De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie bekwaamheidsexamen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie bekwaamheidsexamen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Infosessie bekwaamheidsexamen
Leon Kerfs Staf Jongen 23 november 2013

3 Agenda Algemeen Toegang en inschrijving Schriftelijk examen
Mondeling examen Geslaagd of niet Vragen

4 I. Algemeen

5 Q. Het bekwaamheidsexamen heeft als objectief: a.
I. Algemeen Q. Het bekwaamheidsexamen heeft als objectief: a. De brede praktische kennis te testen b. De maturiteit te testen c. De kritische geest te testen

6 A. Het bekwaamheidsexamen heeft als objectief: a.
I. Algemeen A. Het bekwaamheidsexamen heeft als objectief: a. De brede praktische kennis te testen b. De maturiteit te testen c. De kritische geest te testen Bekwaamheid wordt getest, dwz bent u klaar om “losgelaten” te worden als AC of BC Maw: Voldoende technische bagage? Voldoende communicatieve vaardigheden? Voldoende kritisch redeneringsvermogen? Voldoende kennis van beroep en deontologie? Dus: technische bagage is belangrijk element, maar andere aspecten zijn ook belangrijk!

7 Q. Het bekwaamheidsexamen … a.
I. Algemeen Q. Het bekwaamheidsexamen … a. omvat één ondeelbaar examen met twee onderdelen b. omvat twee afzonderlijke examens

8 A. Het bekwaamheidsexamen … a.
I. Algemeen A. Het bekwaamheidsexamen … a. omvat één ondeelbaar examen met twee onderdelen b. omvat twee afzonderlijke examens Dit betekent dat men niet geslaagd kan zijn voor het schriftelijk gedeelte, maar in zijn geheel toch nog kan slagen. Aangezien het om een ondeelbaar examen gaat, heeft het ook geen zin om de punten voor het schriftelijk examen op te vragen.

9 II. Toegang en inschrijving

10 Minimum 1000 uren stage / jaar b. Permanente vorming (min. 20 uren) c.
II. Toegang en inschrijving Q. Welke zijn de criteria om toegang te krijgen tot het bekwaamheidsexamen? a. Minimum 1000 uren stage / jaar b. Permanente vorming (min. 20 uren) c. Beoordeling stage door stagemeester d. Tuchtdossier e. Resultaten tussentijdse proeven

11 Minimum 1000 uren stage / jaar b. Permanente vorming (min. 20 uren) c.
II. Toegang en inschrijving A. Welke zijn de criteria om toegang te krijgen tot het bekwaamheidsexamen? a. Minimum 1000 uren stage / jaar b. Permanente vorming (min. 20 uren) c. Beoordeling stage door stagemeester d. Tuchtdossier e. Resultaten tussentijdse proeven Controle door Stagecommissie De Stagecommissie controleert het online stagedagboek van de stagiair. Uiteindelijk stelt de Stagecommissie aan de Raad voor om de stagiair al dan niet toe te laten tot het bekwaamheidsexamen op basis van deze criteria voor de volledige stage. Bekrachtiging door de Raad Het is uiteindelijk de Raad die – na advies van de Stagecommissie – het oordeel velt over de stagiair en hem schriftelijk op de hoogte stelt van de beslissing.

12 II. Toegang en inschrijving
Belang van het stagedagboek bij de deliberatie Montrer un exemple de rapport de stage et expliquer les informations qui sont extraites et retravaillées pour obtenir une sorte de “carte d’identité”/un profil du stagiaire.

13 Q. Hoe vaak mag ik deelnemen aan het bekwaamheidsexamen? a.
II. Toegang en inschrijving Q. Hoe vaak mag ik deelnemen aan het bekwaamheidsexamen? a. Onbeperkt aantal b. Maximum 5 keren c. Maximum 5 keren gedurende een periode van 5 jaren

14 A. Hoe vaak mag ik deelnemen aan het bekwaamheidsexamen? a.
II. Toegang en inschrijving A. Hoe vaak mag ik deelnemen aan het bekwaamheidsexamen? a. Onbeperkt aantal b. Maximum 5 keren c. Maximum 5 keren gedurende een periode van 5 jaren Vijf slaagkansen De kandidaat heeft gedurende 5 opeenvolgende jaren maximaal 5 kansen om te slagen voor het bekwaamheidsexamen. Er zijn twee sessies per jaar. Is de kandidaat niet geslaagd? Dan kan hij zich aanbieden bij een volgende examenzitting tot het maximum van 5 kansen bereikt is. De vijf jaren beginnen te lopen zodra de Raad hen heeft toegelaten tot het bekwaamheidsexamen.

