De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 3 Vernieuwde Tweede Fase februari 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 3 Vernieuwde Tweede Fase februari 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 3 Vernieuwde Tweede Fase februari 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6

2 Kenmerken van de Tweede Fase BL Zelfstandig werken / leren Zelfstandig werken / leren –Studiewijzers / PTA / Examenreglement –Studiebegeleidingsuren –Leerling zorgt voor examendossier –Leerlingenbegeleiding Zo vroeg mogelijk starten met schoolexamens Zo vroeg mogelijk starten met schoolexamens –Schoolexamen: start in 4e klas Profielen Profielen - Uitgestelde profielkeuze - Uitgestelde profielkeuze

3 Toetsing Vier blokken, afgesloten met een toetsweek Vier blokken, afgesloten met een toetsweek Schoolexamentoetsen (SET) Schoolexamentoetsen (SET) Tussendoor: Kennistoetsen (KT) Tussendoor: Kennistoetsen (KT) Praktische opdrachten (PO) Herkansing (1 SET na iedere 2 blokken) Herkansing (1 SET na iedere 2 blokken) Alle toetsen (inhoud en periode) staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Alle toetsen (inhoud en periode) staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

4 Overgang onderbouw– bovenbouw: een grote verandering Van: Meer begeleid/ beschermd Meer begeleid/ beschermd (uitgebreide) Basisvorming (uitgebreide) Basisvorming Kind Kind Naar: Meer zelfstandigheid en vrijheid (voorbereiden op) Examen Jongvolwassene

5 Leerlingbegeleiding Mentor Mentor * lesgevende docent * lesgevende docent * mentor-uur * mentor-uur * kleine groepen (15-20 leerlingen per groep) Teamleider Teamleider Decaan Decaan 2 e Lijnszorg: counselor / RT-docent 2 e Lijnszorg: counselor / RT-docent

6 Mentoraat (1) Kennismaking 1 e schooldag met mentor en mentorgroep Kennismaking 1 e schooldag met mentor en mentorgroep Uitleg PTA/studiewijzers Uitleg PTA/studiewijzers Kennismakingsgesprek met Kennismakingsgesprek met * leerling * ouders * ouders

7 Mentoraat (2) Aanspreekpunt leerling Aanspreekpunt leerling Aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers Aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers Advies studieplanning en studiebegeleiding Advies studieplanning en studiebegeleiding De begeleiding van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) De begeleiding van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

8 Mentoraat (3) Bijhouden van de vorderingen van de leerling door: * individuele gesprekken met leerling * individuele gesprekken met leerling * besprekingen met docenten * besprekingen met docenten * informatie van ouders

9 Bovenbouwfeest

10 De profielen In VWO 4 volgen de leerlingen één van de twee stromen: Maatschappijstroom In VWO 4 volgen de leerlingen één van de twee stromen: MaatschappijstroomNatuurstroom In VWO 5 volgen de leerlingen één van de vier profielen In VWO 5 volgen de leerlingen één van de vier profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

11 Opbouw vakkenpakket Gemeenschappelijk deel Gemeenschappelijk deel –Voor iedereen gelijk, m.u.v. gekozen taal Profieldeel Profieldeel –profielvakken Vrije deel Vrije deel –1 vak, 2 vakken mag Keuzemodule Keuzemodule –Nieuw: verdieping, verbreding

12 Gemeenschappelijk deel Vakken: Nederlands Nederlands Engels Engels Duits / Frans (atheneum) of Latijn / Grieks (gymnasium) Duits / Frans (atheneum) of Latijn / Grieks (gymnasium) Maatschappijleer Maatschappijleer Culturele en Kunstzinnige Vorming (atheneum) Culturele en Kunstzinnige Vorming (atheneum) Klassieke Culturele Vorming (gymnasium) Klassieke Culturele Vorming (gymnasium) Algemene Natuurwetenschappen Algemene Natuurwetenschappen Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (tijdens mentorles) Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (tijdens mentorles)

13 Profieldeel VWO 4 Profieldeel VWO 4 VWO 4 Maatschappij Aardrijkskunde Aardrijkskunde Wiskunde A Wiskunde A Geschiedenis Geschiedenis Economie Economie Filosofie Filosofie VWO 4 Natuur Biologie Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Aansluitingsmodule Wiskunde A/D

14 Definitieve profielen in V5 Maatschappijprofielen ProfielenEMCM Profielvakken Wiskunde A Wiskunde C GeschiedenisGeschiedenis Aardrijks- kunde EconomieFilosofie

