De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Horstermeerpolder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Horstermeerpolder."— Transcript van de presentatie:

1 Horstermeerpolder

2 Gooi- en Vechtstreek

3 ‘Duurzaam wonen in Natuurpolder’
Joost van der Sande Murmellius Gymnasium Alkmaar Aardrijkskunde Olympiade 2007

4 . 2 3 3 6 6 4 4 9 5 4 9 6 6 5 9 7 8 7 9 9 9 9

5 behoud van bestaande woningen
Legenda helft: vrijstaande woningen, helft: recreatie-groen: (12+33)/2=22,5 bedrijventerrein woningen, dichtbij recreatieplas behoud van bestaande woningen landbouw: graasland voor vee Kleinschalig recreatiegroen voor de lokale bevolking (toegankelijke natuur met wandelpaden met veenweidekarakter) natuurgebied met veenweidekarakter water 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Kosten/Baten Analyse

7 Motivatie Behoud van bestaande woningen voor tevredenheid inwoners
Bouw van nieuwe woningen, allen verbonden aan recreatie/groen voor rendabiliteit, tevredenheid bewoners en landelijke uitstraling polder Landelijk karakter blijft behouden door inrichting van natuur met veenweidekarakter (zoals het natuurgebied in het zuiden nu al is). Bij verkoop van landbouwgrond in natuurregio 7, 8, of 9: verplichte verkoop aan de gemeente Uitbreidingsmogelijkheden bestaande bedrijven (geen nieuwe bedrijven), zodat deze inkomstenbronnen behouden blijven, maar toch de landelijke uitstraling niet bedorven wordt

8 Motivatie Het onderwaterzetten van de zuidoosthoek is noodzakelijk, omdat deze hoek door hoge kwelsnelheden als poldergebied niet rendabel is Het duidelijk scheiden van bebouwing en natuur/landelijk gebied zorgt voor de handhaving van het landelijke karakter van de polder In westelijke kant kan landbouw beter uitgeoefend worden, vanwege de (relatief) lage kwelsnelheid. Ook hierdoor blijft het landelijke karakter van de polder behouden Beleidsplan komt grotendeels overeen met de mening van de bevolking, maar is meer rendabel, en is daarnaast in overeenstemming met de heersende mening van de lokale politieke partijen

9 Weblog bewoner Horstermeer: http://indehorstermeer.web-log.nl/
Bronvermelding Bewonersvereniging Horstermeerpolder: Streekplan Noord-Holland Zuid Weblog bewoner Horstermeer: Eigen meetgegevens veldwerk voor KBA-analyse Samenvatting Ontwikkelingsprogramma Groene Hart Meningen Politieke Partijen Historische kring Nederhorst ten Berg:

10 Dit was de uitwerking van de veldwerkopdracht door Joost van der Sande.


Download ppt "Horstermeerpolder."

Verwante presentaties


Ads door Google