De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 :: WATER 00’ proefwerk H3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 :: WATER 00’ proefwerk H3"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 :: WATER 00’ proefwerk H3
30’ H4 §2.1 Waterworld, de blauwe planeet 40’ Taken volgens werkoverzicht

2 Het doel van deze les Herhaling: Kringloop van het water kunnen uitleggen Waterbalans – de twee manieren kunnen uitleggen hoe een gebied aan water komt De verschillende vormen van voorraadbeheer water kunnen omschrijven

3 Neem voor je… Je buiteNLand Boek op bladzijde 823H/943V en verder
H4 §2.1 Waterworld, de blauwe planeet

4 Kringloop van het water
div. Afrikaanse volkeren België - Indonesië Nederland Israeliërs VS Koerden

5 Bron 7 beweging van water in de grond

6 Bron 9 – Vernieuwbaar en niet-vernieuwbaar water
Toelichting Aquifer in Wikipedia

7 Vandaag Hoofdstuk 4 :: WATER
00’ H4 §2.2 Rivieren, een vloek of een zegen? 15’ H4 §2.3 Aan de kust 20’ H4 §2.4 Strijd om water 30’ Waterschap Delfland – DVD 35’ Taken volgens werkoverzicht

8 Neem voor je… H4 §2.2 Rivieren, een vloek of een zegen?

9

10

11 Verval en verhang - VERVAL
Het verval is het absolute hoogteverschil tussen twee willekeurige punten van een rivier, bijvoorbeeld bij een sluis, een stuw of een watermolen. Zo is het verval van de beek de Geul ongeveer 250 meter, gemeten van het beginpunt in België tot zijn eindpunt, de uitmonding in de Maas.

12 Verval en verhang - VERHANG
Het verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meters per kilometer). Bij een groot verhang snijdt een rivier zich in het landschap in. Als het verhang gering is, gaat een rivier kronkelen of meanderen, waardoor het verhang meestal nog kleiner wordt.

13 Verval en verhang - VERHANG
De formule voor verhang is I = h / l I staat voor verhang h voor het hoogteverschil in meters l voor de lengte in kilometers

14 Verval en verhang - VERHANG
Zo is het verhang van de beek de Geul 4,3 m/km, met een totaal hoogteverschil van 250 meter over een totale lengte van 58 kilometer.

15 Kringloop van het water
3 soorten rivieren Gletsjer/smeltwaterrivier regenrivier Gemengde rivier Koerden

16 §2.3 Aan de kust - ondergelopen gletsjerdalen: fjorden
- ondergelopen dalen/glooiende kusten: riakust

17 klifkusten Klifkust van Etretat in Normandië, Frankrijk

18 duinkust

19

20

21 DVD waterschap Delfland
Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Geen gemeente- of provinciegrenzen maar de grenzen worden bepaald door het stroomgebied van rivieren en sloten

22 Vandaag Hoofdstuk 4 :: WATER 00’ H4 §2.4 Strijd om water
10’ H4 §4.1 Nederland, waterland | Aan de kust 30’ 35’ Taken volgens werkoverzicht en ict-opdracht WATER

23 §2.4 - Waterstress Waterstress = een tekort aan water
3 belangrijke problemen: Tekort aan schoon drinkwater Tekort aan irrigatiewater Verdwijnen van wetlands = natte ecosystemen zoals moerassen

24 Wateroorlog? Bron 18

25 Water sparen Nu al wereldwijd dammen Slimmer irrigeren: van geulirrigatie naar druppelirrigatie Stuwdammen bouwen (heeft ook nadelen!)

26 Nederlandse kust Onderdeel van de zandige Noordzeekust
(Noord-Frankrijk – Esbjerg Denemarken) Hollandse kust (duinen) waddenkust Deltakust (ZW Ned.)

27

28 §4.1 - Nederland, waterland Aan de kust
polder Jonge duinen | oude duinen bloembollen Nat strand ringdijk branding Oud duin binnenduinrand Stuifkoppen en duinvalleien zeereep Laagte (vroeger strand) Strand met primaire duinen

29 Duinen en zeedijken beschermen onze kust

30 ICT opdracht over WATER
In tweetallen Met behulp van de internetlinks en de atlas Pak per tweetal één laptop Ga naar johanvandergaag.nl > 3Vwo Open het Word-bestand “ICT-opdracht WATER”

31 ICT opdracht over WATER
Klaar met de ICT-opdracht WATER? Stuur het ingevulde Word-bestand dus op naar Gedaan? Taakwerk maken/nakijken/aftekenen

32 vandaag H4 §4.2 Laag Nederland: nóg lager? Taakwerk afronden

33 H4 §4.2 Laag Nederland: nóg lager?

34 H4 §4.2 Laag Nederland: nóg lager?
veenpolder Kinderdijk

35 Gemaal Boezem Sloten Buitenwater (rivier) Buitenwater (zee)
Uitwateringssluis Het beheer van het water in de polders gebeurt door een waterschap, zoals bij ons “Delfland”. zeepolder veenpolder 4 droogmakerij veenpolder

36 Steeds meer land in Nederland onder NAP
3 oorzaken: 1. Zeepiegelstijging (versterkte broeikaseffect) 2. Bodemdaling (inklinking van veen en klei, 1,6 cm per jaar) 3. Bedijking. Gevolg: geen natuurlijke ophoging van het land meer (geen sedimentatie)

37 De relatieve zeespiegelstijging
Bron 44

38

39 Bekijk deze foto goed in je buiteNLand boek bij H4 §4
Bekijk deze foto goed in je buiteNLand boek bij H4 §4.3 zodat je alle onderdelen in het rivierlandschap kunt noemen en het nieuwe waterbeleid


Download ppt "Hoofdstuk 4 :: WATER 00’ proefwerk H3"

Verwante presentaties


Ads door Google