De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 3 februari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 3 februari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 3 februari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6

2 Kenmerken Tweede Fase BL  Zelfstandig werken / leren  Studiewijzers / PTA / Examenreglement  Studiebegeleidingsuren  Leerling zorgt voor examendossier  Leerlingenbegeleiding  Zo vroeg mogelijk starten met schoolexamens  Schoolexamen: start in 4e klas  Profielen  Uitgestelde profielkeuze

3 Toetsing  Vier blokken, afgesloten met een toetsweek  Schoolexamentoetsen (SET)  Tussendoor: Kennistoetsen (KT) Praktische opdrachten (PO)  Herkansing (1 SET na iedere 2 blokken)  Alle toetsen (inhoud en periode) staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

4 Overgang onderbouw–bovenbouw: een grote verandering? Van:  Meer begeleid/ beschermd  (uitgebreide) Basisvorming  Kind Naar:  Meer zelfstandigheid en vrijheid  (voorbereiden op) Examen  Jongvolwassene

5 Leerlingbegeleiding  Mentor * lesgevende docent * mentor-uur * kleine groepen (15-20 leerlingen per groep)  Teamleider  Decaan  Zorg: counselor / RT-docent

6 Mentoraat (1)  Kennismaking 1 e schooldag met mentor en mentorgroep  Uitleg PTA/studiewijzers  Kennismakingsgesprek met * leerling * ouders

7 Mentoraat (2)  Aanspreekpunt leerling  Aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers  Advies studieplanning en studiebegeleiding  De begeleiding van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

8 Mentoraat (3) Bijhouden van de vorderingen van de leerling door: * individuele gesprekken met leerling * besprekingen met docenten * informatie van ouders

9 Bovenbouwfeest

10 Opbouw vakkenpakket  Gemeenschappelijk deel  Voor iedereen gelijk, m.u.v. gekozen taal  Profieldeel  Profielvakken  Vrije deel  1 examenvak (2 vakken mag)  Keuzemodule  Verdieping, verbreding

11 Gemeenschappelijk deel Vakken:  Nederlands  Engels  Duits / Frans (atheneum) of Latijn / Grieks (gymnasium)  Maatschappijleer  Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV, atheneum)  Klassieke Culturele Vorming (KCV, gymnasium)  Algemene Natuurwetenschappen  Lichamelijke opvoeding  Profielwerkstuk

12 De profielen  In VWO 4 volgen de leerlingen één van de twee stromen: Maatschappijstroom Natuurstroom  In VWO 5 volgen de leerlingen één van de vier profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

13 Profieldeel VWO 4 VWO 4 Maatschappijstroom  Aardrijkskunde  Wiskunde A  Geschiedenis  Economie  Filosofie VWO 4 Natuurstroom  Biologie  Wiskunde B  Scheikunde  Natuurkunde  Aansluitingsmodule Wiskunde A/D

14 Definitieve profielen in V5 Maatschappijprofielen ProfielenEMCM Profielvakken Wiskunde A Wiskunde C GeschiedenisGeschiedenis Aardrijks- kunde EconomieFilosofie Dubbelprofiel mogelijk

15 Definitieve profielen in V5 Natuurprofielen Profielen NG / NG+NT NT Profielvakken Wiskunde A / B Wiskunde B ScheikundeScheikunde NatuurkundeNatuurkunde Biologie Wiskunde D Dubbelprofiel mogelijk

16 Keuzevakken in V4  Duits of Frans  Grieks of Latijn  Economie  Filosofie  Muziek *  Informatica (start in V5)*  Wiskunde D (N-stroom) * Alleen bij voldoende belangstelling

17 Keuzemodules  Verschillende onderwerpen (exact, kunst, management en organisatie, Spaans, ….)  Ieder jaar 1 module volgen  Alternatieven: Lidmaatschap BLV/BLR/Debatclub Peertutor/Peerleader Extra vak  Invulling in overleg met leerlingen en docenten  Suggesties van harte welkom!

18 Wat kun je doen met welk profiel?  Veel opleidingen: Een VWO diploma  Sommige opleidingen hebben aanvullende eisen. Bijvoorbeeld: Latijn of Grieks bij Klassieke Talen Profiel NG of NT + Bio bij medische en biologische opleidingen WisB en/of Nat bij meer technische opleidingen Voorkeur (geen eis) voor WisD bij technische opleidingen  Zie lijsten in voorlichtingsboekje

19 Welke keuzes dit jaar? In maart opgeven:  Welke taal (Duits / Frans / Latijn / Grieks)  Welke stroom (Natuur of Maatschappij)  Welk(e) keuzevak(ken) Later dit jaar:  Welke keuzemodule

20 Welke keuzes volgend jaar?  Welk profiel (EM/CM/NG/NT)  Welk(e) keuzevak(ken)  Wijzigen na 4 e klas is mogelijk!  Welke keuzemodule

21 Kerstborrel

22 Keuzebegeleiding klas 3 en 4  Qompas  Gesprekken met mentor of decaan  T(wente) G(elder) G(roep) –test  Voorlichtingsavonden op school  Voorlichtingen door decanenkring  Voorlichting door oud-leerlingen  Bezoek aan voorlichtingen HBO en WO  Adviezen vakdocenten

23 Voorlichting nieuwe vakken  In het voorlichtingsboekje  Vakkenvoorlichting op school  Bij de vakdocenten (zie boekje)

24 Meer informatie?  Gesprek met mentor  Gesprek met vakdocent  Gesprek met decaan  Gesprek met teamleider  Uitgebreide testen (meer informatie bij decaan)

25 Bataafse Leerlingen Vereniging (BLV)

26 Evenementen  Feestavonden  Kerstborrel  Buitenlandse reizen VWO 5  Sporttoernooien  Vakexcursies (o.a. bezoek aan Tweede Kamer, dierentuin, biokamp Veluwe, rechtbank)  Theaterbezoek  Dagje skiën met de examenklassen  ……

27 Buitenlandse reis

28 Tenslotte… Bedankt voor uw aandacht Veel succes bij de keuze!


Download ppt "Voorlichting VWO 3 februari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6."

Verwante presentaties


Ads door Google