De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTINGSAVOND DOORSTROOM TL 4 NAAR HAVO 4 DINSDAG 28 OKTOBER 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTINGSAVOND DOORSTROOM TL 4 NAAR HAVO 4 DINSDAG 28 OKTOBER 2014."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTINGSAVOND DOORSTROOM TL 4 NAAR HAVO 4 DINSDAG 28 OKTOBER 2014

2 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Programma: 19.30 uur Welkom 19.40 uur Doorstroom TL4 naar Havo 4 20.20 uur Vragen 20.30 uur Afsluiting

3 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 2 Trajecten: Traject voor MBO Traject voor HAVO

4 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Traject voor MBO: -Aanmelden vóór 1 april -Open dagen -Oriëntatiedagen -Opleidingenmarkt / Beroepenavond

5 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Traject voor Havo: Toelatingscriteria Profielkeuze Procedure

6 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Toelatingseis: Een leerling is toelaatbaar bij: - geen onvoldoendes op de examenlijst en - een gemiddeld eindcijfer van 6.8 of hoger en - positief advies van de docentenvergadering (6 examenvakken en maatschappijleer)

7 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 De profielkeuze Een profiel bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Profieldeel (verplichte profielvakken en profiel keuzevakken) Vrije deel Keuze activiteiten

8 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Gemeenschappelijk deel: Nederlands Engels Literatuur Maatschappijleer Culturele en kunstzinnige vorming Lichamelijke Opvoeding Levensbeschouwing Loopbaanoriëntatie (LOB) Profielwerkstuk Havisten Competent (HACO) Mentorles

9 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Er zijn 4 profielen: Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

10 Cultuur & Maatschappij Profiel deel:Vrije Deel (1 uit 8): Duits of FransAardrijkskunde GeschiedenisM&O Duits Maatschappijvak (keuze 1 uit 2):Frans AardrijkskundeKunst-BV EconomieWiskunde A Economie Cultureel vak (keuze 1 uit 3):Biologie Kunst-BV Duits Keuze activiteiten: FransDrama Werkweek VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4

11 Economie & Maatschappij Profieldeel:Vrije deel (1 uit 6): EconomieAardrijkskunde GeschiedenisM&O Wiskunde A of BDuits Frans Profiel keuzevakken (1 uit 4):Kunst-BV DuitsBiologie Frans AardrijkskundeKeuze activiteiten: M&ODrama Werkweek

12 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Natuur & Gezondheid Profieldeel:Vrije deel (1 uit 9): ScheikundeAardrijkskunde BiologieM&O Wiskunde A of BDuits Frans Profiel keuzevakken(1 uit 3):Kunst-BV NatuurkundeNL&T NL&TEconomie AardrijkskundeNatuurkunde Geschiedenis Keuze activiteit: Drama Werkweek

13 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Natuur & Techniek Profieldeel:Vrije deel (1 uit 9): Wiskunde BAardrijkskunde NatuurkundeM&O ScheikundeDuits Frans Profiel keuzevakken (1 uit 2):Kunst-BV BiologieNL&T NL&TEconomie Biologie Geschiedenis Keuze activiteit: Drama Werkweek

14 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 (Voorbeeld) Gemeenschappelijk deel 1. Profiel: CM (GS + FRANS of DUITS) 2. Profielkeuzevak MA: ECONOMIE 3. Profielkeuzevak CULTUUR: KUNST-BV 4. Vrije deel: WISKUNDE A 5. Activiteiten: DRAMA WERKWEEK

15 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 (Voorbeeld) Gemeenschappelijk deel 1. Profiel: NT (WIS B + NA + SK) 2. Profielkeuzevak: BIOLOGIE 3.Keuze-examenvak: NLT 3.Extra vak:ECONOMIE 4. Activiteiten: DRAMA

16 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Andere activiteiten Na sollicitatie - auditie  Schoolkrant  Musical  Medezeggenschapsraad  Leerlingenraad  Leerlingenmentoraat  Internationalisering

17 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Profielkeuze eisen: 1.CM kan gekozen worden als een leerling Frans of Duits heeft gevolgd in TL4. 2.EM kan gekozen worden als een leerling Wiskunde heeft gevolgd in TL4. 3.NT en NG kan gekozen worden als een leerling Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde heeft gevolgd in TL4. 4.Frans of Duits en Geschiedenis kan gekozen worden als een leerling dit vak heeft gevolgd in TL4. 5.Leerlingen die voor Wiskunde kiezen volgen een instroomcursus die wordt afgesloten met een toets.

18 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Procedure: De mentor op de hoogte brengen. De voorlichtingsavond TL 4 naar Havo 4 bijwonen. Gesprek met de decaan voeren over de voorlopige profielkeuze tussen 3 november en 12 februari. Uiterlijk 13 februari het voorlopige keuzeformulier, ingevuld en ondertekend door de leerling en een ouder/verzorger, inleveren bij de decaan. In maart en april met een havo leerling van College De Heemlanden meelopen. Op 13 maart het definitieve keuzeformulier, ingevuld en ondertekend door de leerling en een ouder/verzorger, inleveren bij de decaan. Het aanmeldingsformulier van College De Heemlanden uiterlijk vrijdag 10 april inleveren bij de decaan. Een toelatingsgesprek voeren met de teamleiders van de havo-afdeling na de examens. Bij bekend making van de examenresultaten op 11 juni wordt bekend gemaakt of de leerling door kan stromen naar het Havo.

19 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Profielkeuzeboekje: -Toelatingscriteria en procedure. -Overzicht van de gemeenschappelijke vakken en profielen. -Overzicht van de activiteiten die je kan doen. -Lijst opleidingseisen van Havo naar het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). -De voorlopige en definitieve keuzeformulieren.

20 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Vakkenwijzer: In dit boekje worden alle vakken in het kort toegelicht. Bestudeer deze boekjes goed voordat je keuzes maakt.

21 VOORLICHTINGSAVOND TL 4 NAAR HAVO 4 Vragen: minapikerie@mijnhoutens.nl Decaan Woensdag en donderdag in ruimte 1.15 guussmid@mijnhoutens.nl Afdelingsleider Bovenbouw


Download ppt "VOORLICHTINGSAVOND DOORSTROOM TL 4 NAAR HAVO 4 DINSDAG 28 OKTOBER 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google