De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke ordening en de verwachte waterproblematiek in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke ordening en de verwachte waterproblematiek in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijke ordening en de verwachte waterproblematiek in Nederland
Dr. Johan Woltjer Nieuwe wateropgaven in Nederland Grondgebruik en water Stroomgebiedsbenadering EU Ruimtelijke opties 1 Universiteit van Amsterdam

2 Nieuwe wateropgaven in Nederland a.g.v.:
Klimaatverandering Zeespiegelstijging Toename rivierafvoer Toename regenval Bodemdaling/-stijging Ontwatering veen-/kleingronden Gaswinning Grondwateronttrekking Tectonische bewegingen Relatieve bodemdaling: zeespiegelstijging

3 Klimaatverandering hogere temperaturen en meer neerslag, vooral in de winter hogere waterstand in rivieren stijging van de zeespiegel

4 Bodemdaling en -stijging

5 Grondgebruik en water 1890 1996 Stedelijke functies Infrastructuur
Stedelijke functies Infrastructuur Agrarisch Bos/natuur Water

6 Ruimteclaims water Afvoer water naar zee moeilijker  ruimte voor de rivier Wateroverlast regionale systemen  ruimte voor water Verdroging in laag Nederland

7 Nieuwe opgaven voor ruimte en water
Meer ruimte voor water Tot 2030: stedelijk/infra tot ha landbouw – tot – ha natuur ha recreatie ha water ha Intensief en meervoudig ruimtegebruik

8 Nederland in Noordwest Europa

9 EU Kaderrichtlijn Water: Stroom-gebieden

10 Stroomgebiedsbenadering
Stroomgebied: op hydrologische gronden afgebakend gebied, waarvan al het water, via een stelsel van waterlopen, via één monding uitkomt in de zee, een meer of een andere rivier Verbanden: bovenstrooms – onderstrooms landgebruik – waterproblemen afwenteling

11 Ruimtelijke ordening in stroomgebieden

12

13

14 Deelstroomgebieden (WB-21) en stroomgebieds- districten (EU)

15 Waterproblematiek in Nederland, ruimtelijke opties
‘Hydrometropole’ Verhuizen Afdammen Int. stroomgebiedsaanpak Vasthouden, bergen

16 Een cultuuromslag…

17 Onderzoeksthematiek Huidige nadruk in Nederlandse verbanden tussen ‘water’ en ‘ruimte’ met name regulerend Noodzaak voor nadrukkelijker strategische en cultureel gewortelde verbanden tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, binnen stroomgebieden Internationaal vergelijkende benadering m.b.t. integratie van water en ruimte en herschaling naar stroomgebieden vruchtbaar


Download ppt "Ruimtelijke ordening en de verwachte waterproblematiek in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google