De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdwijnende veengronden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdwijnende veengronden"— Transcript van de presentatie:

1 Verdwijnende veengronden
Jan van den Akker et al

2 Opzet Introductie Maaivelddaling veengronden
Onderwaterdrainage / -irrigatie Conclusies

3

4 Monitoring maaivelddaling

5

6 Zegveld percelen 3 (laag peil) en 13 (hoog peil) maaiveldhoogte

7

8

9

10 Schatting emissie CO2 en N2O uit veengronden

11 Problemen door veenafbraak en maaivelddaling
Toename aantal peilgebiedjes Toename verschillen in maaivelddaling Toename kosten watermanagement Toename risico overstromingen Toename kwel Toename verdroging omringende gebieden Schade aan gebouwen en infrastructuur Afname oppervlakte veengronden 2000 ha per jaar Emissie van P en N naar het water Emissie van CO2 en N2O naar de atmosfeer

12 Veenweideprojecten Monitoring maaivelddaling EUROPEAT
Onderwaterdrainage Waarheen met het veen?

13 ‘Onderwaterdrains’ Idse Hoving en Karel van Houwelingen (ASG),
04/04/2017 ‘Onderwaterdrains’ Idse Hoving en Karel van Houwelingen (ASG), Jan van den Akker en Rob Hendriks (Alterra)

14 Doel onderwaterdrainage
Beperking maaivelddaling door grondwaterstandsverhoging in de zomer Alternatief voor slootpeilverhogingen die leiden tot een onrendabele veehouderij

15 Opzet veldexperiment Periode: 2004 - 2007 Behandelingen: Bepalingen:
04/04/2017 Periode: Behandelingen: Hoog slootpeil (30 cm –mv) en laag slootpeil (60 cm –mv) Blanco, buisdrainage en moldrains Drainafstand: 4, 8 en 12 m Bepalingen: Grondwaterstanden (wekelijks) Vochthuishouding bovengrond Maaivelddaling Waterkwaliteit Draagkracht Grasopbrengst (per snede)

16 Grondwaterstanden bij hoog en laag slootpeil

17 Effect onderwaterdrainage

18 Moldrainage 04/04/2017

19 Buisdrainage 04/04/2017

20 Buisdrainage sleufloos
04/04/2017

21 Buisdrainage sleufloos
04/04/2017

22 Resultaten buisdrainage bij slootpeil ca. 55 cm -mv

23 Resultaten laag slootpeil 2004
04/04/2017 Drainafstand 8 m

24 Resultaten buisdrainage bij slootpeil ca. 25 cm -mv

25

26

27

28

29

30 Betekenis voor de praktijk
04/04/2017 Voorlopige conclusies: Significante verhoging van de zomergrondwaterstand in 2004 In 2005 weinig effect doordat grondwaterstand hoog bleef In potentie halvering maaivelddaling bij drainafstand van 8 m Sterk verbeterde afvoer van neerslagoverschot in de winter Onderwaterdrains volwaardig alternatief voor peilverhogingen

31 Afsluiting Aanvullende vragen:
04/04/2017 Afsluiting Aanvullende vragen: Waterhuishouding op stroomgebiedsniveau? Emissie van nutriënten uit bodem naar het oppervlaktewater en van broeikasgassen kooldioxide, methaan en lachgas naar de lucht? Bevordert het infiltrerende water de veenafbraak? © Wageningen UR

32 04/04/2017 Dank voor uw aandacht © Wageningen UR


Download ppt "Verdwijnende veengronden"

Verwante presentaties


Ads door Google