De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Enkele reflecties bij de discussienota van oktober 2007 Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Enkele reflecties bij de discussienota van oktober 2007 Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO."— Transcript van de presentatie:

1 Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Enkele reflecties bij de discussienota van oktober 2007 Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO

2 aanzet tot discussie vanuit drie invalshoeken 1Positioneren in internationaal perspectief 2Ondersteunen van diversiteitbeleid en van gelijkekansen beleid 3Kiezen voor leernetwerken

3 1 Positioneren in internationaal perspectief Bologna-Bergenconferentie steun voor invoering TSC (Tertiary Short Cycle) in Hoger Onderwijs op level 5 van EQF (European Qualification Framework) short cycle within or linked to the first cycle: -gesitueerd binnen of gelinkt met de bama- structuur (dus ook met doorstromingsmogelijkheden) -level 4 is belangrijk, maar geen hoger onderwijs

4 1 Positioneren in internationaal perspectief vervolg: -term “hbo” is niet nodig en in internationaal perspectief verwarrend (TSC – kort HO volstaat) -best inpassen in bestaand kwaliteitszorgsysteem voor hoger onderwijs -certificering die ook rekening houdt met internationale erkenning bijv. associate degree (Ad) zoals in Nederland zeker niet “graduaat” (verwarring met internationale “graduate”)

5 2 Ondersteunen van diversiteitbeleid en gelijkekansenbeleid -aangepaste leertrajecten en leerladders voorzien voor diverse doelgroepen: *rechtstreekse instromers vanuit SO *alternatieven voor wie niet direct slaagt in professionele bachelor *leertrajecten voor late- en herinstromers *leertrajecten voor wie op latere leeftijd bijkomend, ander diploma wil halen *leertrajecten in combinatie met gezin en met werken - niet enkel uitgaan van arbeidsmarktgerichtheid, maar evenzeer van talenten van potentiële en zeer diverse instroom

6 2 Ondersteunen van diversiteitsbeleid en gelijkekansenbeleid vervolg: - lage drempels: *studiefinanciering *studentenvoorzieningen *voldoende leerkrediet *educatief verlof *opleidingscheques -studietrajectbegeleiding -EVK’s, EVC’s, aanvullingtrajecten, voortrajecten, gemengde trajecten, creditaccumulatie

7 3 Kiezen voor leernetwerken Koppeling aan Bama-structuur Met samenwerking tussen verschillende onderwijsaanbieders: secundair onderwijs, CVO’s, hogescholen en mogelijke samenwerkingsverbanden met VDAB, SYNTRA, … Netwerkstructuren (associaties? federaties?) i.p.v. van strikt afgrenzen van territoria

8 3 Kiezen voor leernetwerken - vervolg Samenwerking en netwerkvorming stimuleren, belonen en ondersteunen: -Extra middelen voor het opzetten van gemeenschappelijke studietrajectbegeleiding -Extra middelen voor het uitbouwen van gemeenschappelijke of gemengde studietrajecten (bij heroriëntering, bij voortrajecten) -Extra middelen bij uitbouwfase van TSC -Snelle heroriëntering in financiering niet bestraffen, maar belonen -Ondersteuning en coaching, platform voor ervaringsuitwisseling (zoals in EVK-project VLOR)

9 Tot slot Nieuwe ontwikkelingen doorstaan de internationale toets Maximale kansen bieden aan diverse doelgroepen is het hoofddoel Evolueren naar leernetwerken tussen verschillende aanbieders, waarbij de overheid de samenwerking stimuleert


Download ppt "Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Enkele reflecties bij de discussienota van oktober 2007 Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO."

Verwante presentaties


Ads door Google