De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 februari 2013 Mirjam Hannes (coördinator) Paul Kelsma (teamleider)

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 februari 2013 Mirjam Hannes (coördinator) Paul Kelsma (teamleider)"— Transcript van de presentatie:

1 26 februari 2013 Mirjam Hannes (coördinator) Paul Kelsma (teamleider)
Informatie-avond 5 VWO 26 februari 2013 Mirjam Hannes (coördinator) Paul Kelsma (teamleider)

2 Informatie avond 5 VWO Algemeen coördinator 5/6 VWO Mirjam Hannes,teamleider 5/6 VWO Paul Kelsma, eindexamensecretaris Joke van den Hoeven absentieverantwoording/verlofaanvraag, leerlingenbespreking, examens, problemen, inhalen gemiste examens mentoraat, mentorspreekuur contactouders gezocht!

3 Informatie-avond 5 VWO De Tweede Fase
dagindeling, rooster (beg-uren), proeven-uur beg-uren in te roosteren via CUP ( naam, pincode nodig) alle uren! gemeenschappelijk deel (incl. Ment., LOB, projectweek, Mont, AEL, Pfw) profieldeel (NT NG EM CM) vrije ruimte (1 vak) totaal 1600 SLU per jaar = een 40-urige werkweek

4 Informatie-avond 5 VWO 4 instrumenten om zelfstandig leren en eigen verantwoordelijkheid te bevorderen pensumboekje periodestudiewijzer per vak Handboek Tweede Fase, inclusief examenreglement ( PTA (Program van Toetsing en Afsluiting) (

5 Examen (cijfers bijgehouden in dossier)
Informatie-avond 5 VWO Examen (cijfers bijgehouden in dossier) het Schoolexamen = handelingsdelen + praktische opdrachten + toetsen (zie PTA) het Centraal Examen (in mei 2014) Eindcijfer per vak is het gemiddelde van het SE-cijfer en het CE-cijfer, afgerond op een heel cijfer

6 Informatie-avond 5 VWO Het Schoolexamen handelingsdelen 5VWO: projecten, geen cijfer, geen herkansing aftekendeadline zie PTA (herkansing kwijt bij overschrijding) praktische opdrachten: wel cijfer, deadlines aan het einde van de periode waarin de P.O. zich bevindt (zie PTA) toetsen: er zijn 4 SE periodes met toetsen: de week na pensum 51 (week van 29 oktober) de week na pensum 52 (week van 14 januari) de week na pensum 53 (week van 8 april) de week na pensum 54 (week van 24 juni) in al deze weken leerlingenbespreking met een verslag

7 De overgangscriteria In het eindverslag worden meegewogen:
Informatie-avond 5 VWO De overgangscriteria In het eindverslag worden meegewogen: pensumstand (minimaal gemiddeld 53 punten/ per vak minimaal 40 punten) Niveau´s: prognosecijfers volgens slaag/zak regeling eindexamen Geslaagd (in 2014) als: alle eindcijfers 6 of hoger; 1X 5 en rest 6 of hoger; 1X4, of 2X5, 1X5 en 1X4 voor overige vakken 6 of hoger én gemiddelde minstens 6; CKV en LO voldoende of goed; Ma, ANW, pfw (Combinatiecijfer) geen 3 of lager; Kernvakkenregeling: Ned, eng, wiskunde slechts 1X 5 toegestaan! Alle handelingsdelen afgerond; Rekentoets: wel verplicht, geen consequenties, pilot (maart 2013) geeft vrijstelling bij 5 of hoger; CE-regel: CE gemiddeld 5,5 of hoger

8 Informatie-avond 5 VWO Herkansingen Leerlingen uit 5v hebben 2 herkansingen over de SE’s uit de 5de klas; deze vinden plaats in 3de schoolweek van het nieuwe schooljaar. Bij doubleren geen herkansing. Leerlingen uit 6v hebben 3 herkansingen over de SE’s uit de 6e klas; deze vinden plaats voor het CE eind april. Herexamen over een SE-vak met onvoldoende eindcijfer in 6 VWO in week voor CE. (Dus voor ANW, MA, WisD of NLT) Voor de vakken ANW en Ma geldt dat deze alleen herkanst mogen worden indien het combinatiecijfer onvoldoende is.

9


Download ppt "26 februari 2013 Mirjam Hannes (coördinator) Paul Kelsma (teamleider)"

Verwante presentaties


Ads door Google