De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Research Based Learning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Research Based Learning"— Transcript van de presentatie:

1 Research Based Learning
Verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs Ria Jacobi (ICLON) Kickoff Bijeenkomst Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg November 4, 2010

2 Waarom Research Based Learning?
Leren doen van onderzoek? Opleiden tot onderzoeker? Leren over onderzoek? Nadruk op inhouden, vaardigheden, of onderzoekende houding? ….. Een combinatie van deze zaken!

3 Wat we al weten? over studenten
Kennisnemen van onderzoek op instituut werkt motiverend Bevordert vertrouwen in vaardigheden en begrip over onderzoek Studenten voelen trots om onderdeel te zijn van onderzoeksomgeving (Seymour et al., 2004; Van der Rijst et al., 2009)

4 Wat we al weten? over docenten
Combinatie van onderzoek en onderwijs bevordert werksatisfactie Onderzoek voedt onderwijs Studenten kunnen het onderzoek positief stimuleren (Jensen, 1988)

5 Dimensies van Research Based Learning
Healey (2005) geeft twee dimensies: 1. Inhoud – proces 2. Leren over onderzoek – participatie in onderzoek

6 De verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs
Zichtbare elementen; Nadruk op vaardigheden, concepten en kennis Verborgen elementen; Nadruk op attitudes, disposities en academisch klimaat (Neumann, 1992)

7 Research-Led: leren over onderzoek(en)
- De docent vertelt over eigen onderzoek en de kwesties die daarin spelen: eigen rol en motivatie

8 Voorbeeld Elke week geeft een andere onderzoeker een introductie volgens een vast stramien: Ieder maandag krijgen studenten hoorcollege van de onderzoeker en krijgen zij een huiswerkopdracht mee. Op vrijdag bespreekt de onderzoeker de opdracht met de groep. Studenten hebben aan de cursus voldaan als zij minimaal negen opdrachten voldoende hebben afgerond.

9 Research-Based: Leren door onderzoek te doen
Voorbeeld Studenten doen onderzoek in de wijk nav eigen geformuleerde onderzoeksvraag over een actuele economische kwestie die speelt. Aan het einde van de cursus is er een kleine conferentie van de onderzoeksresultaten. Blackboard is het platform waar het onderzoeksplan, - opzet, deelresultaten en het eindproduct + presentatie komt te staan.

10 Research-Tutored: leren van onderzoeksresultaten
Een artikel laten lezen een kritisch bespreken

11 Voorbeeld Een van de taken gedurende de cursus bestaat uit het bestuderen van enkele artikelen die zijn verschenen binnen het instituut (zonder de conclusie). In groepjes van drie – vijf studenten wordt 1 artikel bestudeerd. Iedere student een samenvatting en de conclusie bij het artikel en zet het in de Bb-groep. Als groepje wordt een gezamenlijke conclusie geschreven. De conclusies worden besproken in de HC: wat was het en wat is geschreven door de studenten.

12 Research-Oriented: Laten zien van wetenschappelijk proces (Leren van onderzoek)
1 onderzoeksvraag met aanpak vanuit verschillende methodes bespreken; studenten daarover een essay laten schrijven Ethische kwesties: hoe ga je daarmee om? Bijvoorbeeld door het bespreken van een case (Hoe vrij ben je als onderzoeker in een commerciële setting?)

13 Rol als docent Accent ligt op:
RB: Begeleider RT: Trainer RL: Instructeur RO: Facilitator

14 Variatie op cursusniveau
Vakbeschrijving met duidelijk geëxpliciteerde: Leerdoelen over onderzoek Verwachte voorkennis Verschillende toetsmomenten Variëteit aan toetsproducten Afstemming tussen theorie en vaardigheid Verwachte studentactiviteiten

15 Variatie vormen = variatie leren
In het eerste jaar krijgen de studenten een inleiding in theorie en methoden, practicum, vervolgens een week onderzoek doen in een bedrijf of organisatie waarbij de studenten de technieken in de praktijk brengen en aansluitend nog twee weken nogmaals daar werken. Hierbij werken studenten, onder supervisie, mee aan product. In de tweede week krijgen de studenten meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid dan in de eerste week.

16 Bespreken case nav enkele oorwaarden bij het opzetten van een cursus
Is sprake van verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs volgens MINSTENS 1 van de kwadranten van Healey? Wordt in het DOEL de relatie met onderzoek expliciet gemaakt? Wordt de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek zichtbaar in de ROL EN ACTIVITEITEN van de DOCENT EN STUDENTEN?

17 Afsluitend credo Koester de variatie op cursusniveau, en werk aan afstemming op curriculumniveau!

18 EN Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten
bij wat studenten motiveert, (hun vraag, hun nieuwsgierigheid). Laat daarbij zien wat jezelf als onderzoek motiveert.

19 Laatste gepubliceerde artikel:
‘Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management (sept. 2010)’


Download ppt "Research Based Learning"

Verwante presentaties


Ads door Google