15 Definitieve profielen in V5 Natuurprofielen Profielen NG / NG+NT NT Profielvakken Wiskunde A / B Wiskunde B ScheikundeScheikunde NatuurkundeNatuurkunde Biologie Wiskunde D

16 Keuzevakken in V4 Duits of Frans Duits of Frans Grieks of Latijn Grieks of Latijn Economie Economie Filosofie Filosofie Muziek * Muziek * Informatica (start in V5)* Informatica (start in V5)* Wiskunde D (N-stroom) Wiskunde D (N-stroom) * Alleen bij voldoende belangstelling

17 keuzemodules Verschillende onderwerpen (exact, kunst, management en organisatie, ….) Verschillende onderwerpen (exact, kunst, management en organisatie, ….) Invulling in overleg met leerlingenraad, docenten, MR Invulling in overleg met leerlingenraad, docenten, MR Suggesties van harte welkom! Suggesties van harte welkom! Meer informatie volgt Meer informatie volgt

18 Wat kun je doen met welk profiel? Veel opleidingen: Een VWO diploma Veel opleidingen: Een VWO diploma Sommige opleidingen: Sommige opleidingen: aanvullende eisen. Bijvoorbeeld: »Latijn of Grieks bij Klassieke Talen »Profiel NG of NT + Bio bij medische en biologische opleidingen »WisB en/of Nat bij meer technische opleidingen »Voorkeur (geen eis) voor WisD bij technische opleidingen Zie lijsten in voorlichtingsboekje Zie lijsten in voorlichtingsboekje

19 Welke keuzes dit jaar? Welke extra taal Welke extra taal (Duits / Frans / Latijn / Grieks) Welke stroom (Natuur of Maatschappij) Welke stroom (Natuur of Maatschappij) Welk(e) keuzevak(ken) Welk(e) keuzevak(ken) Welke keuzemodule(s) Welke keuzemodule(s)

20 Welke keuzes volgend jaar? Welk profiel (EM/CM/NG/NT) Welk profiel (EM/CM/NG/NT) Welk(e) keuzevak(ken) Welk(e) keuzevak(ken) Welke keuzemodule(s) Welke keuzemodule(s)

21 Kerstborrel

22 Keuzebegeleiding klas 3 en 4 Qompas Qompas Gesprekken met mentor of decaan Gesprekken met mentor of decaan T(wente) G(elder) G(roep) –test T(wente) G(elder) G(roep) –test Voorlichtingsavonden op school Voorlichtingsavonden op school Voorlichtingen door decanenkring Voorlichtingen door decanenkring Voorlichting door oud-leerlingen Voorlichting door oud-leerlingen Bezoek aan voorlichtingen HBO en WO Bezoek aan voorlichtingen HBO en WO

23 Voorlichting nieuwe vakken In het voorlichtingsboekje In het voorlichtingsboekje Vakkenvoorlichting op school Vakkenvoorlichting op school Bij de vakdocenten (zie boekje) Bij de vakdocenten (zie boekje)

24 Meer informatie? Gesprek met mentor Gesprek met mentor Gesprek met vakdocent Gesprek met vakdocent Gesprek met decaan Gesprek met decaan Gesprek met teamleider Gesprek met teamleider Uitgebreide testen (meer informatie bij decaan) Uitgebreide testen (meer informatie bij decaan)

25 Bataafse Leerlingen Vereniging (BLV)

26 Evenementen Feestavonden Feestavonden Kerstborrel Kerstborrel Buitenlandse reizen VWO 5 Buitenlandse reizen VWO 5 Sporttoernooien Sporttoernooien Vakexcursies (o.a. bezoek aan Tweede Kamer, dierentuin, biokamp Veluwe, rechtbank) Vakexcursies (o.a. bezoek aan Tweede Kamer, dierentuin, biokamp Veluwe, rechtbank) Theaterbezoek Theaterbezoek Dagje skiën met de examenklassen Dagje skiën met de examenklassen …… ……

27 Buitenlandse reis Rome

28 Toetsen taal- en rekenvaardigheid Nieuwe eisen voor examens 2014 (voornemens) Nieuwe eisen voor examens 2014 (voornemens) Toetsen taal- en rekenvaardigheid tellen mee voor examen Toetsen taal- en rekenvaardigheid tellen mee voor examen Voorbereiding: Inventarisatie bij onze huidige leerlingen Voorbereiding: Inventarisatie bij onze huidige leerlingen –Wat aanbieden aan de hele groep –Problemen bij individuele leerlingen

29 Tenslotte… Bedankt voor uw aandacht Veel succes bij de keuze!


Download ppt "Voorlichting VWO 3 Vernieuwde Tweede Fase februari 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3/4/5/6."

Verwante presentaties


Ads door Google