De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 4 2010 - 2011 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 4 2010 - 2011 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 4 2010 - 2011 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen

2 Impressie Kennismakingsdag

3 Leerlingbegeleiding HAVO 4 Fred Bouwhuisdecaan Richard Walgemoetmentor Frank Warrinkmentor Gerben Wyniamentor Bas Smiesteamleider Margreet de Graafzorgcoördinator Wilmi Bongersremedial teacher HAVO docententeam

4 Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen en Vaardig hun toekomst ingaan

5 Kenmerken Tweede Fase  Profiel gekozen (CM, EM, NG, NT)  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in HAVO 4

6 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  C&M  E&M  N&G  N&T  Vrij deel  1 of 2 examenvakken  module

7 Vrije deel  Tenminste 1 volledig examenvak  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders

8 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  HAVO 5: profielwerkstuk (80 slu)  Bonus-systeem en afrondmiddag  Week 41: peiling werkhouding

9 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 32 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les  Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht

10 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met nieuwe exameneisen  Deelname verplicht indien noodzakelijk  Blok 1: Ne & Wi voor VMBO instromers

11 Toetsing (1)  Verschillende toetsvormen:  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets  PO = praktische opdracht  Examendossier: in beheer leerling

12 Toetsing (2)  4 blokken  Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek  Voor vrijwel ieder vak een SET  Tijdens toetsweek lesvrij  Gedurende het blok: KT’s en PO’s  Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen

13 Herkansingen  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag.  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

14 Berekening overgangscijfer H4  Gemiddeld toetscijfer (GT) en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer  Standaard weging GT : PO = 4 : 1  Details in rode boekje (p. 7)  Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar H5

15 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV, module: voldoende of goed  Daarnaast is voldaan aan:  In bespreking: bij één voorwaarde tekort  In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

16 Vak afgesloten in HAVO 4  Maatschappijleer  CKV (beoordeling v of g)  Resultaat telt mee in HAVO 5  Vrijstelling bij doubleren

17 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

18 Toets(en) gemist  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider.  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Informatie ouders: brief, code AT in Magister

19 Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

20 Impressie reizen

21 Buitenlandse reizen  Bestemmingen  Voorbereiding  Aanmelding / kosten  Thuisblijvers

22 Meedenken?  Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR  Ouderplatform: klankbordgroep voor Tweede Fase (HAVO en VWO)

23 Mentorgroep dhr. Walgemoet: 0.23 Maurits AardemaDaan Saft Eva DriessenThomas Scheij Joris KraaijvangerTommie Veldscholten Alain OverbergRianne Winterink Peter PluygersJohnny Zhu

24 Mentorgroep dhr. Warrink: 0.12 Chuan Chen ChanSjoerd Koning Jordy DobbeArjen Kuurstra Emiel ten DonkelaarLisa ten Lohuis Koen Fischer Jesper te Marvelde Wil FrankeRobin Menduapessy Mitchell FreriksenMitrthe Meulenbroek Babel GouriyeTom Nijhuis Thara HeutenBjorn Kamp Franka SegerinkJoy Zonder Justin Otten

25 Mentorgroep dhr. Wynia: 1.23 Tim BeijerDavid Proost Robin BiersmaLorna Rhodes Debralee CoenraadRyanne Smits Lisa DrostenTessa Steensma Nikki DrostenRobin Steenwelle Britt HeesinkDouwe Wind Joey KipWeiling Yeh Maureen Klaver


Download ppt "Voorlichting HAVO 4 2010 - 2011 Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Gerben Wynia Coördinator buitenlandse reizen."

Verwante presentaties


Ads door Google