De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BCIE – 14 mei 2009 De nieuwe wet op de gerechtelijke expertise in de IT sector Flip Petillion Partner Crowell & Moring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BCIE – 14 mei 2009 De nieuwe wet op de gerechtelijke expertise in de IT sector Flip Petillion Partner Crowell & Moring."— Transcript van de presentatie:

1 BCIE – 14 mei 2009 De nieuwe wet op de gerechtelijke expertise in de IT sector Flip Petillion Partner Crowell & Moring

2 2 Uitgangspunt voor nieuwe wet: kritiek:  Te ondoordachte expertises  Tijdrovend  Te duur  Niet onderbouwd of onvoldoende gemotiveerd

3 3 Oplossing: Wet 15 mei 2007  Vanuit de nood aan terughoudendheid  Subsidiariteit –Technisch –Beperkt –Eenvoudig –Snel –Goedkoop

4 4 Sanctie?  Geen  Geen toetsing door Cassatie  Feitenrechter oordeelt soeverein  Uitzondering: bij dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid

5 5 Typisch  Rol rechter –Actief –Controle  Rol partijen –Meewerken  Kosten –Vroeger: rechtstreeks door partijen –Nu: rechter

6 6 Belissing tot aanstelling  Omstandigheden  Identiteit  Opdracht  Datum installatie

7 7 Bijzondere motiveringsplicht  Louter formele vereiste

8 8 Identiteit  Rechter  Suggesties partijen  Lijsten: niet ingevuld – europees recht

9 9 Opdracht  Subsidiariteit  Aanwezig  Mondeling verslag ter zitting  Vaststellingen  Technisch advies  Nooit: gegrondheid of toepassing rechtsregels  Wijziging mogelijk in installatievergadering  Minnelijke schikking: mogelijk?

10 10 Kosten  Geen rechtstreekse betaling door partijen  509quater Sw. Aanvaarding is strafbaar

11 11 Consignatie voorschot: rechter beslist (1)  Doel: –Zekerheid betaling –Garantie onafhankelijkheid  Waar: –Griffie –Of door partijen gekozen kredietinstelling  Bijdrageplichtige partij: –Rechter beslist  Bedrag: –Rechter beslist

12 12 Consignatie voorschot: rechter beslist (2)  Vrijgave: –Rechter bepaalt deel; nooit volledige  Verdere vrijgave: –Deskundige kan verzoeken –Rechter bepaalt  Hoger beroep?  Taxatie erelonen en kosten: functie van: –Zorgvuldigheid uitvoering werk –Nakoming vooropgestelde termijn –Kwaliteit werk  Saldo: na definitieve begroting: naar partijen  Saldo ontoereikend: deskundige richt zich tot partij(en) door de rechter aangewezen

13 13 CASUS: beschrijvend beslag  Kh. Antwerpen –Beslag juni 2008 –Verslag Augustus 2008 –Aanvraag november 2008 –Akkoord van raadslieden –Maart 2009: nog geen beslissing –Inmiddels: 3 deskundigen  Kh. Ieper –Aanvraag provisie november 2009 –Maart 2009: nog geen belsissing  Kh. Brussel –Pragmatische oplossing  in verzoekschrift

14 14 Dank u Vragen: Flip Petillion fpetillion@crowell.com 71, Rue Royale Brussels, B - 1000 Belgium Phone: +32.2.282.4082 Fax: +32.2.230.6399


Download ppt "BCIE – 14 mei 2009 De nieuwe wet op de gerechtelijke expertise in de IT sector Flip Petillion Partner Crowell & Moring."

Verwante presentaties


Ads door Google