De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 24 september 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 24 september 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 24 september 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6

2 Leerlingbegeleiding VWO 4 Hepke Bumamentor Roeland Fensmentor Wouter Olbertzmentor Gerben Wyniamentor Docententeam VWO Fred Bouwhuisdecaan Joanne Duijvestijnteamleider

3 Gemeenschappelijke doelen Diploma halen Volwassen worden

4 Kenmerken Tweede Fase  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in VWO 4

5 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen  Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen

6 Huiswerkproblemen  Vaak moeite met plannen of discipline om planning te volgen  Gevolg: uitstellen! Hulp ouders:  Rustige werkplek zonder afleiding  Af en toe vragen hoe het gaat  ‘Ik heb geen huiswerk’ bestaat niet Wel: ‘ik ben bij met mijn planning’

7 Contact met wie?  Neem alstublieft contact op als u vragen heeft of als u problemen signaleert  Mentor  Vakdocent  Decaan  Teamleider

8 Tweede Fase  Verschillende toetsvormen  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets of (groeps)opdracht  PO = praktische opdracht

9 Indeling van het schooljaar  4 blokken, ieder blok afgesloten met toetsweek  Tijdens toetsweek lesvrij  Daarnaast andere (i.h.a. kleinere) toetsen:  Kennistoetsen of (groeps)opdrachten (KT’s)  Praktische opdrachten (PO’s)

10 Module  Aanbieden van verdieping / verbreding  Keuzemogelijkheden voor leerlingen  Andere lesvormen mogelijk  Iedere Module is 15 bijeenkomsten (half jaar)

11 Module  Alle leerlingen volgen ieder jaar een module  Leerlingen met extra vak of schoolactiviteit (BLR, BLV, BEAT,PAL,…) krijgen daarvoor vrijstelling  Beoordeling voldoende of goed, anders aanvullende opdracht

12 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt ‘s morgens naar school (school is vanaf 7.45 uur bereikbaar)  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee voor receptie

13 Toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider.  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen voor docent(en)/teamleider van ouders met vermelding van:  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Brief naar huis bij gemiste kennistoets zonder reden

14 Herkansingen  Iedereen kan een foutje maken: 2 herkansingsmogelijkheden, alléén voor SET’s (grote toetsen)  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Ingehaalde SET (gemist door ziekte) kan niet herkanst worden  Niet aanwezig bij herkansing? Herkansing vervalt

15 Berekening overgangscijfer V4  Gemiddeld Toetscijfer = GT = gemiddelde van alle toetsen (weging staat in PTA)  Gemiddeld PO-cijfer = PO  Voortgangscijfer: GT en PO (80% - 20%)* *zie PTA en examenreglement

16 Berekening overgangscijfer V4  Op rapport komt Voortgangscijfer (VC) van dat moment. Via Magister alles zichtbaar  Alle cijfers worden afgerond op 1 cijfer achter de komma (5,45 wordt dus een 5,5)  Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5

17 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV en gevolgde module voldoende of goed  Ne, En en Wi maximaal 1x 5  Daarnaast is voldaan aan:  Kleine vakken in combinatiecijfer tellen als 1 vak  In bespreking: bij één voorwaarde tekort OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Steunlessen Ne, En, Wi  Aangescherpte regelgeving examens m.b.t. Ne, En en Wi  Voor deze drie vakken op eindlijst maximaal 1x5, rest voldoende  Docenten van deze vakken selecteren leerlingen die hulp nodig hebben (voor de talen m.n. bij analyse van teksten)  Deelname aan steunlessen is verplicht

19 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer.  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer  ANW  KCV (gymnasium)  Profielwerkstuk (VWO 6)

20 Examenvakken zonder CE Sluiten af in VWO 4  Maatschappijleer (combinatiecijfer)  ANW (combinatiecijfer)  KCV (gymnasium, combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 5  CKV (atheneum, voldoende of goed) Sluiten af in VWO 6  LO (voldoende of goed)  Informatica  Wiskunde D

21 Examendossier De leerling bewaart zelf:  Alle gemaakte toetsen en opdrachten  Alle cijferlijsten De school bewaart:  Alle behaalde cijfers  PTA en examenreglementen

22 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP (contacturenplanner)  Totaal 33 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les

23 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  Natuur  Maatschappij  Vrij deel  1 of 2 examenvakken

24 Stroomwissel  Van natuur naar maatschappij  Als er plaats is  Tot einde blok 2, VWO 4  In overleg met mentor / docenten  Schriftelijke toestemming ouders

25 Wissel vrije deel  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders

26 Overstappen HAVO  Overstappen naar HAVO 4  Uiterlijk tot einde blok 2  Als er plaats is  Positief advies docentenvergadering  Toestemming ouders  Overstappen naar HAVO 5  Aan einde van het schooljaar  Positief advies docentenvergadering  Toestemming ouders

27 Bijzonder verlof  Indien mogelijk minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: rector Pieter Telleman

28 It’s Learning  Elektronische Leer Omgeving: It’s learning  Vaklokalen  Infoplein H4/V4  Kijk eens mee!

29 Inzage Magister  Voor ouders en leerlingen  Hele schoolloopbaan zelfde code  Informatie over adresgegevens, absenties en cijfers

30 Belangrijke data Vanavond wordt overzicht meegegeven (voor op de koelkast). Dit overzicht wordt ook geplaatst op infoplein H4/V4 en website onder kopje Ouders VWO 3, 4, 5 en 6

31 Meedenken?  Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR

32 Mentorgroepen  Hepke Buma: Lokaal 0.10  Roeland FensLokaal 1.17  Wouter OlbertzLokaal 0.12  Gerben WyniaLokaal 1.23


Download ppt "Voorlichting VWO 4 24 september 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."

Verwante presentaties


Ads door Google