatie van probleemgedrag bij allochtone jongeren culturele diversiteit in de jeugdzorg bronnen

3 Auteur Wilma Vollebergh
48 jaar Sociaal psycholoog benoemd tot hoogleraar aan universiteit van Utrecht interesse voor de mentale conditie van jongeren en adolescenten met nadruk op etnische minderheden

4 Het ontbreken van allochtone jongeren in algemene onderzoeken
Selectieve aandacht voor bepaalde problemen: grootschalige Nederlandse onderzoeken alleen gericht op autochtonen Versimpelde interpretatie schema’s: gemakkelijk etiketteren van allochtonen terwijl ze veel aanpassing’s problemen hebben Jeugdzorg niet voldoende in de agenda: door gebrekkige kennis van noden van allochtonen

5 De ontwikkeling en escalatie van probleem gedrag bij allochtone jongeren
Oorzaken: Stress-kwetsbaarheidmodel: Kwetsbare kinderen (met risicofactoren) zullen rapper probleemgedrag vertonen dan minder of niet-kwetsbare kinderen die beter om kunnen gaan met stressituaties Sociaal economische factoren Weinig draagkrachtige ouders Een laag tot zeeg laar niveau van sociale en sociaal-economische hulpbronnen in gezin en familie van herkomst Laag opleidingsniveau van de ouders

6 Culturele factoren Allochtone groepen hebben een sterke collectivistische oriëntatie (belang van gemeenschap boven eigen persoon) dan autochtone groepen Tegenstelling tussen Masculiene en feminiene culturen bij masculiene cultuur zijn meisjes afhankelijk + autonomie bij een feminiene cultuur zijn dat de jongens

7 Discriminatie en interetnische vijandigheid
Allochtone jongeren die opgroeien in Nederland groeien op in sociale context waar men negatief staat tegenover etnische minderheden Naarmate discriminatie toeneemt ontstaat er meer ‘ingroup-outgroup’ (men geeft de schuld van problemen eigen falen aan outgroup) Sociale fobie: kinderen die kwetsbaar zijn voor ontwikkelen van angststoornissen zijn gevoelig voor negatieve informatie en discriminatie . (vaak allochtone meisjes)

8 Culturele diversiteit in de jeugdzorg
Oorzaken Selectieve processen in de toegang tot de zorg Allochtonen vinden de weg naar de zorg niet goed Beschikken niet over nodige kennis van hulpaanbiedingen in Nederland Gevoelens van schaamte Individualiserende manier van behandelingen (allochtonen zijn vaker familie gerichter dan wij)

9 Etnische stereotyperingen bij potentiële cliënten,verwijzers en hulpverleners
Allochtonen hebben stereotype beeld over de wijze waarop men jongeren aanpakt (angst voor discriminatie) Hulpverleners zij niet altijd neutraal in de wijze waarop ze probleemgedrag waarnemen bij allochtone jongeren zien daardoor problemen over het hoofd Good will: sommige hulpverleners denken dat alle Marokkaanse meisjes onderdrukt worden, geven daardoor verkeerde behandeling

10 Effectiviteit van de jeugdzorg bij alloctone jongeren
Niet alle voorzieningen zijn uitgerust om deze jongeren en hun ouders te helpen Na eenmalig contact worden allochtonen vaak minder doorverwezen dan autochtonen Gebrek aan kennis bij hulpverleners over hun situatie Onduidelijk of effectieve behandelingen ook echt worden uitgevoerd

11 Bronnen E chan, Ercomer researcher,Ercomer faculty of social Sciences,(2008),


Download ppt "Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google