De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereisten van individuele studenten aanpassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereisten van individuele studenten aanpassen"— Transcript van de presentatie:

1 Vereisten van individuele studenten aanpassen

2 Wat zijn de vereisten Bij de HvA is dat het studieprogramma van een student met al zijn onderdelen waar deze aan moet voldoen voor het behalen van zijn Bachelor De opbouw van de vereisten is als volgt Vereistengroep (volledige Bachelor) Vereisten (propedeuse, hoofdfase, studiejaren, …) Vereistenregels (opdeling vereisten in kleinere delen) Studiedeellijst (studiedelen die bij een vereistenregel hoort) Samenstelling (Onderwijseenheid opgebouwd uit onderliggende werkvormen of cluster opgebouwd uit onderwijseenheden en werkvormen) Vereisten bepaald door vereistenperiode van student.

3 Vereistengroep met vereisten en vereistenregels

4 Vereisten, vereistenregels, studiedeellijsten en samenstelling
Samenstelling onderwijseenheid met werkvormen

5 Samenstelling van cluster (minor)

6 Vereisten gestuurd door subplannen. Dit kan ook met een vereistengroep.

7 Wat kan er individueel gewijzigd worden
Onderwijseenheden(/cluster) in studiedeellijst of samenstelling Vervangen door andere onderwijseenheid Ander aantal studiepunten Vervangen door externe gevolgd onderwijs Vereisten vervangen Versnellen/vertragen Speciale programma’s voor kleine groep studenten

8 Wijzigen van onderwijseenheid/cluster
Geïnitieerd door examencommissie, student. Kan binnen studiedeellijst of samenstelling. Binnen samenstelling alleen via verzoekschrift door student. Verzoekschriften alleen accepteren als het om een onderwijseenheid gaat. Verzoekschriften gaan buiten SIS-specialisten om en worden door secretaris examencommissie afgehandeld.

9 Verzoekschrift Vanuit vereisten opent student details van onderwijseenheid

10 Resultaat van een vervanging
Uitdraai zijn van verschillende studenten

11 Vervanging onderwijseenheid zonder verzoekschrift
SIS-specialist gebruikt component “Studiedeelvervanging maken” Let op: om “Bron studiedeel” op Studiedeelaanbod te zetten Verzoekschriften gedaan door student op een onderwijseenheid onderdeel van een studiedeellijst komen hier ook terecht

12 Vervanging Minor oude stijl
Voor vertraagde studenten die nog uit VOLG+ de ZMIC/ZMIT minoren hebben staan in hun vereisten en nu een nieuwe stijl minor volgen. ZMIT vervangen doormiddel van studiedeel vervanging in plaats van cijfer toekennen aan de “Minor naar keuze”. Student kan dan de samenstelling bekijken en alle onderdelen zichtbaar op cijferlijst diploma.

13 Versnellen/vertragen
Vereisten van de student is dan niet meer oplopend. Standaard werkwijze is vereistenperiode student aanpassen aan hoofdfase en propedeuse vervangen. Vertragen 2008 instroom maar pas in 2010 start hoofdfase Vereistenperiode 2009 > jaar 2 van 2010 en propedeuse 2009 vervangen door een STD versie van 2008 Versnellen 2011 instroom: Vereistenperiode 2010 > jaar 2 van 2011 en propedeuse 2010 vervangen door een STD versie van 2011 Je gebruikt hier voor het component “Autorisatie uitzonderingen”

14 Voorbeeld vertragen

15

16 Voorbeeld Versnellen (bijvoorbeeld MBO instroom)

17 Speciale gevallen Te gebruiken voor honoursprogramma’s die bij een opleiding maar door één of twee studenten gevolgd wordt en de inrichting via subplannen of vereiste groepen te veel werk wordt. Er zijn ook studenten die door veel vrijstellingen de hele opleiding in twee jaar doen. Je zou dan bijvoorbeeld jaar 1 en 2 van 2011 willen aanbieden en jaar 3 en 4 van 2012 Vertragingen in de hoofdfase opvangen. Noodzakelijk om het onderwijs dan op te bouwen in vereisten per jaar. Je kan dan elk jaar vervangen door een andere.

18 Honoursprogramma

19 Opleiding in twee jaar

20 Vertraging in hoofdfase

21 Voorwaarden Geen algemene dummy vereisten gebruiken voor jaren die nog niet bekend zijn. Er mag wel een dummy studiedeellijst in staan. Goede administratie van opbouw vereisten ADV/STD versies. BWK Ver.groep 10187 Stud.Pr 5033 Stud.plan 50331 10299 STD Bachelor t/m Prop jaar 2 Jaar 2/3 Jaar 2/3/4 jaar 3 jaar 4 BAS Jaar 1 BAS Jaar 2 Jaar 1 Jaar 4 2003 2007 Dummy 102295 2004 2008 102293 102294 2005 2009 102291 102292 2006 2010 102289 104336 102290 104337 104338 104975 2011 102897 104073 102288 104078 104080 2012 102284 104071 202285 104072 102286 104968 2013 102281 102282 102283 104409 104939 104898 2014 102252 102253 104406 104408 =J 2015 102246 104404 104405 104407 =J =N1v 2016 104400 104401 104402 104403

22 Vragen?


Download ppt "Vereisten van individuele studenten aanpassen"

Verwante presentaties


Ads door Google