De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsverandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsverandering"— Transcript van de presentatie:

1 Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsverandering
een interventie bij de opleidingen Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden) Gerda Korevaar, Gijs van Duijn, Roeland van der Rijst & Dato de Gruijter Onderwijs Research Dagen 2010, Enschede Vrijdag 25 juni 2010

2 Leiden Law School (LLS)
Nieuw propedeusesysteem met ingang van studiejaar Opleidingen: Juridische opleidingen Rechtsgeleerdheid Notarieel recht Fiscaal recht Criminologie

3 Beleidsdoelen van LLS Het terugdringen van de door studenten gepercipieerde vrijblijvendheid van de studie; Het verminderen van het gevoel van studenten dat zij ‘verloren lopen’; Het versterken van de betrokkenheid van docenten bij onder meer de studievoortgang van studenten; Het intensiveren van vaardighedenonderwijs in de Bachelor.

4 Hoe deze doelen te bereiken?
Instellen van vaste werkgroepen Verplichte aanwezigheid Verplichte tentamendeelname Conditionele herkansing (4 of hoger bij eerste tentamenkans) Introductie tutoraat En in studiejaar 6. Mogelijkheid tot homogene werkgroepindeling voor studenten met 55 ec of hoger Cognitieve vermogens (IQ, creative thinking) Affectieve vermogens (socio-emotionele ontwikkeling) Psychomotorische vermogens (handvaardigheid, visuele vermogens) Niet-cognitieve vermogens (leiderschapsvermogen Motivationele aspecten Self-concept

5 Onderzoek: 2007-2010 Panelgesprekken met docenten en studenten
Digitale semesterevaluatie onder studenten Rendementsonderzoek: slagingspercentages, studiepunten, cum laudes, bindend studieadvies en uitval Vergelijking rendementen met cohort Rendementsonderzoek naar cohort in tweede studiejaar

6 Resultaten Studenten:
Positieve waardering van studenten: vaste werkgroepen, verplichte deelname, contact docent- en studenttutoren. Gemiddelde waardering LLS: 7 Negatiever over inhoudelijke bijeenkomsten tutoraat, conditionele herkansing Nog steeds te weinig tijd voor de studie (minder dan 20 uur gemiddeld; Criminologie wel hoger) Docenten: Niveau tentaminering?

7 Binden Studie Advies - = afgewezen
2006 2007 2008 Rechten Criminologie - 30,0 22,5 20,5 24,5 13,5 14,1 + 66,0 75,0 73,5 74,5 79,8 76,1 H ,6 ,5 1,2 2,2 P 3,4 2,5 5,5 1,1 7,6 - = afgewezen + = propedeuse gehaald of voldoende punten om door te gaan H = hardheidsclausule P = persoonlijke omstandigheden

8 Snelle groepen Langzame en snelle starters: gemiddelden en standaarddeviaties

9 Snelle groepen Studenten met 55 ECTS of meer en hun indeling in werkgroepen

10 Discussie Hebben deze veranderingen effect op de attitude van studenten? - Extern – intern Hoe vervolg in tweede, derde en vierde studiejaar? - Verwachtingenmanagement: 4 jaarstermijn - Slecht presterende studenten – studieplan - Meer activerend onderwijs (vaardigheden – individuele feedback) - Niveau tentaminering?

11 Gerda Korevaar Universiteit Leiden


Download ppt "Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsverandering"

Verwante presentaties


Ads door Google