De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen
Netwerkdag BRZO Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen 11 december 2007 Henk van Wetten Ministerie van BZK

2 Inhoud Het projectkader Het nieuwe besluit bedrijfsbrandweren
Wet op de Veiligheidsregio’s Overeenkomsten en verschillen met oude besluit Het handboek bij het besluit Opleiden en oefenen voor bedrijfsbrandweer Ministerie van BZK

3 Projectkader Ministerie van BZK

4 Wetgevingsfase Doelstelling:
Aanpassen van de bepalingen uit het Besluit Bedrijfsbrandweren, gebaseerd op de verbetervoorstellen. Doelmatig en Werkbaar voor Overheid en Bedrijfsleven Géén zelfstandig nieuw Besluit Bedrijfsbrandweren, maar een hoofdstuk in het Besluit Veiligheidsregio’s Ministerie van BZK

5 Wetgevingsfase (2) Huidige situatie Nieuwe situatie Brandweerwet 1985
Artikel 13 Besluit Bedrijfsbrandweren Nota van toelichting Bijlage College van B&W Nieuwe situatie Wet Veiligheidsregio’s Artikel 25 Hoofdstuk in Besluit Veiligheidsregio’s Nota van toelichting Handreiking Bestuur VR Ministerie van BZK

6 Overeenkomsten Kernbegrip: Bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid Geloofwaardige incidentscenario’s Bedrijfsbrandweer: organisatie van zowel mensen als middelen die tot doel heeft het bestrijden en beperken van brand en ongevallen op het terrein van de inrichting en vallend onder de gehele repressieve brandweerzorg van de gemeente en de regio. Procedure en werkwijze Ministerie van BZK

7 Verschillen Reikwijdte: enerzijds inperking
anderzijds uitbreiding met kapstokartikel Bevoegd Gezag Aanwijzing Omvang bedrijfsbrandweer in relatie tot alle preventieve en repressieve LOD’s : vlinderdasmodel Aandacht voor toezicht, controle en handhaving Ministerie van BZK

8 Verschillen Vlinderdasmodel LOD Oorzaken Effect
Preventie en preparatie Repressie Overheidsbrandweer Opvangvoorzieningen Automatische bestrijding, BHV en bedrijfsbrandweer Technische voorzieningen Normen, richtlijnen vergunningen etc. Vlinderdasmodel LOD LOC Ministerie van BZK

9 Aandachtspunten toezicht en handhaving
Aanwijzen toezichthouders bedrijfsbrandweren Bestuursrechtelijke handhaving door VR Ministerie van BZK

10 Implementatiefase - procedure
Subsidie verstrekt aan het Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO voor: Opstellen handreiking bij het hoofdstuk aanwijzingen bedrijfsbrandweer in Besluit Veiligheidsregio’s Houden van workshops Randvoorwaarde: Betrek hierin overheid en bedrijfsleven Ministerie van BZK

11 Implementatiefase – procedure 2
Productiegroep vanuit LEC Brandweer & BRZO Deskundigengroep Klankbordgroep namens overheid en bedrijfsleven Ministerie van BZK

12 Implementatiefase – inhoud
Onderwerpen handreiking op basis van adviezen fase 2: Begrippen en definities Relatie met andere wetgeving Richtlijn voor het opstellen van geloofwaardige scenario’s Richtlijn voor het opstellen van een bedrijfsbrandweerrapport Richtlijn voor bedrijfsbrandweeroefeningen (mono- en multi) Procedure en model aanwijzen van een bedrijfsbrandweer Procedure en model toezicht, controle en handhaving Ministerie van BZK

13 Opleidingen voor bedrijfsbrandweer
Bevoegd gezag kan in de aanwijzing eisen stellen aan opleiding en geoefendheid bedrijfsbrandweerpersoneel Opleidingen voor bedrijfsbrandweer opnemen in het Besluit kwaliteitseisen brandweerpersoneel Opleidingen gebaseerd op maatwerk per bedrijfstak Samenwerking tussen bedrijfs- en overheidsbrandweer garanderen Gelijkwaardige samenwerking en communicatie tussen functionarissen bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer Ministerie van BZK

14 Opleidingen voor bedrijfsbrandweer
Ministerie van BZK

15 Oefenen bedrijfsbrandweer
Mono-disciplinair Leidraad oefenen Vaardigheden en kennis onderhouden voor manschappen en bevelvoerders. multidisciplinair als onderdeel van de brandweerzorg: dus met de gemeentelijke / regionale brandweer oefenen! Ministerie van BZK

16 Vragen? Ministerie van BZK


Download ppt "Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google