15 Q. Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? a.
II. Toegang en inschrijving Q. Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? a. Ik zal een brief ontvangen van het IAB met het verzoek mij in te schrijven b. Ik zal geen brief ontvangen van het IAB en dien mij spontaan in te schrijven

16 A. Hoe dien ik mij in te schrijven? a.
II. Toegang en inschrijving A. Hoe dien ik mij in te schrijven? a. Ik zal een brief ontvangen van het IAB met het verzoek mij in te schrijven b. Ik zal geen brief ontvangen van het IAB en dien mij spontaan in te schrijven De stagiair wordt slechts eenmaal uitgenodigd (en dus ingeschreven) voor het examen. Dat is bij de regelmatige beëindiging van de stage. Kandidaten die vroeger reeds deelnamen aan een sessie van het bekwaamheidsexamen, krijgen geen uitnodiging meer. Zij moeten - per mail of per brief - zelf het initiatief nemen tot inschrijving. De uiterste inschrijvingsdatum vindt men op de agenda.

17 III. Schriftelijk gedeelte

18 Accountant III. Schriftelijk gedeelte
Wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening Interne controle en accountantsonderzoek Vennootschapsrecht  Bijzondere mandaten Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen van registratie- en successierechten Beginselen van Europees en internationaal fiscaal Fiscale procedure Deontologie Accountant Een gedetailleerde omschrijving voor elk vakgebied is terug te vinden op de website van het IAB

19 III. Schriftelijk gedeelte
Wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening Vennootschapsrecht  Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen van registratie- en successierechten Beginselen van Europees en internationaal fiscaal Fiscale procedure Deontologie Belastingconsulent

20 Q. Bij het studeren van al deze vakgebieden focus ik vooral op … a.
III. Schriftelijk gedeelte Q. Bij het studeren van al deze vakgebieden focus ik vooral op … a. actualiteit b. eigen specialisatie c. brede basiskennis praktische kennis

21 A. Bij het studeren van al deze vakgebieden focus ik vooral op … a.
III. Schriftelijk gedeelte A. Bij het studeren van al deze vakgebieden focus ik vooral op … a. actualiteit b. eigen specialisatie c. brede basiskennis praktische kennis Si des matières ont connu des modifications importantes, il est essentiel d’y être attentif. Vos connaissances de base sont supposées connues mais vous devez les maîtriser sans problème (ex pour les experts-comptables : écritures comptables). Malgré une expérience particulière ou une spécialisation très pointue, toutes les matières prévues par l’Arrêté Royal du 8 avril 2003 et sélectionnées par la commission de stage doivent être abordées (et donc maîtrisées au moins dans leurs grands principes). Het KB verwijst naar “één of meerdere praktische gevallen”. Het is dus belangrijk dat men de kennis in de praktijk kan toepassen.

22 Vragen van vorige sessies Handboeken
III. Schriftelijk gedeelte Studiemateriaal Vragen van vorige sessies Handboeken Codex van de Accountant en Belastingconsulent Op website staat: - Vragen van vorige sessies een niet-exhaustieve lijst met referentiewerken Codex van de AC en BC heeft ieder van jullie reeds ontvangen

23 Q. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het examen? a. Niets
III. Schriftelijk gedeelte Q. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het examen? a. Niets b. Syllabi van IAB seminaries c. Wetboeken d. Handboeken

