De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wijzigingen aan de Databank Hoger Onderwijs – zomerrelease 2010 Hoger Beroepsonderwijs Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wijzigingen aan de Databank Hoger Onderwijs – zomerrelease 2010 Hoger Beroepsonderwijs Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wijzigingen aan de Databank Hoger Onderwijs – zomerrelease 2010 Hoger Beroepsonderwijs Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 Optimalisatie DHO

2 2 Wijzigingen aan de Databank Hoger Onderwijs – zomerrelease 2010 I. Hoger Beroepsonderwijs (HBO): Nodige voorbereidingen voor het administreren van inschrijvingen in HBO-opleidingen aan hogescholen II. Optimalisatie: Enkele issues voor het verbeteren van DHO met het oog op de financieringsberekening, weerhouden door de gemandateerde stuurgroep DHO =>Deze presentatie behandelt uitsluitend aanpassingen aan DHO. Aanpassingen aan de financieringsberekening worden niet toegelicht.

3 3 Impact op de instellingen Hoger Beroepsonderwijs Inschrijvingen in een HBO-opleiding kunnen gebeuren overeenkomstig DHO, met nieuwe codes voor toelatingsvoorwaarden, soorten diploma’s en vrijstellingsvoorwaarden De eerste opleidingen zijn mogelijk vanaf 2011-2012. DHO is tijdig voorbereid op registraties Optimalisatie Beperkte aanpassing van de webservicedefinities Aanpassing van de URL’s Aanpassing geldt voor inschrijvingen vanaf 2010-2011 en voor inschrijvingen van 2009-2010 waarvoor na 20 juni 2010 nog uitgeschreven wordt voor opleidingsonderdelen

4 4 Planning Publicatie webservicedefinities: 9 maart 2010 Aanpassingen beschikbaar in de acceptatieomgeving DHO en nieuwe URL’s in accept: 18 april 2010 Acceptatietesten voor de instellingen: tot 27 mei 2010 Inproductiestelling en nieuwe URL’s in productie: 21 juni 2010.

5 5 p.5 EDS-Telindus Planning J F M A M J J A S O N D 2010 Project Opstart DHO– HBO @ DHO & Zomerrelease I Technisch Ontwerp Bouw Productieomgeving Eindverificatie + IPS AIP start TO SIT Documentatie Opzet testomgeving & SIT AIP EV+IPS Bouw doc opzet p.5 EDS-Telindus 8/2 12/3 18/3 27/4 27/5 20/6 Op- zet 31/3 Bedrijfsgerichte Validatie omgeving

6 6 I. Hoger Beroepsonderwijs Nieuw onderwijsniveau, tussen secundair en bachelor Wordt aangeboden in: Secundaire scholen (verpleegkunde) Centra voor volwassenenonderwijs Hogescholen Informatie over de hogescholen wordt geregistreerd in DHO Secundair en VWO werken met WebEdison

7 7 HBO-opleidingen: nieuwe administratieve groepen De HBO-opleidingen krijgen nieuwe administratieve groepen Deze worden als een nieuw soort opleiding geregistreerd, naast professionele bachelor, master, doctoraat, schakelprogramma, enz. Aandachtspunt: generatiestudenten zitten in een bachelor, niet in het HBO

8 8 Inschrijving in HBO: nieuwe toelatingsvoorwaarden HBO heeft andere toelatingsvoorwaarden Voorbeeld: Studiegetuigschrift SO van minstens 3 jaar oud Hiervoor worden nieuwe codes voor toelatingsvoorwaarden en soorten diploma’s voorzien Er komt ook een nieuwe toelatingsvoorwaarde voor bachelors: “diploma HBO” De raadpleegwebservice Gegevens Secundair Onderwijs geeft HBO in het secundair terug als BSO graad 4 Planning: voor productierelease

9 9 Vrijstellingen i.g.v. traject voor HBO-gediplomeerden In professionele bachelors mag er een traject voorzien worden voor studenten met een relevant HBO-diploma Oplossing: Geen aparte registratie van deze trajecten Om de studieomvang na het behalen van een bachelor te controleren, moeten er vrijstellingen geregistreerd worden bij de PBA Planning: voor productierelease

10 10 Samenwerking hogeschool met secundair onderwijs in het kader van Se-n-Se Juridisch gezien vallen deze samenwerkingen volledig in het secundair onderwijs Registratie van deze inschrijvingen verloopt volgens de procedures van secundair Secundaire scholen hebben mechanismen om uren uit te wisselen; zij kunnen nu ook omkadering aan hogescholen overdragen. Dit wordt omgezet in middelen.

