De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Par 1.2: Veranderend weer en klimaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Par 1.2: Veranderend weer en klimaat."— Transcript van de presentatie:

1 Par 1.2: Veranderend weer en klimaat.
Op welke manier beïnvloeden klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de waterafvoer van Rijn en Maas?

2 Klimaatverandering = versterkt broeikaseffect
ander neerslagregime  meer extremen (zowel nat als droog)

3 Versterkt broeikaseffect  zeespiegelstijging !
Wat zijn de verbanden ? Versterkt broeikaseffect  zeespiegelstijging ! -smeltend landijs -uitzetting zeewater Relatieve zeespiegelstijging - stijging zeewater - bodemdaling (3x) 1-ontwatering inklinking oxydatie 2-olie/gaswinning 3-isostatische daling -lastiger afvoer van rivierwater -verzilting (van bodem en van rivieren)

4 ►Bodemdaling = (in dit geval) verlaging van de hoogte van het maaiveld.
Oorzaken: ● Bedijking van rivieren  omliggende land wordt niet meer opgehoogd door sedimentatie. ● Inklinking = volumevermindering van veen- en kleigronden a.g.v. ontwatering. ● Oxydatie = wegrotten van veengronden a.g.v. ontwatering. ● Olie- en gaswinning. (poreuze zandlagen waarin olie- en gas zich bevond worden –soms schoksgewijs- in elkaar gedrukt) ● Isostatische daling van de aardkorst onder Nederland a.g.v. opveren van de aardkorst onder Scandinavië na de ijstijd.

5 Door bedijking en bemaling daalt ons land !
Waarom HOEFDEN de ‘Nederlanders’ voor het jaar geen dijken aan te leggen?

6 Getrapte bemaling. Het water kan hoger worden opgevoerd.
(3x 1 ½ m)

7 Maak: -1-de samenvatting van paragraaf 1. 2 af v. a. WB blz 11
Maak: -1-de samenvatting van paragraaf 1.2 af v.a. WB blz de opdrachten 11, 17 en de samenvattingsopdracht. ►Bodemdaling = (in dit geval) verlaging van de hoogte van het maaiveld. Oorzaken: ● Bedijking van rivieren  omliggende land wordt niet meer opgehoogd door sedimentatie. ● Inklinking = volumevermindering van veen- en kleigronden a.g.v. ontwatering. ● Oxydatie = wegrotten van veengronden a.g.v. ontwatering. ● Olie- en gaswinning. (poreuze zandlagen waarin olie- en gas zich bevond worden –soms schoksgewijs- in elkaar gedrukt) ● Isostatische daling van de aardkorst onder Nederland a.g.v. opveren van de aardkorst onder Scandinavië na de ijstijd.


Download ppt "Par 1.2: Veranderend weer en klimaat."

Verwante presentaties


Ads door Google