24 A. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het examen? a. Niets
III. Schriftelijk gedeelte A. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het examen? a. Niets b. Syllabi van IAB seminaries c. Wetboeken d. Handboeken Volgende wetboeken mogen worden geconsulteerd: Wetboek van vennootschappen WIB BTW wetboek Wetboek registratie- en successierechten Ook niet vergeten: identiteitskaart balpen of vulpen rekenmachine dat enkel beschikt over de vier basisfuncties Drank en voedsel (er is evenwel geen lunchpauze voorzien) Zijn niet toegelaten: Computer / tablet Smartphone / gsm

25 a. Ja b. Nee IV. Schriftelijk gedeelte
Q. Moet ik een minimum score behalen om aan het mondeling examen te mogen deelnemen? a. Ja b. Nee

26 a. Ja b. Nee IV. Schriftelijk gedeelte
A. Moet ik een minimum score behalen om aan het mondeling examen te mogen deelnemen? a. Ja b. Nee Zie volgende slide voor uitleg puntensysteem

27 Indien ≥ 60% , dan vrijstelling
III. Schriftelijk gedeelte Quoteringssysteem Indien ≥ 60% , dan vrijstelling Indien tss 50% en 60%, dan geen vrijstelling Indien ˂ 50%, dan geen vrijstelling + deelname aan mondeling kan mits inschrijving binnen de 2 weken U krijgt een brief van het IAB met de totale score. Er worden geen punten per vakgebied gecommuniceerd.

28 Conclusie III. Schriftelijk gedeelte Is no walk in the park
Voorbereiding en deelname aan schriftelijk gedeelte : Is no walk in the park => Begin op tijd te studeren!

29 IV. Mondeling gedeelte

30 Praktisch Wanneer? Hoe lang? IV. Mondeling gedeelte
Tussen 15 mei en eind juni Februari - maart Hoe lang? Accountants > + 50 minuten Belastingconsulenten > + 25 minuten

31 Q. Hoe is de examencommissie samengesteld? a. Docenten b. Accountants
IV. Mondeling gedeelte Q. Hoe is de examencommissie samengesteld? a. Docenten b. Accountants c. Belastingconsulenten De jury bestaat uit 5 leden De namen van de juryleden worden niet op voorhand bekend gemaakt.

32 A. Hoe is de examencommissie samengesteld? a. Docenten b. Accountants
IV. Mondeling gedeelte A. Hoe is de examencommissie samengesteld? a. Docenten b. Accountants c. Belastingconsulenten De jury bestaat uit 5 leden, waarvan minstens 4 lid zijn van het IAB. Mix van accountants en belastingconsulenten. 1 docent universitair of hoger onderwijs (universitair niveau of economisch) De namen van de juryleden worden niet op voorhand bekend gemaakt.

33 Q. Welk rol speelt de jury tijdens het mondeling examen? a. Klant b.
IV. Mondeling gedeelte Q. Welk rol speelt de jury tijdens het mondeling examen? a. Klant b. Professor c.  Stagemeester

34 A. Welk rol speelt de jury tijdens het mondeling examen? a. Klant b.
IV. Mondeling gedeelte A. Welk rol speelt de jury tijdens het mondeling examen? a. Klant b. Professor c.  Stagemeester

35 Q. Hoe kleed ik mij best voor het mondelinge examen?
IV. Mondeling gedeelte Q. Hoe kleed ik mij best voor het mondelinge examen? a. b. c.

36 A. Hoe kleed ik mij best voor het mondelinge examen?
IV. Mondeling gedeelte A. Hoe kleed ik mij best voor het mondelinge examen? a. b. c.

37 Q. Over welke informatie beschikt de jury? a.
IV. Mondeling gedeelte Q. Over welke informatie beschikt de jury? a. Resultaten tussentijdse examens b. Resultaten schriftelijk examen c. Rapport stagedagboek d. Beoordeling vorige sessies mondelinge gedeelte e.  Permanente vorming

38 A. Over welke informatie beschikt de jury? a.
IV. Mondeling gedeelte A. Over welke informatie beschikt de jury? a. Resultaten tussentijdse examens b. Resultaten schriftelijk examen c. Rapport stagedagboek d. Beoordeling vorige sessies mondelinge gedeelte e.  Permanente vorming Stagedagboek: boordtabel + eindappreciatie Stagiairs 3+: activiteitenverslag

