De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een responsief hoger onderwijsaanbod voor werkenden Beelden uit het buitenland Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden 21 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een responsief hoger onderwijsaanbod voor werkenden Beelden uit het buitenland Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden 21 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een responsief hoger onderwijsaanbod voor werkenden Beelden uit het buitenland Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden 21 maart 2013 Harry de Boer Frans Kaiser

2 Overzicht Het onderzoek Het flexibel aanbod: wat en door wie? Rol van de overheid en andere actoren Wie betaalt? Tot slot

3 Het onderzoek Onderzoek iov Ministerie van OCW Hoe wordt continuing higher education voor werkenden vormgegeven? Deskresearch/interviews Australië, VK, Californië, Finland, Zweden Resultaten behaald in het buitenland zijn geen garantie voor succes in NL Verschillen in HO-stelsels; historie; inbedding in samenleving; politieke cultuur Verschillen in demografie en deelname

4 Verschillen in context Deelname aan deeltijdonderwijs (% van totaal) bron Eurostat; Isced 5 en 6,

5 Deelname aan deeltijdonderwijs (2002=100) bron Eurostat; Isced 5 en 6, Verschillen in context

6 Noodzaak voor flexibilisering en aandacht voor werkenden 1.Minder instroom van traditionele groepen => noodzaak om niet-traditionele groepen te trekken Aantal levend geborenen (1992=100) Verschillen in context

7 Aandeel van hoger opgeleiden in bevolking 25-34 jarigen (%) bron OESO, EaG 2.Deelname aan HO van traditionele groepen sterk gestegen => verschuiving van opleiden tot bijhouden Noodzaak voor flexibilisering en aandacht voor werkenden Verschillen in context

8 Het flexibele aanbod: wat en door wie? Diploma georiënteerd (formeel) Niveau AD en andere short degree courses (MBO4+?) Bachelor/master postgraduate Vorm Deeltijd Duaal/werkend leren Afstand vs. Face to face Modules

9 Het flexibele aanbod: wat en door wie? Niet diploma georiënteerd (non-formeel) Scope Losse cursussen Contractonderwijs CPD Vorm OER/MOOCs Afstand/ off-campus Combinatie leren-werken (leerlingwezen)

10 Het flexibele aanbod: wat en door wie? Grenzen tussen formeel en non-formeel beginnen te vervagen Erkenning van leerprestaties/credits behaald bij andere aanbieders (UK, Australië) en evc Credit transfer en stapeling van credits tot diploma (VS en Finse OU) Alternatief: stapelen van credits in paspoort of portfolio (UK, Zweden)

11 De actoren Overheid Regulering/facilitering Regulering/facilitering Erkenning van credits/kwaliteitsborging Slechten wettelijke drempels/ level playing fields (UK) Sturen via netwerken/ intermediaire organisaties (Finland, Zweden, UK) Informatie/transparantie Informatie/transparantie Aanbieders Erkenning van credits van andere aanbieders en evc Sturen via netwerken (van aanbieders en afnemers)

12 De actoren Werkgevers Bedrijfsopleidingen Contractonderwijs Beroepsorganisaties Erkenning/kwaliteitsborging CPD

13 Wie betaalt? Overheid Lumpsum aan HOI Beurzen/leningen aan deelnemers Belastingvoordelen voor deelnemers/werkgevers projectsubsidies Werknemer/student Fees Inkomstenderving Werkgever Contractonderwijs Kosten in-service training/Productiviteitsverlies

14 Tot slot Korte programma’s op scheidsvlak secundair/tertiair van groot belang voor binnen halen werkenden Samenspraak met bedrijfsleven van groot belang (erkenning, bekostiging, articulatie van vraag) Modularisering van formeel aanbod werkt best conform Zweedse model

15 Tot slot Uw vragen

16 Meest aansprekend voorbeeld waar we in NL mee aan de gang zouden kunnen: Transparantie van certificering/erkenning van leerprestaties die als losse onderdelen bij verschillende (typen) aanbieders zijn behaald en een manier bedenken hoe die onderdelen tot hetzij een diploma hetzij een paspoort zijn om te vormen.


Download ppt "Naar een responsief hoger onderwijsaanbod voor werkenden Beelden uit het buitenland Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden 21 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google