De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdragen en inleiding Europees Recht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdragen en inleiding Europees Recht"— Transcript van de presentatie:

1 Verdragen en inleiding Europees Recht
Week 3 © mr. J. Keizer, 2008

2 Verdrag verdragen gelden tussen staten
in beginsel hebben burgers niets te maken met verdragen tenzij een verdrag directe werking heeft (self executing): directe werking (self executing) © mr. J. Keizer, 2008

3 Europees Recht Europese verdragen, m.n. EG-Verdrag verordening
richtlijn beschikking jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen © mr. J. Keizer, 2008

4 Organisatie van de EU raad van ministers europese commissie (Brussel)
europees parlement (officieel Straatsburg, praktijk Brussel) Hof van Justitie (Luxemburg) © mr. J. Keizer, 2008

5 EG-Verdrag basis van de EU groot gedeelte directe werking
© mr. J. Keizer, 2008

6 Directe werking van verdragen
verdragen gelden in principe alleen tussen de partijen (staten/landen) die ze hebben gesloten een burger kan in principe geen beroep doen op de regels uit een verdrag tenzij: het verdrag directe werking heeft (arrest Van Gend en Loos) © mr. J. Keizer, 2008

7 Directe werking Staat A Staat B Burger C staat A Burger D staat A
Verdrag Staat A Staat B Directe werking Nationale overeenkomst Internationale overeenkomst Nationale overeenkomst Burger C staat A Burger D staat A Burger E staat B Burger F staat A © mr. J. Keizer, 2008

8 Europese Verordening is geen wet maar werkt wel als zodanig
burger kan er een direct beroep op doen bijvoorbeeld: Brussel I rechtsstreekse werking wordt niet omgezet in nationale wetgeving © mr. J. Keizer, 2008

9 Europese Richtlijn gericht tot één of meer lidstaten
moet worden omgezet in nationaal recht lidstaten zijn verplicht om een richtlijn om te zetten in nationaal recht bijvoorbeeld: de B.V., de wet op de jaarrekening, gedeelte van het arbeidsrecht etc. © mr. J. Keizer, 2008

10 Europese Beschikking in een individueel geval wordt een beslissing genomen gericht tegen lidstaten of burgers bijvoorbeeld: de europese commissie geeft een aantal ondernemingen een boete vanwege het vormen van een verboden kartel beroep mogelijk bij het Hof van Justitie © mr. J. Keizer, 2008

11 Hof van Justitie waarom Hof van Justitie? hoogste rechtsinstantie
eenduidige uitleg van het Europees recht hoogste rechtsinstantie prejudiciële vragen (art. 234 EG-V) © mr. J. Keizer, 2008

12 Europees Hof van Justitie
Hoge Raad Gerechtshof Rechtbank Europees Hof van Justitie Prejudiciële vraag Prejudicieel antwoord Hoger beroep Cassatie Nationaal rechtssysteem Europees rechtssysteem © mr. J. Keizer, 2008

13 Verhouding Europees recht – Nationaal recht
door het oprichten van een Europese Unie hebben lidstaten hun soevereiniteit (gedeeltelijk) beperkt (arrest Van Gend en Loos) EU heeft eigen rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid europese regels met directe werking hebben voorrang op nationaal recht (arrest Costa – ENEL) © mr. J. Keizer, 2008

14 Vrije verkeer van goederen
doel: binnen de Europese Unie een ruimte zonder binnengrenzen waar goederen even vrij in het verkeer kunnen worden gebracht als op een nationale markt arrest Cassis de Dijon © mr. J. Keizer, 2008

15 Vrije verkeer van werknemers
iedere onderdaan van een lidstaat heeft het recht om op het grondgebied van een andere lidstaat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten (art. 39 EG-V) transferregeling die een profvoetballer belemmerde om in een ander lidstaat bij een sportclub te gaan werken is in strijd met art. 39 EG-V (arrest Bosman) © mr. J. Keizer, 2008


Download ppt "Verdragen en inleiding Europees Recht"

Verwante presentaties


Ads door Google