De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001"— Transcript van de presentatie:

1 Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001
Commissie Waterbeheer 21e eeuw Vasthouden - bergen - afvoeren Ruimte voor water; technische oplossingen niet meer toereikend Discussie over functiecombinaties

2 Dynamisch peilbeheer Kansen voor herstel van oever- en verlandingszones, óók in “droge” bergingen Dat betekent ook: herstel van ecologische waarden in het oppervlaktewatersysteem Tegengaan van erosie en zelfs oeverafslag

3

4

5 Naast rigide peilbeheer en vertrapping - bij te hoge veebezetting - zijn ook verontreiniging van de oevers door mest en bestrijdingsmiddelen én onzorgvuldig slootschonen oorzaken voor het verlies van oevervegetaties.

6 Een mooi, maar steriel beeld
Een mooi, maar steriel beeld .. Hier kunnen de oeverplanten en waterdieren nauwelijks hun rol als ‘zelfreinigend vermogen’ ontwikkelen.

7 Staat van de natuur 2002

8

9 Een sloot met twee streefbeelden:
links een terrasoever met Echte koekoeksbloem, Grote Ratelaar en Kantig hertshooi rechts een fraaie rietstrook die behalve onderdak bieden aan verstoringsgevoelige fauna ook de oever goed vasthoudt

10

11

12 Tegenstrijdige peilwensen ...

13 Matrix voor gebiedsgerichte benadering
Veen Klei Droog-makerij boezem agrarisch * stedelijk recreatiegebied natuur-gebied Kwel en zijging?

14 Grondwateronttrekking in en om Delft
Grondwateronttrekking in en om Delft... Stijghoogtelijnen in zomer en winter

15 ... en bodemdaling

16 Bodemdaling per grondsoort tot 2050

17 Bekend voorbeeld van een natuurprobleem; het agrarisch gebied komt ten opzichte van het natuurgebied steeds lager te liggen, waar de verdroging steeds toeneemt

18 zout

19

20 Animatie van ‘natuurlijk’ slootpeil en grondwaterpeil door de seizoenen
Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001"

Verwante presentaties


Ads door Google