De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van raamwerk naar referentiekader, wat betekent dat in de praktijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van raamwerk naar referentiekader, wat betekent dat in de praktijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Van raamwerk naar referentiekader, wat betekent dat in de praktijk?
ITTA - Inge van Meelis Mbo Taalcoach Academie 25 september 2009 Mbo Taalcoach Academie25/09/2009 ITTA Inge van Meelis

2 Programma Informatie:
Verschillen en overeenkomsten referentieniveaus – raamwerkniveaus Implementatie, vereisten Uitwerking: Opdrachten niveau in de opleiding

3 Motto Niveaubepaling is leuk voor examens, maar …
werken met opdrachten en feedback op niveau zorgt voor taalontwikkeling

4 Referentieniveaus Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
L.P. Meijerink (voorzitter) Eindrapport januari 2008: 1. Over de drempels met taal en rekenen (Hoofdrapport) 2. Over de drempels met taal 3. Over de drempels met rekenen / Mbo Taalcoach Academie25/09/2009 ITTA Inge van Meelis

5

6 2 F of B1? referentieniveaus (Meijerink) 1F 2F 3F 4F raamwerkniveaus
C1

7 Overeenkomsten Vier niveaus beschreven Vijf taalvaardigheden
Niveaus min of meer gelijk Vooral niveaubeschrijving spreken en luisteren gelijk Mbo Taalcoach Academie25/09/2009 ITTA Inge van Meelis

8 Verschillen Domein ‘Taalbeschouwing en taalverzorging’ toegevoegd
- Taalbeschouwing: metatalige (grammaticale) begrippen - Taalverzorging: spelling en interpunctie met beschrijving van gewenste beheersing Geen strategieën beschreven Minder werkgerelateerde voorbeelden

9 Verschillen bij lezen Onderscheid zakelijke teksten en literaire en fictionele teksten Minder uitgebreid over kenmerken van teksten per niveau Iets andere organisatie kenmerken van de taakuitvoering

10 Verschillen bij schrijven
Spelling, interpunctie en grammatica niet in de niveaubeschrijving. Dit staat bij Taalbeschouwing/Taalverzorging ‘Grafische informatie uitwerken’ (raamwerk) is verdwenen Bij verslagen, werkstukken en samenvattingen maken: eisen F1 hoger dan A2

11 Uitvoeringsplan taal- en rekenen Ministerie OCW juli 2009
Invoering referentieniveaus op 1 aug. 2010 Mbo-scholen moeten voor april 2010 een implementatieplan klaar hebben voor de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen.

12 Taal- en rekenbeleid ontwikkelen
Systematische verankering van effectieve en efficiënte programma’s en activiteiten voor taal en rekenen Effectmeting van de onderwijsinspanning op taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen Studenten zo spoedig mogelijk toerusten voor de referentieniveaus (zie Uitvoeringsplan)

13 Implementatie referentieniveaus
Het werken met raamwerkniveaus wordt gezien als een goede voorbereiding op de implementatie van de referentieniveaus, omdat de niveaus onderling goed vergelijkbaar zijn. (brief dec. 08)

14 Aan de slag met niveaus Wat heb je nog nodig om goed met de (referentie)niveaus te werken? Waar ga je de gewenste kennis of ondersteuning vinden?

15 Opdracht 1, 2, 3 Niveaubeoordeling
Opdrachten (inschatten/maken) op niveau Komen tot een lijst kenmerken van schrijf- opdrachten op niveau

16 Motto Niveaubepaling is leuk voor examens,
maar werken met opdrachten op niveau zorgt voor taalontwikkeling

17 Niveaus in leerlijn Veel differentiatie in niveau leerlingen
Iedereen moet naar vastgesteld eindniveau (of hoger) Niveau opdrachten is sturend voor prestatie Bij het niveau passende beoordelingspunten toevoegen


Download ppt "Van raamwerk naar referentiekader, wat betekent dat in de praktijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google