De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 4 WATER, DE WITTE OLIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 4 WATER, DE WITTE OLIE."— Transcript van de presentatie:

1 § 4 WATER, DE WITTE OLIE

2 WATER, DE WITTE OLIE MENSEN HEBBEN ALTIJD WATER NODIG.
IN VEEL GEBIEDEN IS ER TE VEEL OF JUIST TE WEINIG WATER. DAN PROBEREN DE MENSEN HET WATER ‘NAAR HUN HAND’ TE ZETTEN. ZE BOUWEN STUWDAMMEN OM HUN DOEL TE BEREIKEN.

3 STUWDAM EN STUWMEER

4 STUWDAMMEN WORDEN GEBOUWD:
OM DRINKWATER TE HEBBEN OM LANDBOUWGROND TE IRRIGEREN OM HET RIVIERWATER IN BEDWANG TE HOUDEN OM ELECTRICITEIT OP TE WEKKEN

5 VOOR EEN STUWMEER HEB JE NODIG:
WATER HOOGTEVERSCHILLEN IN HET LANDSCHAP (RELIËF) EEN STUWDAM

6 IN BERGEN VALT VEEL NEERSLAG.
OOK IN DROGE GEBIEDEN. DE NEERSLAG STROOMT BEKEN EN RIVIEREN NAAR BENEDEN.

7 HET RIVIERWATER ZOEKT MET GROTE SNELHEID ZIJN WEG OMLAAG
VAAK MOET HET WATER DOOR EEN NAUWE DOORGANG IN EEN SMAL BERGDAL

8 OP EEN GESCHIKTE PLEK IN EEN BERGDAL WORDT EEN DAM GEBOUWD.
HET WATER HOOPT ZICH OP ACHTER DE DAM. HET DAL LOOPT VOL WATER EN VORMT EEN STUWMEER.

9

10 EEN STUWMEER IS EEN WATERVOORRAAD VOOR DRINKWATER EN IRRIGATIE
MET KANALEN EN PIJPLEIDINGEN GAAT HET WATER : - ALS DRINKWATER NAAR DE STEDEN IN HET GEBIED. - ALS IRRIGATIEWATER NAAR NABIJE LANDBOUWGEBIEDEN

11

12 OPWEKKEN ENERGIE VALLEND WATER HEEFT ENORM VEEL KRACHT:
DIT WATER DRIJFT EEN TURBINE AAN. DAARMEE WORDT HYDRO-ELEKTRICITEIT OPGEWEKT.

13

14 IN SOMMIGE GEBIEDEN GEEFT WATER
VOORAL OVERLAST: HEVIGE REGENVAL (MOESSONS), VEEL SMELTWATER EN ONTBOSSING ZORGEN IN KORTE TIJD VOOR EXTREEM VEEL WATER IN DE RIVIEREN. STUWDAMMEN HOUDEN DAN DE WATERAFVOER ONDER CONTROLE. OVERSTROMINGEN WORDEN VOORKOMEN.

15 ER ZIJN LANDEN WAAR MET BEHULP
VAN STUWDAMMEN HET WATERPEIL IN RIVIEREN VERHOOGD WORDT. DOOR EEN HOGER WATERPEIL IS DAN SCHEEPVAART MOGELIJK OP DE RIVIER

16 VOORDELEN STUWDAM IN DROGE, ARME GEBIEDEN ZORGEN
STUWDAMMEN VOOR MEER WELVAART: HET ONTWIKKELINGSPEIL STIJGT DROOG LAND VERANDERT IN VRUCHTBAAR AKKERLAND DE STUWDAM LEVERT KOSTBARE HYDRO-ELECTRICITEIT

17 NADELEN DE STUWDAMMEN HOUDEN HET WATER VAN RIVIEREN VAST.
STROOMAFWAARTS BLIJFT ER MINDER WATER OVER. DAT ZORGT SOMS VOOR CONFLICTEN MET BUURLANDEN. ZIE VB. COLORADO

18

19 NADELEN MILIEU AFTAPPEN VAN IRRIGATIEWATER LEIDT
TOT VERZILTING EN VERDROGING (ZIE VB. ARALMEER) DE OORSPRONKELIJKE PLANTEN EN DIEREN VERDWIJNEN ER WORDT GEEN VRUCHTBAAR SLIB MEER AFGEZET

20 NADELEN BEVOLKING BIJ DE AANLEG VAN STUWMEREN LOOPT EEN
BERGDAL OF RIVIERVALLEI VOL WATER: DE OORSPRONKELIJKE BEWONERS MOETEN VERHUIZEN HUN VERTROUWDE LEEFGEBIED GAAT VERLOREN CULTUURSCHATTEN GAAN VERLOREN

21 RIVIEREN REGENRIVIEREN: AFHANKELIJK VAN REGENWATER (MAAS)
GLETSJERRIVIEREN: AFHANKELIJK VAN SMELTWATER GEMENGDE RIVIEREN: COMBINATIE VAN BEIDEN (RIJN)

22 STROOMGEBIED IS GEBIED DAT WATER VIA ÉÉN RIVIERSTELSEL AFVOERT

23

24 WATERSCHEIDING GRENS TUSSEN TWEE STROOM GEBIEDEN

25

26 WATERAFVOER DEBIET: HOEVEELHEID WATER DAT OP EEN BEPAALD PUNT LANGS DE RIVIER PASSEERT (M³ PER SECONDE) WATERAFVOER KAN PER SEIZOEN VERSCHILLEN SCHOMMELINGEN IN HET WATERAFVOER NOEM JE “REGIEM”

27 WADI RIVIEREN IN DE WOESTIJN, DIE EEN DEEL VAN HET JAAR DROOGVALLEN


Download ppt "§ 4 WATER, DE WITTE OLIE."

Verwante presentaties


Ads door Google