De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst

2 Wat is voor jou erg belangrijk in het leven?
Zijn er dingen die je niet zou kunnen loslaten?

3 Voor de Israëlieten was de Tabernakel erg belangrijk!

4 Een Heiligdom waarin God wil wonen

5 Brandoffer

6 Wasvat

7 tafel met broden kandelaar reukoffer

8 Heilige der Heilige Het Heilige der Heiligen mocht maar eenmaal per jaar en alleen door de hogepriester betreden worden, wanneer deze het zoenoffer bracht voor het gehele volk. Ark des Verbonds

9 Hanna Ze bad tot God om een kind, elk jaar opnieuw. Op een keer in de tempel dacht Eli dat Hanna dronken was omdat ze het gebed in stilte deed, maar haar mond wel bewoog. Haar vurige verlangen een zoon te krijgen werd werkelijkheid: ze kreeg een zoon, Samuël.

10 Wat heb jij van God ontvangen?
Samuël  ’Nu geef ik hem op mijn beurt aan de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn’ Wat heb jij van God ontvangen?

11 Samuël groeit op in de Tabernakel in Silo

12 Tabernakel De tabernakel is het verplaatsbare heiligdom van God dat tijdens Israëls woestijnreis werd gemaakt. Het woord 'tabernakel' is afgeleid van het Latijnse woord "tabernaculum", dat "hut" of "tent" betekent. Het model van de tabernakel werd door God aan Mozes getoond op de berg Horeb. Naar dit voorbeeld werd de tabernakel gemaakt.

13 Dat kunnen we lezen in Exodus 28.
Eli een priester De priester in het Oude Testament draagt speciale kleding die God heeft voorgeschreven. Dat kunnen we lezen in Exodus 28.

14 Eli had het moeilijk Kennelijk sla je je zonen hoger aan dan mij, want je mest jezelf vet door steeds het beste deel op te eisen van de offers die mijn volk Israël mij brengt

15 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli.
De kleine Samuel diende de HEER, en droeg daarbij een linnen priesterhemd.  Zijn moeder maakte ieder jaar een nieuw manteltje voor hem, dat ze meebracht wanneer zij en haar man hun jaarlijkse offer kwamen brengen. De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. 

16 ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’
 Na drie keer te midden in de nacht Samuël op bezoek te hebben gekregen zei Eli: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’

17 Geen blijde boodschap voor Samuël
Wie mij hoogachten acht ik hoog, maar verachtelijk zijn zij die mij geringschatten! 

18 Kan je de woede van God begrijpen?
God straft Kan je de woede van God begrijpen?

19 Op welke manier kan God tot ons spreken?

20

21 Eli hoort het schokkende bericht en stierf
 ‘Israël is op de vlucht geslagen voor de Filistijnen. Er is een grote slachting aangericht onder onze soldaten. Ook uw zonen Chofni en Pinechas zijn gesneuveld. En de ark van God is ons ontnomen.’ 

22 Tot het einde van zijn leven bleef Samuel rechter over Israël.
En hoe het verder ging …  ‘Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen.’  Tot het einde van zijn leven bleef Samuel rechter over Israël. Hij zalfde Saul en later David tot koning en was dus de laatste rechter

23 Wat is voor ons onmisbaar?

24 God gaat altijd met ons mee!


Download ppt "Godsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google