De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven in de woestijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven in de woestijn."— Transcript van de presentatie:

1 Leven in de woestijn

2 Leven in de woestijn… Hoe is dat mogelijk?

3 Toch is er water in de woestijn…
Vraag docent: Hoe zou het komen dat er toch water is in dit droge gebied? [antwoord nog open laten]

4 Waarom zijn er woestijnen?
Waarom zijn er woestijnen op aarde? Docent: vraag : En hoe komt het dat het daar zo droog is? Toelichting:Vraag: waarom regent het niet aan de ‘zijkanten’? Uitleg: bij de evenaar stijgt de lucht op door opwarming, daarna koelt de lucht af [stijgende lucht koelt af], daardoor gaat het regenen. Het regent veel bij de evenaar. De lucht die op grote hoogte wegstroomt in noordelijke en zuidelijke richting wegstroomt gaat verderop, tussen 20 en 40e breedtegraad, weer dalen. [Dalende lucht warmte op]. Die warme lucht blijft droog en geeft zelden neerslag

5 Waar zijn de woestijnen op aarde?
Docent: met de klas: Vanaf de evenaar heb je eerst de tropen, dan savannes, dan steppe, dan woestijnen. Er loopt een gordel van woestijnen over de aardbol: ongeveer tussen de 20e en 40e breedtegraad. Verschil woestijn en steppe: in de steppe valt iets meer neerslag.

6 Feiten over de woestijn
Wat valt op aan de temperatuur? meestal erg warm Wat valt op aan de neerslag? - geen of bijna geen neerslag Docent: Vragen aan ll: Wanneer regent het wel in deze plaats? [sept], hoeveel neerslag valt er per jaar? [max 10 mm], wat is de gemiddelde temperatuur in de zomer? [30 graden]

7 Waarom deze brug hier? Beeld: K.P. van Wijk
Docent: vraag: Je ziet hier een brug, maar er is toch geen rivier of beek? [antwoord nog even open houden]

8 Water in de woestijn, hoe kan dat?
Wat is waar? A Het is gebracht door hulpverleners B Het water komt uit een ondergrondse watervoorraad C Er stromen ondergrondse rivieren D Tijdens de koude nachten valt regelmatig een bui Docent: Vraag regisseren, [goed antwoord = B]

9 Waar is in de woestijn water te vinden?
1. Oases 2. Grondwatervoorraden (aquifers) 3. Rivierbeddingen 4. Waterputten Dus nu valt te verwijzen naar de vorige dia: antwoord B = aquifers Docent: Verwijs naar het beeld: dit is een oase

10 Een rivieroase Beeld: K.P. van Wijk Docent:
Een rivieroase is een langgerekte oase, langs een rivier(bedding). De rivier voert water aan uit nattere gebieden, bijvoorbeeld smeltwater van hoge bergen, zoals hier in de Hoge Atlas in Marokko. Hierdoor is langs de rivier (ook als hij droog staat) het hele jaar landbouw mogelijk. Want in de rivierbedding zit bijna altijd water. Soms metersdiep. Meestal wordt het water in rivieroases via putten en pompen omhoog gehaald

11 Waar water is wonen mensen
docent: Dankzij water kan in de woestijn landbouw soms mogelijk zijn. Vooral langs de Nijl is veel landbouw. Dankzij het water wonen hier ook veel mensen.

12 Oaselandbouw Beeld: K.P. van WIjk
Vraag docent: Wat zie je hier allemaal groeien? [ 1e laag: graan, 2e laag: fruitbomen, 3e laag: dadelpalmbomen]. De palmbomen geven schaduw aan de lagere gewassen. Vaak wordt het water met pompen uit waterputten naar boven gehaald. Daarna wordt het via kanaaltjes over de akkers verspreid. Vooral in het Midden Oosten en in Noord-Afrika vind je oaselandbouw

13 Het kan ook anders… Welke stad is dit? [Las Vegas]
In een rijk land als Amerika liggen zelfs een aantal grote steden in de woestijn, zoals Las Vegas en Phoenix. Ook Los Angeles ligt in een droog gebied. Vaak liggen er onder de grond watervoorraden in de woestijn. De Amerikanen pompen heel veel van dat grondwater omhoog.

14 Hoe komen ze aan water? Makers; een beeld (van internet) als deze hebben we wel nodig. Maak er een technische tekening van, Alle engelse tekst eruit en met als nummers er in: 1. woestijngebied 2. ondoorlatende bodemlaag/ bedrock + de aquifer (grondwatervoorraad) 3. afsluitende gesteentelaag (confining layer) 4. afstromend water uit ander gebied, bv hoger en natter gelegen. Bij pijltje rechts 5. grondwaterpeil (groundwater level) 6. put/ pomp naar grondwaterpeil 7. alles boven maaiveld: a. gerrigeerd landbouwgebied, b. stad c sportvelden /parken met sproeiers

15 Leven als een god in…de woestijn!
Docent: vraag aan ll: Is het normaal om zoveel water te gebruiken in een woestijngebied?

16 Gevolgen watergebruik
In welvarende woestijnsteden als Las Vegas wordt grondwater gebruikt: als drinkwater. om gazons en akkers te besproeien. om auto’s te wassen en zwembaden te vullen. Probleem: Er wordt veel meer water gebruikt dan de regen kan aanvullen! Vraag docent: Wat zal er gebeuren met de natuurlijke grondwatervoorraad? Door dit gedrag raakt de voorraad op..

17 Hoe lost Amerika het gebrek aan water op?
Water wordt gehaald uit nattere gebieden: Met behulp van stuwdammen wordt water van rivieren afgetapt. Via pijpleidingen en kanalen wordt water vervoerd naar droge gebieden. Docent: Bedenk eens welke gevolgen deze ‘oplossingen’ hebben? Blijft dat altijd goed gaan? [nee, milieu-uitputting van andere gebieden kan het gevolg zijn. De rivieren die worden afgetapt staan stroomafwaarts soms bijna leeg]


Download ppt "Leven in de woestijn."

Verwante presentaties


Ads door Google