De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meebewegen met landelijke ontwikkelingen Keuzes vastleggen Helderheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meebewegen met landelijke ontwikkelingen Keuzes vastleggen Helderheid"— Transcript van de presentatie:

1 Meebewegen met landelijke ontwikkelingen Keuzes vastleggen Helderheid
Kaders stellen Reguleren Meebewegen met landelijke ontwikkelingen Keuzes vastleggen Helderheid Geen onnodige risico’s Restrictief Probleem voorkomen ‘je weet wat je krijgt’ ‘passief strakke regie voeren’ Content is same as previous slide. Change background by changing Slide Color Scheme (Menu > Format > Slide Color Scheme...)

2 Kaders stellen in het rivierengebied
Landelijk beleid Ruimte voor de Rivier Natuurontwikkeling in uiterwaarden Extensieve recreatief medegebruik

3 Kaders stellen op de zandgronden
Vasthouden, bergen afvoeren Realisatie EHS Extensieve recreatie Geen bebouwing in beekdal

4 Reguleren en faciliteren Visie met ambitie én flexibiliteit
Ruimte bieden Reguleren en faciliteren Visie met ambitie én flexibiliteit Ruimte aan andere partijen Ruimte voor nieuwe ideeën Toetsen waar nodig Initiatieven faciliteren Content is same as previous slide. Change background by changing Slide Color Scheme (Menu > Format > Slide Color Scheme...)

5 Ruimte bieden op de zandgronden
Landgoedachtige concept zorgen voor waterberging, EHS en landschap Vijvers geven allure én houden water vast voor droge periodes Nieuwe teelten in een warmer en droger klimaat zoals druiven

6 Ruimte bieden in de polders
Bebouwing onder randvoorwaarden Woningen op terpen Recreatieve ontwikkelingen Realisatie EHS en behoud huidige natuurwaarden

7 Reguleren en initiëren Klimaatverandering biedt kansen
De nek uitsteken Reguleren en initiëren Klimaatverandering biedt kansen Benutten kansen vraagt om samenwerking Visie met verhoogd ambitieniveau Initiëren Inspireren en verbinden Proactieve regierol Innovatie Risico’s durven nemen Content is same as previous slide. Change background by changing Slide Color Scheme (Menu > Format > Slide Color Scheme...)

8 De nek uitsteken in het rivierengebied
Maximale ruimte aan de rivier Meervoudig ruimtegebruik in de uiterwaarden Natuur – moeras – waterzuivering – biobrandstof Wonen Windenergie Stadspark

9 De nek uitsteken in de polders
Meervoudig ruimtegebruik: waterberging, natuur, wonen, recreatie Groene, recreatieve buffer rondom bestaande natuur Wonen op palen of terpen in de nieuwe natuur Hoge grondwater-standen en natuurlijke processen

10 Provinciaal klimaatbeleid, functies
In welke mate is intensivering van het provinciale beleid nodig om in te spelen op de kansen/bedreigingen van klimaatverandering voor de volgende functies Landbouw Natuur Wonen en werken Landschap Volksgezondheid Veiligheid Wateroverlast Drinkwatervoorziening Industriewatervoorziening Recreatie Content is same as previous slide. Change background by changing Slide Color Scheme (Menu > Format > Slide Color Scheme...)


Download ppt "Meebewegen met landelijke ontwikkelingen Keuzes vastleggen Helderheid"

Verwante presentaties


Ads door Google