39 Q. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het mondeling examen?
III. Mondeling gedeelte Q. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het mondeling examen? a. Niets b. Syllabi van IAB seminaries c. Wetboeken d. Handboeken e. Algemeen Belgische rekeningenstelsel

40 A. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het mondeling examen?
III. Mondeling gedeelte A. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het mondeling examen? a. Niets b. Syllabi van IAB seminaries c. Wetboeken d. Handboeken e. Algemeen Belgische rekeningenstelsel Algemeen Belgische rekeningenstelsel = enkel nodig voor accountants

41 Verloop IV. Mondeling gedeelte Voor: Tijdens: Na:
Examencommissie kijkt dossier stagiair in Tijdens: Professioneel kader / specialisatie / type cliënteel / opleiding Feedback ivm schriftelijk gedeelte Vaktechnische praktijkvragen Beroep / deontologie Na: Deliberatie, briefing en communicatie van uitslag (onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad op advies van de Stagecommissie Stagemeester kan jury voor of na examen spreken

42 Polsen naar kennis van alle aspecten mbt een bepaald thema
IV. Mondeling gedeelte Richtlijnen voor de jury Rekening houden met professionele omgeving van stagiair Elk jurylid moet kans krijgen vragen te stellen Jurylid moet antwoord op vraag kennen Geen al te gedetailleerde vragen, zoniet dient de voorzitter tussen te komen Polsen naar kennis van alle aspecten mbt een bepaald thema

43 Voorbeelden van thema’s (1)
IV. Mondeling gedeelte Voorbeelden van thema’s (1) Belangrijke fasen in het bestaan van een onderneming: Oprichting (vennootschapsvormen, financieel plan, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, inbreng, …) Omzetting Reorganisaties (fusies, splitsingen) Vereffening Onderneming in moeilijkheden

44 Voorbeelden van thema’s (2)
IV. Mondeling gedeelte Voorbeelden van thema’s (2) Vastgoedtransacties Verkoop Verhuur en leasing Recht van opstal, erfpacht Inbreng in vennootschap Jaarlijkse boekhoudkundige, juridische en fiscale verplichtingen van bedrijven Financiële ratio (voor accountants) Bijzondere mandaten (voor accountants)

45 Voorbeelden van thema’s (3)
IV. Mondeling gedeelte Voorbeelden van thema’s (3) Boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten van relaties tussen vennootschappen, hun aandeelhouders en de zaakvoerders en bestuurders Successieproblematiek voor aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders en bestuurders Fiscale procedure Antiwitwaswetgeving Plichtenleer (onafhankelijkheid, relaties met confraters, IAB, …)

46 Beoordelingscriteria die jury hanteert
IV. Mondeling gedeelte Beoordelingscriteria die jury hanteert Aanpak van problemen/vragen Identificatie van knelpunten Analytisch vermogen Duidelijke en gestructureerde mondelinge communicatie Verschillende relevante aspecten/implicaties van gestelde problemen kunnen schetsen Als een antwoord niet gekend is, moet men kunnen uitleggen welke juridische bronnen en relevante reglementering moeten geraadpleegd worden

47 Conclusie IV. Mondeling gedeelte Begin op tijd te studeren
Gedraag u als een accountant of belastingconsulent ten opzichte van zijn klant (de jury) Doel is de jury te overtuigen van uw maturiteit om het beroep uit te oefenen

48 V. Geslaagd of niet?

49 Geslaagd V. Geslaagd Beslissing door de Raad van het IAB
Vragenlijst: keuze te maken door het nieuwe lid Accountant en/of belastingconsulent (voor de nieuwe leden accountants) Inschrijving op de deellijst van de externe leden of niet Eedaflegging Lidkaart Getuigschrift

50 Stagedagboek: enkel luik permanente vorming invullen
V. Geslaagd Niet geslaagd Stagedagboek: enkel luik permanente vorming invullen Jaarlijks activiteitenverslag Welkom op IAB seminaries

51


Download ppt "Infosessie bekwaamheidsexamen"

Verwante presentaties


Ads door Google