De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen"— Transcript van de presentatie:

1 Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen
6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

2 Ambtenaren - ”Vierde macht”
specialistische kennis invloed op minister persoonlijke uitleg en toepassing besluiten Bureaucratie hiërarchisch / vaste regels EN DAARDOOR: doelmatig controleerbaar onpersoonlijk (positief) positieve kenmerken: onpartijdig t.o.v. burgers, tegengaan willekeur en omkoperij, continuïteit, capaciteit vergrotend negatieve kenmerken: te langdurige procedures, verkokering/tunnelvisie, “bureaupolitiek” Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

3 Adviesorganen Raad van State Sociaal-Economische Raad
advies over wetsvoorstellen hoogste rechtscollege (bij administratieve rechtsspraak: geschillen over beslissingen van de overheid) Sociaal-Economische Raad advies over soc-ec beleid samenstelling: 11 van werkgeversorg. 11 van werknemersorg (vakbonden) 11 benoemd door overheid (kroonleden) adviezen zijn niet altijd unaniem Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) specifieke adviesraden (OR, CVZ) planbureaus (CP en SCP) Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

4 Burgerlijke ongehoorzaamheid
Burgerparticipatie: electorale participatie conventionele vormen van participatie lid zijn van politieke partij lid zijn van pressiegroep lid zijn van belangengroep naar politieke bijeenkomsten gaan rechtstreeks contact opnemen met bestuurders protestparticipatie demonstraties bezetting boycotacties burgerinitiatief (zie boek) Burgerlijke ongehoorzaamheid bewust overtreden van wetten, politiek doel kenmerken (zie boek) + aanvaarden arrestatie/vervolging Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

5 Pressiegroepen Politieke Actoren
klein en groot in onderwerp en actie (boek) actiegroep tijdelijk / niet betaald actieorganisatie thematisch / professioneel belangengroep voor groepen mensen / professioneel invloed? cohesie / macht / omgevingsfactoren Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

6 Politieke partij Politieke Actoren relatief grote groep kiezers
permanent georganiseerd maatschappijvisie / partijprogramma wil zoveel mogelijk partijleden laten verkiezen/benoemen in publieke functies participatie (deelnemen) recrutering (geschikte mensen zoeken) aggregatie (gezamenlijke opvatting) articulatie (plannen kenbaar maken) communicatie (overheid <-> burgers) functieverlies? ledenverlies / media neemt over / rol belangengroepen en pressiegroepen groter Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

7 Massamedia politieke functies: persvrijheid en pluriformiteit
Bereiken groot publiek (steeds groter) invloed bij invoer, omzetting en uitvoer pers / omroep politieke functies: agendafunctie (algemeen) informatiefunctie publiek <-> overheid (beleidsplannen) spreekbuisfunctie meningsuiting burgers en politici onderzoeksfunctie vragen stellen over maatsch. problemen controle-/waakhondfunctie (uitspraken) politici in de gaten houden commentaar-/opiniefunctie kritiek op besluiten persvrijheid en pluriformiteit Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

8 Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen
6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media


Download ppt "Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen"

Verwante presentaties


Ads door Google