De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het beroep van bedrijfsrevisor. Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: -Ondernemingen -Openbare en private instellingen, non-profitsector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het beroep van bedrijfsrevisor. Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: -Ondernemingen -Openbare en private instellingen, non-profitsector."— Transcript van de presentatie:

1 Het beroep van bedrijfsrevisor

2 Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: -Ondernemingen -Openbare en private instellingen, non-profitsector -Ongeveer 18.000 entiteiten onderworpen aan de revisorale controle in België

3 Toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor  Verhoogt het vertrouwen van derden en van de stakeholders in de gecontroleerde entiteit: -Bedrijfsleiders en leiding -Werknemers en vakbonden -Aandeelhouders en bankiers -Leveranciers en klanten -Overheid (Staatskas, Sociale Zekerheid, enz.)  Positieve impact op: -De financiële positie van de onderneming -De algemene economie -Het openbaar belang

4 Opdrachten van de bedrijfsrevisor  Wettelijke permanente opdrachten -Wettelijke controle van de jaarrekening -Ondernemingsraad  Wettelijke niet-permanente opdrachten  Contractuele opdrachten

5 Wettelijke opdrachten  Wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening: - Monopolie van attestering van de (geconsolideerde) jaarrekening in België = verslag waarin het getrouw beeld van het vermogen en van de financiële positie van de onderneming wordt geattesteerd Vrijwaring van de kwaliteit van de financiële verslaggeving - Onafhankelijk en onpartijdig deskundige

6 Wettelijke opdrachten  Ondernemingsraad - Certificering van de getrouwheid en de volledigheid van de aan de ondernemingsraad meegedeelde economische en financiële informatie - Analyse en verklaring van de economische en financiële informatie

7 Wettelijke opdrachten  Andere wettelijke opdrachten - Inbreng in natura en quasi-inbreng - Fusies en splitsingen - Omzetting - Ontbindingen - Wijziging van het doel van de vennootschap - Wijziging van de rechtsvorm - Vereffening van een vennootschap - Beperking van het voorkeurrecht - Uitgiften beneden fractiewaarde - Enz.

8 Contractuele opdrachten  Due diligence (onderzoek van financiële informatie – acquisities / investering)  Opdrachten m.b.t. de waardering van vennootschappen  Herstructureringen  Gerechtelijke onderzoeken  Adviesverstrekking aan ondernemingen inzake vennootschapsrecht, boekhoudrecht of fiscaal recht, in alle onafhankelijkheid

9  Bedrijfsrevisor = vrij beroep - Mag geen handelsactiviteit uitoefenen - Kan in principe geen bestuurder van een handelsvennootschap zijn  Kwaliteit en vereisten van de werkzaamheden van bedrijfsrevisor (regelmatige kwaliteitscontrole, verplichte permanente vorming)  Zijn waarden - Onpartijdig - Onafhankelijk - Onderworpen aan de beroepsethiek Het beroep van bedrijfsrevisor

10  Het beroep in cijfers -1.040 bedrijfsrevisoren -520 stagiairs -3.000 personen tewerkgesteld in bedrijfsrevisorenkantoren Het beroep van bedrijfsrevisor

11  Beroepsorganisatie - Koninklijk Instituut  Oprichting in 1953  Opdracht van het Instituut (wet 1953) : organisatie van het beroep Instituut van de Bedrijfsrevisoren

12  Opdrachten van het Instituut ­ Openbaar register van de bedrijfsrevisoren ­ Toegang tot het beroep / stage ­ Kwaliteitscontrole ­ Toezicht ­ Tucht ­ Permanente Vorming Instituut van de Bedrijfsrevisoren

13  Toegang tot het beroep / stage -Toelatingsexamen tot de stage -Drie jaar stage bij een stagemeester (bedrijfsrevisor) -Seminaries -Stage-examen -Bekwaamheidsexamen twee keer per jaar > schriftelijke proef: analyse van concrete gevallen > mondelinge proef voor een jury -Een stagedagboek per jaar -Bezoldigde stage Instituut van de Bedrijfsrevisoren

14  Permanente vorming -Verplichting tot permanente vorming voor de bedrijfsrevisoren -Activiteiten : seminaries, workshops, vormingscycli, studiedagen, regionale ontmoetingen -Doelpubliek: bedrijfsrevisoren, stagiairs, externe personen Instituut van de Bedrijfsrevisoren

15  Contact Instituut van de Bedrijfsrevisoren Emile Jacqmainlaan 135/1 1000 Brussel Tel.: 02/512.51.36 Fax: 02/512.78.86 - info@ibr-ire.be www.ibr-ire.be - www.accountancy.be Instituut van de Bedrijfsrevisoren


Download ppt "Het beroep van bedrijfsrevisor. Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: -Ondernemingen -Openbare en private instellingen, non-profitsector."

Verwante presentaties


Ads door Google