De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterproblemen in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterproblemen in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Waterproblemen in Nederland

2 Een dubbel probleem De combinatie van stijgend water dalend land
leidt tot wateroverlast.

3 Hoogwater! Klimaatverandering Eigenschappen van het stroomgebied
Menselijke ingrepen Het feit dat er steeds vaker hoogwater is, heeft drie oorzaken. De oorzaken worden in de volgende dia’s uitgebreider behandeld.

4 Klimaatverandering (1)
Veranderingen in het neerslagregiem: Meer en grotere schommelingen in de hoeveelheid neerslag over een jaar Een grotere hoeveelheid neerslag (vooral in de winter) Meer kans op perioden met extreme neerslag Meer kans op natte jaren

5 Klimaatverandering (2)
Temperatuurstijging: Er valt minder sneeuw in Europa en meer regen De sneeuw zal eerder smelten

6 Klimaatverandering (3)
Zeespiegelstijging: Afvoer vanuit de rivieren naar zee gaat moeilijker Binnendringen van zout water (verzilting) wordt eenvoudiger (mede door de lage rivierafvoer in de zomer)

7 Kenmerken stroomgebied
Regen die in de Ardennen valt is een halve dag later Maastricht voorbij. Oorzaken: - rotsige bodem (weinig waterbergend vermogen) - hoe steiler de helling, hoe sneller een regenbui de rivier bereikt - de aanwezigheid van begroeiing

8 Menselijke ingrepen - Kanalisatie - Dijken (dijkverzwaring)
- Bebouwing in de uiterwaard - Verstening/verstedelijking - Aanleg van stuwen & sluizen - Kribben & strekdammen - Aanleg van bergingsreservoirs

9 Bodemdaling Toevoegen: Leefomgeving Wonen in Nederland HAVO pag 13 figuur 1.12 (bodemkaart)

10 Oorzaken van bodemdaling
Geen overstromingen dus geen sedimentatie van materiaal dus geen compensatie van de bodemdaling Inklinking (krimp) door ontpoldering Veenoxidatie Aardgaswinning Isostasie

11 Isostasie (wip-wap-effect)
Tijdens het Weichselien zakte het continent onder Scandinavië als gevolg van het gewicht van het ijs. Nederland bewoog toen omhoog Nu is het ijs gesmolten en het evenwicht hersteld zich. Nederland daalt. Effect wordt versterkt doordat het Noordzeebekken zich na de ijstijd vulde met sediment en water

12 Isostasie Gevolg: Nederland kantelt langs de lijn Delfzijl-Bergen op Zoom (Het westen zakt en het oosten komt omhoog.)


Download ppt "Waterproblemen in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google