De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van aanpak asbestbrand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van aanpak asbestbrand"— Transcript van de presentatie:

1 Plan van aanpak asbestbrand
Ervaringen uit het veld >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

2 Heeft u een regionale plan van aanpak asbestbranden?
“JA” - 2 van de 10 gemeenten “NEE, maar wel mee bezig” - 2 van de 10 gemeenten “NEE” – 4 van de 10 gemeenten >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

3 Ervaring met asbestbrand?
“JA” - 8 van de 10 Bestrijding brand en nazorg “vlekkeloos verlopen” Geen PvA maar wel goede afspraken en vaste procedures (overeenkomst met bv. RMD, piketdiensten, telefoonlijst externe en interne betrokkenen etc.) ….toch worden ook problemen genoemd: Brandweer schakelt de gemeentelijke organisatie niet of niet op tijd in Verspreidingsgebeid moeilijk vast te stellen Hoge opruimingskosten voor gemeenten door onjuiste beslissingen Onduidelijkheden - wie moet asbest opruimen? - aansprakelijkheid - wie draait op voor de kosten bij opruimingswerkzaamheden >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

4 Tips voor collega gemeentes
Zorg dat prioriteit wordt toegekend aan het toezicht en handhaven van de asbestregelgeving binnen het (integrale) handhavingsbeleid van de gemeente Zorg voor voldoende toezichtcapaciteit en middelen Zorg voor afstemming tussen betrokken (overheids)instanties Eigen plan van aanpak (PvA) Gebruik regionale PvA of het PvA van de VROM Inspectie Betrek alle betrokken (overheids)instanties bij het opstellen van het PvA ….maar ook Denk aan mogelijke kosten voor gemeente; belangrijk afspraken vast te leggen in een PvA vanuit het oogpunt van kostenverhaal Denk aan eigen veiligheid >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

5 Hoe te handelen bij asbestbrand I
Stap 1 asbestverspreiding in de omgeving van de brand? Betrokken partijen: brandweer, gemeente, ROGS, onafhankelijke asbestdeskundige Stap 2 Afzetten van terrein, verkeersmaatregelen, voorlichting aan publiek Betrokken partijen: politie, gemeente, GGD Stap 3 Overleg over vervolgacties, bepalen wie de opdracht hiertoe moet verlenen Betrokken partijen: gemeente, ROGS, onafhankelijk asbestdeskundige, verzekeraars en hun schade-experts Stap 4 Verwijdering van asbest door gespecialiseerd bedrijf, eindcontrole, nazorg, evaluatie, eventueel verhaal van opruimingskosten Betrokken partijen: opdrachtgever, uitvoerend bedrijf, verzekeraars/experts, onafhankelijk asbestdeskundige, gemeente >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

6 Hoe te handelen bij asbestbrand II
de verantwoordelijke erop wijzen dat deze zelf opdracht dient te geven tot opruiming van de asbest en daar de kosten voor te dragen; indien de verantwoordelijke niet vrijwillig maatregelen neemt, bestuursdwang toepassen; in het geval dat na de bestuursdwangaanschrijving de verantwoordelijke geen opdracht verstrekt, overgaan tot effectuering van de bestuursdwang. De gemeente geeft opdracht tot verwijdering van de asbest, waarna de kosten verhaald kunnen worden op de verantwoordelijke; indien er geen mogelijkheid is voor toepassing van bestuursdwang, verstrekt de gemeente de opdracht tot de opruimwerkzaamheden en probeert in voorkomende gevallen de kosten via de privaatrechtelijke weg te verhalen op de verantwoordelijke. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving


Download ppt "Plan van aanpak asbestbrand"

Verwante presentaties


Ads door Google