De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

StellingenStellingen 28 mei 2008. 1 Veel kansen, veel mogelijkheden… maar we hebben het allemaal druk… Regie en ondersteuning is nodig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "StellingenStellingen 28 mei 2008. 1 Veel kansen, veel mogelijkheden… maar we hebben het allemaal druk… Regie en ondersteuning is nodig."— Transcript van de presentatie:

1 StellingenStellingen 28 mei 2008

2 1 Veel kansen, veel mogelijkheden… maar we hebben het allemaal druk… Regie en ondersteuning is nodig

3 2 Duale en deeltijd-opleidingen Ad zijn kansrijker dan een voltijd Ad

4 3 Het werkveld moet beroeps- omschrijvingen aanleveren, waar Ad- programma’s voor ‘nodig’ zijn, in aansluiting – afgeleid van Bachelor- competenties - en valideren

5 4 Er moet centraal gestructureerd arbeidsmarktonderzoek komen voor alle niveaus in de beroepskolom

6 5 De Ad moet een vast onderwerp worden in de landelijke opleidings- overleggen hbo

7 6 Start geen Ad zonder goede voorbereiding en afspraken met partijen

8 7 De Ad moet op korte termijn een plaats krijgen in de keuzebegeleiding op het mbo – om degenen die willen gaan werken te wijzen op de moge- lijkheid van een (duale) Ad

9 8 Als de Ad een eigenstandig programma heeft, is het lastig aan de eis te voldoen om de B in 2 jaar te halen – zonder efficiency-nadelen op de koop toe te moeten nemen

10 9 Het gat tussen mbo-4 en het verwachte instroomniveau HBO wordt groter nu ‘minder excellente’ mbo’ers naar de Ad gaan

11 10 Het belang van Ad en EVC is evident maar de invoer daarvan kost wel wat: - flexibilisering van organisaties - veranderen van mentale modellen van onderwijspersoneel - verandering in regelgeving / bekos- tiging

12 11 EVC dient standaard aangeboden te worden aan werkenden die zich orienteren op de Ad

13 12 De doorloop Ad-Ba geeft de minste problemen als de competenties van de Ad dezelfde zijn als die van de BA, uiteraard wel op lager niveau

14 13 Het is noodzakelijk om voor de Ad- instroom vanuit MBO een ander programma aan te bieden dan voor het havo


Download ppt "StellingenStellingen 28 mei 2008. 1 Veel kansen, veel mogelijkheden… maar we hebben het allemaal druk… Regie en ondersteuning is nodig."

Verwante presentaties


Ads door Google