De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering Associate degree Hans Daale Leido. Aan bod komen… ► Nog even: Wat is de Associate degree… ► Verdere uitrol ► Discussiepunten die nu spelen ►

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering Associate degree Hans Daale Leido. Aan bod komen… ► Nog even: Wat is de Associate degree… ► Verdere uitrol ► Discussiepunten die nu spelen ►"— Transcript van de presentatie:

1 Invoering Associate degree Hans Daale Leido

2 Aan bod komen… ► Nog even: Wat is de Associate degree… ► Verdere uitrol ► Discussiepunten die nu spelen ► Inbedding in het onderwijssysteem, gelet op deze dag

3 Ad als fenomeen ► De Associate degree (Ad) is een hbo-graad ► Het programma is een deelprogramma van de hbo-opleiding ► De regels voor de Ad en de Bachelor – beide een programma in de opleiding – zijn gelijk ► Ad past in het raamwerk: mbo-3 / mbo en havo / Ad / hbo-Bachelor (NLQF)

4 ► Het programma is minimaal 120 punten ► De instromende student kan kiezen uit twee routes richting de Bachelor: - Ad en daarna resterend deel - Het vierjarige traject ► De Ad is er niet in elke opleiding – alleen als de arbeidsmarktrelevantie structureel is (een afspiegeling van de raamwerken voor de onderwijssector en het werkveld)

5 Uitrollen… ► Strategische Agenda: Aan de slag… ► Nu nog zaken opnemen in de wet- en regelgeving en andere maatregelen ► En starten met een volgende ronde ► Binnenkort informatie hierover – mikken op goedkeuring in eerste helft 2012

6 ► Format gebruiken van 4A dan wel 4B ► Format 4B = Ad deels op bve-locatie ► Format 4A = alles bij de hogeschool en mogelijkheden die regulier voor opleidingen gelden ► Alleen aanpassen aan ‘doorstroom-regeling’ ► Bijeenkomsten Leido in november en evt. december

7 Punten die aandacht krijgen… ► Mogelijkheden om Ad’s te maken met extra te behalen punten bij doorgaan naar de Bachelor (‘doorstroomregeling’ – totaal van Ad en resterend programma > 240 punten) ► Aanscherping arbeidsmarktrelevantie ► Alle Ad’s maximaal 50% van het programma = van de propedeuse op de bve-locatie ► Differentiatie in aanbod… aanpakken…

8 ► Herbeoordeling van bestaande Ad’s op basis van het ‘toen ingediende dossier’ = kijken naar kritische succesfactoren ► Geen vervanging van bedrijfstrajecten ► Doelmatigheid gekoppeld aan behoeftes ► Vraagformulering bedrijfsleven ► Meer overleg / platform / helpdesk ► (mbo-4 en vwo op niveau 5 van het NLQF)

9 Inbedding… ► Invoering met veel ‘tam-tam’ ► Zorgen voor een goed aanbod, om basis van regionale vraag en mogelijkheden ► Inbedding in de leerlijn mbo-hbo, met keuzemogelijkheden = aanpassen van de studie- en loopbaarbegeleiding ► Nagaan wat mbo’ers doen, nu en na de Ad ► Onderdeel van regionale samenwerking

10 ► Onderdeel van nieuwe strategieën rond het vormen van leerlijnen – rekening houden met de Ad als element van een ‘kolom’ ► Neerzetten als eerste hbo-stap, voor degenen die op jonge leeftijd al weten dat ze een hbo-studie willen gaan doen (denk aan vmbo-mbo-Ad) ► In het kader van de Strategische Agenda zoeken naar ‘Community Hogescholen’ – met: Ad, samenwerking mbo-hbo, driehoeksverhouding mbo-hbo-bedrijfsleven (dualisering)


Download ppt "Invoering Associate degree Hans Daale Leido. Aan bod komen… ► Nog even: Wat is de Associate degree… ► Verdere uitrol ► Discussiepunten die nu spelen ►"

Verwante presentaties


Ads door Google