De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1/9 2/9 INHOUD Wat is een referendum precies? Wie zijn de kandidaten? Wat zijn de voordelen van zo’n burgemeestersreferendum? En wat de nadelen? Conclusie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1/9 2/9 INHOUD Wat is een referendum precies? Wie zijn de kandidaten? Wat zijn de voordelen van zo’n burgemeestersreferendum? En wat de nadelen? Conclusie."— Transcript van de presentatie:

1

2 1/9

3 2/9 INHOUD Wat is een referendum precies? Wie zijn de kandidaten? Wat zijn de voordelen van zo’n burgemeestersreferendum? En wat de nadelen? Conclusie

4 3/9 Bij een burgemeestersreferendum krijgen de burgers (van boven de 18) de mogelijkheid om hun eigen burgemeester te kiezen. De opkomst moet minimaal 30% zijn, dat is de zogenaamde kiesdrempel, anders gaat het niet door. Zo hebben de burgers dus meer inspraak in het bestuur van hun stad. Dit is nieuw in Zoetermeer, want voorheen werd de burgemeester nog benoemd in naam van de koningin. Door de Commissaris van de Koningin van de provincie dus.

5 4/9 Op dinsdag 3 december, wordt er voor het eerst in Zoetermeer een burgemeestersreferendum gehouden. Maar wat zijn nou eigenlijk alle voor- en nadelen van dit referendum?...

6 5/9 Wanneer burgers direct mogen meebeslissen over politieke onderwerpen, zijn zij meer gemotiveerd om zich met politiek bezig te houden. Uit onderzoek blijkt dat burgers in de meer direct- democratische kantons in Zwitserland meer deelnemen aan politieke discussies en beter geïnformeerd zijn over politieke onderwerpen dan burgers in minder direct- democratische. Burgers zijn meer betrokken met de politiek In een directe democratie hebben minderheden die overtuigd zijn van hun gelijk, de mogelijkheid om hun thema's op de politieke agenda te zetten en een publiek debat uitlokken over die thema's. Indien zij goede argumenten hebben, kunnen zij een meerderheid van de burgers overtuigen en dus van een minderheid een meerderheid worden. Mogelijkheden voor minderheden om meerderheid te worden

7 6/9 In een directe democratie worden alle burgers feitelijk mede-verantwoordelijk gemaakt voor het reilen en zeilen van de maatschappij. Burgers kunnen nu concreet iets ondernemen wanneer er misstanden gesignaleerd worden. Politici kunnen mensen die zeggen dat "de" politiek "er" niets van bakt, erop wijzen dat zij nu hele praktische instrumenten hebben om dingen te veranderen, eventueel geheel buiten het partijpolitieke systeem om. Meer spreiding van verantwoordelijkheid Last but not least: 80% van de Nederlanders wil de invoering van directe democratie. Opvallend is dat bij alle vier onderzochte partijen (PvdA, CDA, VVD en D66) een meerderheid van hun achterban voor het referendum was, ongeacht de afwijzing van het referendum van CDA en VVD: van de CDA- achterban is 70% voor, VVD 81%, PvdA 83% en D66 86%. 80% is vóór

8 7/9 Overal in de stad hangen aanplakbiljetten met de twee burgemeester in spé. Er staat een tekst bij; bij Van Diessen staat er ‘voor uw stad’ en bij Waaijer ‘een betrokken en betrouwbare burgemeester’. Moeten de burgers hier op stemmen? Op twee mensen die ze eigenlijk helemaal niet kennen, maar alleen weten dat de een van het CDA is en de ander van VVD. Als burger zijnde kan je je wel beter inlichten, maar dat is voor veel mensen waarschijnlijk te veel werk. Stemmen op een affiche

9 8/9 Maar 2 keuzes Het is natuurlijk goed dat er nu een burgemeestersreferendum wordt gehouden. Het min- punt van dit is dat er maar 2 kandidaten zijn waarop wij kunnen kiezen. Dus als je het met de ene z’n standpunten niet eens bent moet je eigenlijk op de ander stemmen… Echt democratisch is het dus nog steeds niet. Maar "de politiek" is niet hetzelfde als "de politici op het Binnenhof". "De politiek" is een sfeer waarin, in het ideale geval, alle burgers in onderling overleg deelnemen aan de besluitvorming. De politiek als sféér wordt momenteel juist bedreigd doordat de burgers haar massaal verlaten omdat de politici hen als onmondig en onvolwassen behandelen. Het referendum kan de politieke sfeer een grote impuls geven door haar op te rekken van het formaat Binnenhof naar het formaat van heel Nederland. Directe democratie betekent een versterking van het primaat van de politiek. Directe democratie tast het primaat van de politiek aan

10 9/9 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/burgemeestersreferendum U heeft een paar voor- en nadelen gezien bij deze PowerPoint presentatie. Nu is het aan u om te bepalen of u wel of niet gaat stemmen a.s woensdag. En misschien nog wel belangrijker, op wie…?


Download ppt "1/9 2/9 INHOUD Wat is een referendum precies? Wie zijn de kandidaten? Wat zijn de voordelen van zo’n burgemeestersreferendum? En wat de nadelen? Conclusie."

Verwante presentaties


Ads door Google