De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© De Coninck Sofie en © Onze maatschappij is multicultureel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© De Coninck Sofie en © Onze maatschappij is multicultureel."— Transcript van de presentatie:

1 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Onze maatschappij is multicultureel

2 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Onze maatschappij is multicultureel De moeilijke woorden even testen Uitgesloten worden omdat je anders bent We leven in een multiculturele maatschappij

3 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be DE MOEILIJKE WOORDEN EVEN TESTEN 1.Autochtonen zijn: A. mensen die uit een ander land afkomstig zijn B. oorspronkelijke bewoners van een land C. mensen die wegvluchten uit hun land 2. Allochtonen zijn: A. mensen die uit een ander land afkomstig zijn B. oorspronkelijke bewoners van een land C. mensen die wegvluchten uit hun land

4 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Mensen die uit een ander land afkomstig zijn heten allochtonen FOUT opnieuw

5 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

6 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Deze mensen heten gewoon vluchtelingen opnieuw

7 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

8 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Oorspronkelijke bewoners van een land heet men autochtonen opnieuw

9 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Deze mensen heten gewoon vluchtelingen opnieuw

10 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be DE MOEILIJKE WOORDEN EVEN TESTEN 3. Een multiculturele maatschappij is: A. een samenleving met slechts één cultuur B. een samenleving met twee culturen C. een samenleving met meerdere culturen

11 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT multi = veel opnieuw

12 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT multi = veel opnieuw

13 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

14 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be DE MOEILIJKE WOORDEN EVEN TESTEN 4. Mensen zonder papieren (sans papiers) zijn: A. Mensen die geen papier kopen omdat ze het erg vinden dat daarvoor bomen worden omgehakt. B. Mensen die hun papieren of verblijfsvergunning verloren zijn omdat ze slordig zijn. C. Mensen die geen papieren of verblijfsvergunning voor een land hebben.

15 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Met papieren wordt hier een verblijfsvergunning bedoeld. Dit is een papier waarop staat dat je in een land mag verblijven of wonen. opnieuw

16 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Mensen die hun verblijfsvergunning zouden verliezen omdat ze slordig zijn, kunnen er een nieuwe krijgen op het gemeentehuis. Ze hebben er dus eigenlijk wel één. opnieuw

17 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

18 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be DE MOEILIJKE WOORDEN EVEN TESTEN 5. Mensen uit dezelfde generatie zijn: A. mensen uit dezelfde familie B. mensen die in dezelfde tijd geboren zijn C. mensen die tot hetzelfde volk horen

19 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

20 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

21 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT

22 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be DE MOEILIJKE WOORDEN EVEN TESTEN 6. Allochtonen uit de eerste generatie zijn: A. allochtonen die zelf uit hun land van oorsprong weggegaan zijn om elders te gaan wonen. B. kinderen waarvan de voorouders uit hun land van oorsprong weggegaan zijn om te gaan leven in het land waar die kinderen nu leven. C. de leden van de eerste familie die in een ander land dan hun land van oorsprong kwamen wonen.

23 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende onderdeel

24 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT De meeste kinderen vandaag de dag behoren tot de derde generatie. Hun ouders zijn de tweede generatie. De eerste generatie is… opnieuw

25 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT We weten nooit precies welke allochtone familie eerst in een land ging wonen want men kwam met velen tegelijk! opnieuw

26 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ godsdienst levenswijze

27 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 1.De meeste allochtonen in Gent zijn: A. moslims B. christenen C. joden

28 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

29 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

30 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

31 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 2. Ramadan betekent: A. offermaand B. vastenmaand C. gebedenmaand 3. Aan het einde van de Ramadan viert men: A. het offerfeest B. het kinderfeest C. het suikerfeest

32 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

33 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

34 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

35 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Het offerfeest viert men op de tiende dag van de twaalfde moslimmaand. Dit verschuift elk jaar want moslimmaanden zijn korter dan de maanden die wij kennen. Ze tellen slechts 28 dagen. opnieuw

36 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

37 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

38 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 4. Moslims bidden met hun gezicht naar: A. het centrum van de stad waarin ze wonen B. de heilige stad Mekka C. de zon

39 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

40 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

41 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

42 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 5. Zoals christenen een bijbel hebben, hebben moslims de A. Koran B. Thora C. Allah

43 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende onderdeel

44 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Dit is de bijbel van de joden opnieuw

45 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Dit is de naam van hun God opnieuw

46 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 1.Moslims leven in een wij-cultuur, d.w.z. dat: A. men met de hele familie samenleeft, men zorgt voor elkaar B. moslims enkel met andere moslims rekening houden C. moslims altijd over “wij” spreken als ze het over zichzelf hebben; ze gebruiken het woord “ik” niet

47 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

48 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

49 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

50 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 2. Moslimmeisjes worden soms nog uitgehuwelijkt, d.w.z. dat: A. Wanneer het meisje 18 wordt, komen er 20 jongens op bezoek. Die moeten opdrachten uitvoerenen zo kiest het meisje haar man. B. Wanneer het meisje 18 wordt, moet ze naar een feest waar ook andere jongens en meisjes zijn en daar kiest ze dan haar man. C. De ouders van het meisje hebben met de ouders van een jongen afgesproken dat hun kinderen met elkaar zullen trouwen.

51 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

52 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

53 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

54 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 3. Moslims eten: A. aan een lange tafel: de grootvader zit aan het hoofd van de tafel B. op de grond, op een tapijt C. aan een grote ronde tafel

55 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

56 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

57 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

58 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be WE LEVEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ 4. De meeste allochtonen zijn naar hier gekomen omdat: A. er oorlog was in hun land B. ons land arbeiders nodig had 30 à 40 jaar geleden. C. ze een avontuur wilden meemaken

59 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT Dit is een minderheid, het zijn vooral vluchtelingen die hun land om die reden verlaten. opnieuw

60 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende onderdeel

61 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT De meeste mensen verlaten hun land van oorsprong niet zomaar voor het avontuur. Ze hebben er meestal een grondige reden voor! opnieuw

62 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be UITGESLOTEN WORDEN OMDAT JE ANDERS BENT 1.Pesten is: A. hetzelfde als plagen B. erger dan plagen want je doet het om iemand te kwetsen C. minder erg dan plagen want je doet het om te lachen

63 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

64 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

65 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

66 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be UITGESLOTEN WORDEN OMDAT JE ANDERS BENT 2. Discriminatie is: A. iemand minder goed, zelfs slecht behandelen omdat hij anders is B. iemand slecht behandelen omdat hij een dief is C. hetzelfde als pesten

67 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist volgende vraag

68 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

69 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

70 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be UITGESLOTEN WORDEN OMDAT JE ANDERS BENT 3. Racisme is: A. het feit dat er vele soorten rassen onder de mensen op aarde bestaan B. vinden dat jouw volk beter is dan andere volkeren C. vinden dat andere volkeren beter zijn dan jouw volk

71 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

72 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be Juist einde

73 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be FOUT opnieuw

74 © De Coninck Sofie en © geert.kraeye@pandora.be We leven met mensen van verschillende culturen bij elkaar. Omdat het goed zou gaan tussen mensen van verschillende culturen moeten we verdraagzaam zijn tegenover elkaar. Ook jij kan je steentje bijdragen. Nog een keer


Download ppt "© De Coninck Sofie en © Onze maatschappij is multicultureel."

Verwante presentaties


Ads door Google