De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleem psychologie •Vanouds goede opleiding •Invoering student activerend onderwijs •Veel en groeiend aantal studenten •Kwaliteit opleiding in gevaar:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleem psychologie •Vanouds goede opleiding •Invoering student activerend onderwijs •Veel en groeiend aantal studenten •Kwaliteit opleiding in gevaar:"— Transcript van de presentatie:

1 Probleem psychologie •Vanouds goede opleiding •Invoering student activerend onderwijs •Veel en groeiend aantal studenten •Kwaliteit opleiding in gevaar: grote aantallen Ba, grote druk Ma; nadruk op onderzoek: onderwijs secundair •Ba-Ma structuur nauwelijks tot stand gekomen: ongedeelde opleiding •Landelijke impasse 2-jarige master

2 Positieve tendenties •Omslag in denken studenten •Veel jonge hoogleraren •Groeiend onbehagen met opleiding •Strategisch Plan CvB •Opkomst HBO psychologie •Intensiveringsmiddelen •Doorbreken impasse: specialistische masters •Zelfstudie, visitatie

3 Oude opleiding •Negen afstudeerrichtingen •Zendtijdmodel •Te weinig begeleiding: contacturen beperkt door slinkende middelen •Tweede Ba-jaar is eerste Ma-jaar: geen doorstroming •Alle studenten gelijk: weinig selectie •Erg veel psychologen, met zeer uiteenlopende functies

4 Nieuwe opleiding •Kwaliteit •Algemene inleiding, Academische vorming •Mentoraat: attentie slechte en goede studenten •Honoursprogramma •Algemene Bachelor •Tweejarige masters: 2 research (NICCI, BSI), 3 toegepast (KI, Klinische Psychologie, Sociale beïnvloeding) •Eenjarige masters: relevant, actueel

5 Hoe bereik je dat? •Kost tijd (1.5 jaar bezig na leerstoelenplan) •Vereist communicatie, draagvlak: hoogleraren, docenten, studenten: raad van advies •Onderkennen knelpunten/verzet •Vasthouden aan uitgangspunt (kwaliteit) •Planning (IOWO) •Vereist enthousiaste staf op sterkte

6 Korte en lange termijn •Eerste veranderingen dit jaar: intensivering studie •Twee commissies actief: 2-jarige master, nieuwe opleiding •Gefaseerde invoering: 2007-2008 (propedeuse); 2008-2009 (rest) •Alumni onderzoek, kwaliteitszorg (Prop, Hon, Ba, Ma1, Ma2)

7 Stellingen •Zonder visie geen verandering: visie op onderwijs: prioriteit, kwaliteit Derek Bok: Our underachieving colleges •Zonder noodzaak geen verandering: onvrede docenten/studenten, CvB, HBO, visitatie •Zonder draagvlak, communicatie geen verandering


Download ppt "Probleem psychologie •Vanouds goede opleiding •Invoering student activerend onderwijs •Veel en groeiend aantal studenten •Kwaliteit opleiding in gevaar:"

Verwante presentaties


Ads door Google