De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Par. 2 Landschappen in beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Par. 2 Landschappen in beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Par. 2 Landschappen in beweging
Hoofdstuk 2: Landschap Par. 2 Landschappen in beweging

2

3

4 Landschap Landschappen zijn dynamisch, dat wil zeggen dat ze voortdurend veranderen Drie natuurlijke processen spelen een belangrijke rol: - Erosie - Verwering - Sedimentatie

5 Is de rivier er omdat er een dal is of is er een dal omdat er een rivier is?

6 Bodemerosie Bodemerosie: Het wegschuren van grond door water, wind en ijs Wind blaast zand weg Water voert grond mee IJs slijt dalen uit Planten houden de grond vast

7 Bodemerosie

8 Bodemerosie

9 Verwering Verwering: Het uiteenvallen van hard gesteente onder invloed van het weer en door planten 1. Water in spleten bevriest 2. Warmte en kou laat een steen uitzetten en krimpen 3. Plantenwortels kunnen een steen kapot maken 4. Zuur in water kan gesteente oplossen Grote stenen worden zo langzaam kleine stenen.

10 Verwering

11 Sedimenten Sedimentatie: Het neerleggen van materiaal als de snelheid van wind, water of ijs afneemt Sedimenten zijn stukjes afgebrokkeld gesteente zoals grind, zand of klei Sedimenten worden op een andere plek weer neergelegd waardoor het landschap verandert

12 Sedimentatie

13 Sedimenten

14 Rivieren en sedimenten
Rivieren hebben een bovenloop, een middenloop en een benedenloop Hoe dichter bij de monding de rivier komt, hoe lager de stroomsnelheid is Als de stroomsnelheid lager wordt, dan worden sedimenten neergelegd  eerst zware, dan steeds lichtere

15 Sedimentatie

16 Delta’s Als een rivier in zee uitmondt kan een delta ontstaan, er wordt steeds sediment neergelegd waardoor het land zich uitbreidt

17 Jonge en oude gebergten
Gebergten slijten af, waardoor ze steeds lager worden Welk gebergte is een oud gebergte?

18 Jonge en oude gebergten
Door welke natuurlijke processen kunnen gebergten krimpen? Verwering en bodemerosie Waar komt al die sedimenten terecht? Vooral in de benedenloop van de rivier

19 Sedimentgesteente Sedimenten stapelen zich laag voor laag op in een laagvlakte, waardoor er steeds meer druk op de onderliggende lagen komt te staan  Zand wordt zandsteen Klei wordt schalie

20 Sedimentgesteente Schelpen worden kalksteen Oude gesteenten bevatten
soms fossielen

21 Nieuwe gebergten Hoe kunnen nieuwe gebergten ontstaan?
Door platentektoniek

22 Plooiingsgebergte

23 Subductie Doordat zwaardere oceanische platen onder de continenten schuiven, worden sedimenten naar beneden geduwd Ze gaan smelten en daarna weer stollen  stollingsgesteenten

24 Gesteentekringloop Gesteente wordt omgesmolten en komt weer Verwering,
omhoog Verwering, riviertransport, sedimentatie 5 Wordt nog verder de diepte ingesleurd, hogere druk en temperatuur 4 2 Wegzakken en Samenpersen (schalie) 3 Wordt meegesleurd de diepte in, steeds grotere druk


Download ppt "Par. 2 Landschappen in beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google