De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SW-uitvoeringsorganisaties over Wsw-indicatiestelling door CWI

Verwante presentaties


Presentatie over: "SW-uitvoeringsorganisaties over Wsw-indicatiestelling door CWI"— Transcript van de presentatie:

1 SW-uitvoeringsorganisaties over Wsw-indicatiestelling door CWI
Boukje Cuelenaere 13 december 2007

2 Indicatiestelling Wsw
Voor 2005: indicatiecommissie met onafhankelijke deskundigen gaf zwaarwegend advies aan gemeente Vanaf : overdracht indicatiestelling naar CWI (zonder ‘overname’ van deskundigen)

3 Doelen indicatiestelling Wsw door CWI
Onafhankelijke beoordeling Uniforme uitvoering Sluitende overdracht (ondergrens en bovengrens)

4 Indicatiestelling Wsw
BESLUIT over: Doelgroep Arbeidshandicapcategorie Geldigheidsduur ADVIES over: Noodzakelijke aanpassingen Begeleid werken

5 IWI rapport over Wsw indicatiestelling door CWI (sept. 2006)
Onafhankelijkheid gerealiseerd Tijdigheidsprobleem opgelost Uniformiteit kan transparanter Adviezen over noodzakelijke aanpassingen, mate van arbeidsprestatie en begeleiding lastig Sluitende aanpak kan beter

6 SW-uitvoerders moeten werken met indicatiebesluit en adviezen
 Hoe vinden zij dat CWI het doet?

7 Deskundigen-rapportages graag meesturen
Valt mee Steeds beter Deskundigen-rapportages graag meesturen Adviseur kent doelgroep onvoldoende Niet zo degelijk als vroeger

8 Onderzoek in opdracht van CWI
Wat is het oordeel van de SW-uitvoeringsorganisaties over de dienstverlening van CWI met betrekking tot de indicatiestelling Wsw en welke verbeterpunten voor de dienstverlening van CWI komen daarbij naar voren?

9 Methode Internetenquête onder SW- uitvoeringsorganisaties  70% respons! Groepsinterviews  10 organisaties Looptijd april – juni 2007

10 Vier elementen Kwaliteit dossier en rapportage
Kwaliteit indicatiebesluit en afzonderlijke besluiten en adviezen Kwaliteit managementrapportage Kwaliteit contact tussen CWI en SW-uitvoeringsorganisatie en CWI met klanten

11 Rapportcijfers

12 Rapportages Aanvullende rapportages beperkt aanwezig, verschilt wel per regio Rapportage beperkt bruikbaar voor plaatsingstraject Weinig onderbouwde meting van arbeidsproductiviteit

13 Kwaliteit besluit Aannames bij doelgroepbesluit zijn discussiepunt
Geldigheid indicatie vaak te kort (Te?) vaak handicapcategorie matig Let op realiteitsgehalte van advies noodzakelijke aanpassingen Meeste problemen met advies begeleid werken

14 Managementrapportage
Te weinig informatie Nauwelijks stroominformatie Soms klopt informatie niet Verschillen naar regio!

15 Contact CWI - SW-uitvoerings-organisaties en contact CWI - klanten
Duidelijke verbetering Rol individuele adviseur belangrijk Informatie die klanten over Wsw hebben is beperkt

16 Verbeterpunten Binnen invloedssfeer CWI
Verduidelijking van afspraken CWI - SW-uitvoeringsorganisaties Buiten invloedssfeer CWI

17 Binnen invloedssfeer CWI
Format rapportageformulier Uniformering managementrapportages

18 Buiten invloedssfeer CWI
Geldigheidsduur 1e indicatie

19 Meeste verbeterpunten:
Verduidelijking afspraken en rolverdeling tussen CWI en de SW-uitvoeringsorganisaties

20 Belangrijkste voorbeelden
Doel van de profielschets Inhoudelijke beleidslijn indicatiestelling (cliënt voordeel van de twijfel?) Doel van advies BW

21 Communicatie belangrijk:
Verwachtingen Taken En rollen over en weer!

22 Klanttevredenheid Sw-uitvoerder van belang bij vervolg uitvoering Wsw-indicatiestelling:  Kwaliteitsfinanciering met deze hoofdelementen

23 Tot slot CWI groeit in rol
Verbetering managementrapportages levert ‘snelle winst’ op Verdere investering in kennis van doelgroep, beperkingen en mogelijkheden levert toename ‘winst’ op lange duur op Bevindingen in lijn met conclusies IWI


Download ppt "SW-uitvoeringsorganisaties over Wsw-indicatiestelling door CWI"

Verwante presentaties


Ads door Google