De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associate degree als onderwijsinnovatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associate degree als onderwijsinnovatie"— Transcript van de presentatie:

1 Associate degree als onderwijsinnovatie
Hans Daale Dashe / Leido

2 Nederlandse bijdrage Start van inleiding Hans Daale
Inleiding ministerie van OCW – Floor Boselie Vervolg inleiding Hans Daale Pauze Inleiding MKB-Nederland – Gertrud Visser Inleiding NVAO – Rik Belmans Inleiding Ecabo – Jan Nienhuis Lunch Inleiding Fontys – Frans v.d. Camp Inleiding VAPRO-OVP – Marian de Regt

3 Doelstelling bijdragen
Informeren over ontwikkelingen in ons land Ingaan op de achtergronden, dus het ‘waarom’: nationaal en internationaal Reflectie op criteria Mogelijke overeenkomsten en verschillen Nederland en Vlaanderen Niet: blauwdruk voor een imitatie of kopie

4 Waarom… Interessant om van elkaar te horen en mogelijk te leren… over en weer! Vallen onder de NVAO Studenten in de grensstreek die studeren ‘aan de andere kant’ Komende tijd jaar mogelijkheden voor samenwerking bij ‘levenlang leren’ in het Bologna-proces (o.a. via EURASHE)

5 OCW aan het woord

6 Wat is de Ad… 1 Nieuw denken: Raamwerk met kwalificaties op nationaal niveau – bij voorkeur acht ‘levels’ Te doorlopen in het kader van ‘leven lang leren’ – dus in de fases dat: - ‘het kan’, - ‘het mag’ - ‘het zinvol wordt geacht’, - ‘het straks iets oplevert’…

7 Wat is de Ad… 2 Principe: het gaat om niveaus, met een relevantie – los van de aanbieder – in een bepaalde vorm, met een toegesneden inhoud (‘learning outcomes’) en met een duidelijke borging van de vereiste kwaliteit van het geheel Het gaat om een keten met schakels, waaraan een structuur wordt gekoppeld, met elementen zoals: - onderwijssectoren - aanbieders - samenwerkingsverbanden rond doorstroom

8 Positie van de Ad 1 De vraag is de schakel rond de koppeling van (puur) beroepsonderwijs en hoger onderwijs (professioneel en academisch) (VET and HE) Niveaus 1 tot en met 4: beroeps en algemeen nog naast elkaar… Niveau 6 tot en met 8: hoger onderwijs met onderzoekscomponenten Niveau 5: ‘draai-niveau’

9 Positie van de Ad 2 Twee opties
Niveau 5 is vervolg op 4, zodanig dat de aanbieders van niveau 6 de afgestudeerden daarvan zonder meer toelaten (Ad is ‘linked to the Bachelor’) Niveau 5 is een tussenstap voor niveau 6, zodanig dat er afspraken met aanbieders van niveau 4 bestaan over toelating (Ad is ‘within the bachelor’)

10 Positie van de Ad 3 Aanbieder is verantwoordelijk
Positie aanbieder niveau 6 (als aanbieder niveau 5 geen niveau 6 heeft): - borgt het diploma en de graad of: - vertrouwt aanbieder niveau 5 als deze een eigen ‘degree awarding power’ heeft (contract / samenwerkingsverband / associatie)

11 Situatie 1 Beste optie: beide constructies binnen het systeem – afhankelijk van: - relevantie voor de arbeidsmarkt - type opleiding Omdat je dan: - elkaars aanpak begrijpt - elkaar vertrouwt - de studenten / werkenden centraal stelt

12 Situatie 2 Dus bestaan er naast elkaar onder andere: - aanbieders van 5 en 6 (en verder) - aanbieders van 4 en 5 - aanbieder van 4, 5 en 6 (6 als eind…) Naast elkaar bestaan (en samenwerking) van ‘4+5’ en ‘5 en verder’ is van belang voor: - emancipatie - sociaal zwakke groepen - meer hoger opgeleiden (kans op bachelor e.v.)

13 Situatie 3 Met een raamwerk voor Levenlang Leren en overlappende schakels is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Elke schakel is: ‘eind’ of ‘voorbereiding’ Maar… na ‘eind’ na enige jaren weer ‘voorbereiding’ Dat vraagt om heldere afspraken…

14 Situatie 4 … over zaken als: EVC (met werkgevers en branches)
Alumnibeleid (oud-deelnemer 4 is potentiele student 5 en 6…) Afstemming op ‘niet-formeel onderwijs’ (geen graad, wel diploma – bijv. van branches)

15 Situatie 5 En… Actualisering van: - functies, beroepen (competenties, kennis) - programma’s Samenwerking werkveld en onderwijs Vernieuwing van korte programma’s met een onderliggende verantwoordelijkheid over en weer Afstemming als ‘hbo-branche’ over inhoud en dat soort zaken

16 Vlaanderen 1 Goede signalen over: - samennemen van ontwikkelingen rond niveau 4 en 5 in het beroepsonderwijs - bereidheid van hogescholen (in associaties met universiteiten!) om mee te denken en ook te ontwikkelen Maar… - durf ook uit te besteden aan opleidingen op basis van werken en leren - wissel kennis, ervaringen… en mensen uit

17 Vlaanderen 2 Steek alleen energie in deze constructies als het werkveld structureel kan, wil en mag meedoen Pak ook het niet-formele onderwijs mee en erken verworven competenties Zorg voor een absolute duidelijkheid rond de degree awarding power in combinatie met een zware kwaliteitsborging (ook onder verschillende ‘accredatievormen’ vallend)

18 Tenslotte Informatie: www.leido.nl Themagroepen: aanhaken is mogelijk
Doe mee aan studiedagen (mogelijk samen te organiseren) Voorjaar 2008: speciaal Vlaams seminar met workshops over ‘leer-effecten’ van onze invoering Nodig ons gewoon uit:


Download ppt "Associate degree als onderwijsinnovatie"

Verwante presentaties


Ads door Google