De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het. Het syndicale landschap in België België heeft één van de hoogste syndicalisatiegraden ter wereld. Vakbonden in België zijn democratische organisaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het. Het syndicale landschap in België België heeft één van de hoogste syndicalisatiegraden ter wereld. Vakbonden in België zijn democratische organisaties."— Transcript van de presentatie:

1 Het

2 Het syndicale landschap in België België heeft één van de hoogste syndicalisatiegraden ter wereld. Vakbonden in België zijn democratische organisaties die representatief zijn voor de werknemerswereld. Het ABVV telde 1 343 810 leden in 2004 en is daarmee de tweede grootste vakbond in België. Andere vakbonden: het christelijke ACV en het liberale ACLVB.

3 Het ABVV, een democratische vakbond Het ABVV streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving. Volgens ABVV is de politieke democratie niet volledig zonder economische en sociale democratie. Het ABVV streeft dit ideaal na vanuit de realiteit: ook onmiddellijke eisen van werknemers moeten gerealiseerd kunnen worden. Het ABVV is een eisende vakbond, volgens het principe: “onderhandelen als het kan, strijden als het moet”.

4 Pijlers van het ABVV 1. Het ABVV komt op voor de belangen van de werknemers in de bedrijven. 2. Het ABVV komt op voor de belangen van de werknemers in de collectieve onderhandelingen. 3. Het ABVV biedt zijn leden een reeks diensten aan. 4. Het ABVV helpt en komt op voor de werklozen. 5. Het ABVV komt op voor de belangen van de werknemers op federaal en gewestelijk vlak.

5 1. Belangen van werknemers in bedrijven Werknemers zijn kwetsbare individuen wiens belangen via collectieve vakbondsacties verdedigd worden. Collectieve vakbondsacties via vakbondsafvaardiging, in ondernemingsraden en via het comité voor preventie en bescherming op het werk. KMO’s ontsnappen aan wettelijke regels, vandaar fundamenteel strijdpunt van ABVV: meer economische en sociale democratie.

6 2. Belangen van werknemers in collectieve onderhandelingen CAO’s behandelen algemene zaken die niet op bedrijfsvlak te regelen zijn. CAO’s worden afgesloten tussen werkgevers- en werknemers vertegenwoordigers in “paritaire comités”. CAO’s gelden ook voor KMO’s: ABVV geeft dus gestalte aan solidariteit met werknemers uit de KMO’s.

7 3. Diensten voor leden Het ABVV heeft studie-, vormings- en onderzoeksdiensten opgericht. Het organiseert ook syndicale en culturele activiteiten voor de werknemers en hun gezin. –In Vlaanderen: het Instituut voor Vakbondsvorming, de Culturele Centrale, de vzw Welkom, de Werklozenwerking,… –In Wallonië: het Institut Wallon d’Etudes, de Recherches et de Formation, het Centre d’Education Populaire André Genot (CEPAG),… –In Brussel: de Brusselse Culturele Centrale (CCB) en de vzw “Habiter Bruxelles”.

8 4. Hulp voor werklozen Het ABVV is ook een uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen. Elke gewestelijke afdeling van het ABVV hanteert een efficiënte, snelle dienstverlening. Iedere gewestelijke afdeling van het ABVV heeft een Dienst Sociaal recht.

9 5. Belangen van werknemers op federaal en gewestelijk vlak Via overlegmechanismen en d.m.v. acties weegt het ABVV op het beleid op alle gezagsniveaus. Het ABVV is een van de belangrijkste actoren van het interprofessioneel overleg. Om de twee jaar wordt een IPA afgesloten.

10 Structuur Het ABVV bestaat uit: –7 Vakcentrales –3 Intergewestelijken –18 Gewestelijke afdelingen

11

12 De vakcentrales Arbeiders privésector: –De Algemene Centrale (AC) –De Centrale der Metaalindustrie van België (CMB) –De Belgische Transportarbeidsbond (BTB) –De Centrale van de Voeding-Horeca-Diensten Bedienden privésector: –De Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (BBTK) Openbare diensten: –De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD

13 De intergewestelijke centrales Vlaamse Intergewestelijke ABVV Interregionale Wallonne de la FGTB Interregionale FGTB Bruxelles/ABVV Intergewestelijke Brussel

14 De leidinggevende instanties

15 Federaal Congres = de algemene vergadering van het ABVV. Federaal Comité = het algemeen bestuur van het ABVV. Federaal Bureau = de algemene leiding van het ABVV. Federaal Secretariaat = de dagelijkse leiding van het ABVV.


Download ppt "Het. Het syndicale landschap in België België heeft één van de hoogste syndicalisatiegraden ter wereld. Vakbonden in België zijn democratische organisaties."

Verwante presentaties


Ads door Google