11 11 Gezamenlijke HBO-opleidingen tussen hogescholen & CVO’s Hogescholen en CVO’s kunnen samenwerken Opleidingsonderdelen gevolgd aan hogeschool zijn gefinancierd als hoger onderwijs Modules gevolgd aan het CVO zijn omkaderd en betoelaagd als volwassenenonderwijs

12 12 Gezamenlijke HBO-opleidingen tussen hogescholen & CVO’s Oplossing: Hogeschool registreert inschrijving en opleidingsonderdelen gevolgd aan de hogeschool in DHO Modules gevolgd aan een CVO komen niet in DHO, wel in de data van Volwassenenonderwijs De inschrijvingsdatum voor de opleiding van hogeschool en CVO zijn gelijk Wel wordt per academiejaar nagegaan welke gezamenlijke opleidingen er geregistreerd zijn Bij gezamenlijke diploma’s registreert de hogeschool het diploma in DHO (in het kader van de diplomabonus)

13 13 Heroriëntatie van bachelor naar HBO Generatiestudenten (in PBA of ABA), kunnen zich heroriënteren naar een HBO-opleiding aan hogeschool, CVO of secundaire school Oude instelling blijft financiering behouden Positief effect op het leerkrediet Het HBO-decreet maakt heroriëntatie naar alle HBO-opleidingen mogelijk, ook buiten een hogeschool Functionaliteit voor heroriëntering blijft behouden i.g.v. wijziging van opleiding van hogeschool of universiteit naar HBO aan hogeschool Indien heroriëntering naar CVO of SO (deze gebruiken geen webservices): O&V gaat na afloop academiejaar op zoek in gegevens CVO en SO Student zet op dat ogenblik geen leerkrediet meer in (leerkrediet geldt niet voor HBO) Verrekening moet op ogenblik van financieringsberekening gebeuren, na afloop van het academiejaar

14 14 II. Optimalisatie DHO-issue: Indicator ‘Teruggave leerkrediet’ wordt ‘Niet meer opgenomen’ Indicator ‘Teruggave leerkrediet’ kan nu niet meegegeven worden voor opleidingen waarvoor geen leerkrediet geldt, maar waarvoor toch de financiering moet vastgesteld worden (o.a. schakel-, voorbereidingsprogramma’s) op basis van de datums art. 8, financieringsdecreet Indicator “Teruggave leerkrediet” wordt ook gebruikt door studietoelagen en kinderbijslag om het aantal opgenomen studiepunten vast te stellen bij uitschrijving. Ze kunnen voor de betrokken gevallen waarvoor de indicator nu niet kan meegegeven worden, momenteel geen correcte toekenning doen Het moet mogelijk zijn om op een vergelijkbare manier uit te schrijven voor opleidingen en opleidingsonderdelen die niet onder leerkrediet vallen.

15 15 DHO-issue: Indicator ‘Teruggave leerkrediet’ wordt ‘Niet meer opgenomen’ Oplossing: Indicator wordt verruimd tot alle opleidingen Wordt verplicht bij alle uitschrijvingen uit opleidingsonderdelen, met uitzondering van creditcontracten Indicator krijgt andere naam: Niet meer opgenomen = J: student uitgeschreven voor de datum = N: student uitgeschreven na de datum Impact: aanpassing van webservices en URL’s om met DHO te communiceren

16 16 DHO-issue: “Niet geslaagd” wordt “Niet verworven” DHO vereist voor ieder actief opleidingsonderdeel een resultaat ”Niet geslaagd” is in die optiek geen correcte omschrijving Cosmetische verandering Op vraag van instellingen

17 17 Documenten Decreet DHO-analyse Webservicesdefinities v3.0 Kalender invoer webservices v3.0


Download ppt "1 Wijzigingen aan de Databank Hoger Onderwijs – zomerrelease 2010 Hoger Beroepsonderwijs Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het."

Verwante presentaties


Ads door Google